Skip to main content

Bouwsector efficiënter laten samenwerken dankzij BIM-opleidingen

  • 10 november 2021
  • Door: Martijn de Riet

Alle informatie over een nieuw of bestaand pand op één plaats bijhouden. Dat is het doel van BIM (Bouwwerk Informatie Model). Dankzij BIM kan de bouwsector veel efficiënter werken, vanaf de eerste schets tot aan de laatste spijker. Avans+ biedt vier BIM-opleidingen aan: van beginner tot gevorderde. Bouwkundig ingenieur Martijn de Riet is docent bij Avans+ en was een van de mensen die de BIM-opleiding mee opzette. “Omdat bij Avans+ alle disciplines samen worden opgeleid, verloopt de samenwerking in het veld ook soepeler.”

“Met BIM maken we een zo compleet mogelijke digitale weergave van de werkelijkheid. We simuleren een gebouw vooraf, zodat we later tijdens de bouw en het beheer niet voor verrassingen komen te staan. Ten opzichte van de traditionele werkwijze levert BIM een completer beeld, dat bovendien 3D is; je kunt alles in samenhang zien. BIM is een manier om de informatie tijdens het proces vast te leggen. Als je dat goed doet, zijn er geen losse lijstjes meer nodig voor bijvoorbeeld afspraken en bestellingen. Alle informatie staat immers in BIM of is daaraan gekoppeld. En het mooie is: het model is gedurende de hele levenscyclus van het gebouw te gebruiken.”

Volgende stap zetten

“Daarbij moet ik wel meteen een kanttekening plaatsen. Het niveau waarop organisaties nu vaak bezig zijn met BIM, is niet zoals ik het graag zou zien. BIM wordt vooral binnen de eigen toko gebruikt om zaken mee te berekenen. Samenwerking en uitwisseling – waar BIM juist voor bedoeld is – komen minder goed van de grond. De sector moet de stap maken van een gebouw uitwerken in 3D naar de daarop volgende processen buiten de eigen organisatie. Denk aan hergebruik van informatie in de beheerfase, iets wat nu nog maar heel mondjesmaat gebeurt. Dat is een enorme stap die veel vergt van de mensen en organisaties die met BIM werken. Het vraagt onder meer om nauwere samenwerking in de keten en de bereidheid om over de eigen grenzen heen te kijken.”

Efficiëntie steeds belangrijker

“Tijdens de BIM-opleidingen laten we zien wat er allemaal mogelijk is en wat dat betekent voor de werkprocessen en de kwaliteit. Je moet in overleg met elkaar om zaken goed vast te leggen in BIM. Ik merk in de praktijk dat toch nog veel zaken overgetikt en dubbel bijgehouden worden bij de verschillende partijen. Het doel van BIM is juist om zaken als het type lampen maar één keer bij te houden. Nu zie je die terug in het model, maar óók in de software voor lichtberekeningen, inkooplijsten, onderhoudssoftware, et cetera, et cetera. Na verloop van tijd sluipen verschillen in de registraties, waardoor fouten en faalkosten ontstaan. Het is niet alleen veel efficiënter om informatie maar één keer vast te leggen, het wordt ook steeds belangrijker om te kunnen voldoen aan strenger wordende regelgeving. Denk hierbij aan de Wet kwaliteitsborging bouw of het Materialenpaspoort.”

Samenwerking tijdens de opleiding

“Daarom stimuleert Avans+ interdisciplinaire samenwerking al tijdens de opleiding. Daarin zijn we uniek in Nederland. Alleen bij ons kun je met verschillende disciplines samen leren en proberen. Ervaren wat andere partijen in het proces nodig hebben en willen. Wat voor een installateur efficiënt werkt, hoeft voor een aannemer helemaal niet gunstig te zijn. Tijdens de opleiding kun je dit samen bespreken, zonder de druk en de financiële risico’s van een écht project. Daar hebben de deelnemers later alleen maar profijt van.”

Goed voorbereid

“Als je projecten aanneemt met grote belangen en risico’s, dan wil je goed voorbereid zijn. Een klein foutje kan immers tonnen kosten. Onze BIM-opleidingen betalen zich daardoor snel terug. De opleidingen zijn bovendien flexibel ingestoken: deelnemers kunnen kiezen uit de introductiecursus, de opleiding BIM fundamentals, de opleiding BIM advanced en de opleiding BIM engineering, die de vorige twee combineert. Zo kan iedereen op zijn eigen niveau instromen.”

Multidisciplinaire werkomgeving

“De succesvolle inzet van BIM vraagt om een zeker niveau van volwassenheid binnen organisaties. Veel bedrijven in de bouw zijn nog vooral naar binnen gericht; het afvinken van de eigen taken. BIM werkt anders. Dat vraagt om integrale samenwerking in de keten. Wat hebben je partners nodig om hun werk goed te kunnen doen? Dat bedenk je niet vanachter je eigen bureau, maar spreek je af in nauw overleg. Door met je partners dezelfde taal te spreken en data op een eenduidige manier vast te leggen. Dán creëer je een integrale, multidisciplinaire werkomgeving. Precies zoals Avans+ de opleiding heeft ingestoken.”

Eerst investeren

“Bij bouwbedrijven zijn opleidingen vaak een lastig punt. Veel kosten worden per project geboekt, terwijl investeringen in opleidingen juist breder zijn dan één project. De winst van BIM ontstaat pas bij het hergebruiken van kennis en data in andere projecten – en dat gebeurt nu nog te weinig. Dankzij hergebruik kun je processen juist versnellen, wat onder meer handig is bij prefab bouwen. Ook voor de BIM-opleiding geldt: de kosten gaan voor de baten uit. Je moet eerst investeren in een goede opleiding om daar later de vruchten van te plukken.”

Veel winst te behalen

“De bouwsector kan nog veel winst behalen op het vlak van BIM. Iedereen zou hier werk van moeten maken, van strategisch niveau tot de mensen op de werkvloer. Dan kunnen we met BIM het niveau bereiken dat we zouden moeten willen: een integrale, multidisciplinaire samenwerking. Avans+ draagt daaraan bij met flexibele BIM-opleidingen die deelnemers vanuit de hele bouwsector bij elkaar brengen.”

Meer weten? Bekijk de BIM-opleidingen van Avans+. Wil je advies over deze opleidingen? Vraag dan vrijblijvend een adviesgesprek aan.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.