Skip to main content

De plus achter HRM bij Avans+

  • 31 mei 2018
  • Door: Saskia Kock en Michiel Ober

Saskia Kock en Michiel Ober treden beiden op in de rol van docent in het HR-portfolio van Avans+ en met enthousiasme, dat mag gezegd worden. Ze vertellen graag wat hen inspireert en wat het zo mooi maakt.


Saskia is werkzaam als recruiter van HR-professionals en als trainer op het gebied van communiceren en samenwerken. Daarnaast coacht ze individuen bij loopbaanvraagstukken en persoonlijke effectiviteit. Ze combineert dit met lesgeven. Een mooie mix aan werkzaamheden, met als rode draad het ontwikkelen van mensen.

Michiel is in zijn dagelijkse leven werkzaam als consultant duurzame inzetbaarheid. Daarbij draait het niet om de individuele coaching van medewerkers maar om het ontwikkelen van strategisch beleid. Hij enthousiasmeert deelnemers tijdens zijn docentschap bij Avans+ vanuit een coachende rol, daarmee heeft hij een goede balans gevonden.


De kracht van de wisselwerking

Door je werk te combineren met een rol als docent, blijf je scherp en goed up-to-date. Door de interactie met de deelnemers word je continu gevoed met nieuwe inzichten en dat is tevens een belangrijke kracht van de opleiding. Deelnemers komen uit uiteenlopende organisaties, met elk hun eigen problematiek. In de rol van docent verbind je het toepassen van theorie en de uitwisseling van ervaringen zodat er een bredere scoop ontstaat. Heel inspirerend, voor iedereen!

De belangrijkste vraag: waarom?

Voor kleine organisaties lijkt het evident om de waaromvraag te stellen, zeker als er nog weinig basis onder het HRM-beleid is gelegd. Echter ook bij grote organisaties is het een relevante vraag, want hoe zit het met de link naar de kernwaarden en de strategie van het bedrijf? De integratie van HRM-beleid blijft een belangrijk aandachtspunt, bij welke organisatie dan ook. We hameren dan ook op het doorvragen en het kritisch zijn op alle keuzes! Daarmee ontwikkelen deelnemers het eigen denkproces, de kern van de opleiding, en leren zij hun eigen advies te beargumenteren.

Saskia: “De instrumenten worden aangereikt, je moet ze echter zelf gaan bespelen.”

Iedereen heeft al de nodige praktijkervaring, vaak meer dan de deelnemers zich realiseren. Het gaat vooral om het finetunen en het geven van nieuwe inzichten. Hierin faciliteren wij als docenten, we behandelen de theorie en reiken de verschillende mogelijkheden op HR-gebied aan. De echte meerwaarde aan de eigen ontwikkeling komt door de interactie met medeprofessionals en het toepassen van de theorie in de eigen praktijk.

De opleiding is nog nooit af geweest

We passen de opleiding continu aan, ook tijdens de opleiding stemmen we het programma af op de groep. We horen continu nieuwe geluiden, dat maakt het juist zo uitdagend. Het pasklare antwoord is er vaak niet en dat is interessant. Als het moet, gooien we alles door elkaar en komen we vanuit de verschillende invalshoeken steeds een stap verder. We bouwen nieuwe problemen in en laten, vaak ook in duo’s, aan praktijksituaties werken. Vervolgens koppelen we weer aan elkaar terug, zo wordt de kennis die al in de groep aanwezig is, steeds verder ontwikkeld. Het is een boeiend proces, waarbij we steeds een andere puzzel leggen. HR is nu eenmaal een complex thema, door elkaars input en kennis vanuit de uiteenlopende organisaties te delen, blijven we steeds verdiepen.

Niet toetsen maar toepassen

Iedereen werkt aan zijn eigen relevante opdracht. In de diverse lessen worden de cases verzameld en gaandeweg verwerkt in de eigen praktijkopdracht. Het toetsen van theorie vinden we niet zo interessant, het gaat om het toepassen ervan. Bijvoorbeeld bij Register adviseur duurzame inzetbaarheid leer je analyseren, vergelijken en naar data kijken. Ook een managementgame is aan het einde van een aantal modules toegevoegd, daarin komt dit opgebouwde analytisch vermogen naar voren.

Iedereen stelt vooraf zijn eigen leerdoelen en komt met eigen verwachtingen naar de opleiding. Ons doel is om minimaal aan elk individueel verwachtingspatroon te voldoen en liefst te overtreffen. En laten we nu juist dat laatste vaak terug horen. Wat een mooi vak hebben we toch!
 

Benieuwd naar onze HR-opleidingen? Bekijk ze dan nu en vraag een brochure aan.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.