Skip to main content

Efficiënt studeren met blended learning en de ervaringen hiermee

  • 13 februari 2018
  • Door: Yvonne Westenberg, Jessica Nuiten

Avans+ is een opleider die gericht is op professionals die meer uit zichzelf en uit hun carrière willen halen en die steeds op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen. Natuurlijk is Avans+ zelf ook gericht op de toekomst en altijd bezig met ontwikkelingen. Het afgelopen jaar is er bij Avans+ veel aandacht besteed aan het nog beter laten aansluiten van de verschillende opleidingen op de behoeften van (potentiele) deelnemers. Uiteraard blijven we ons ook steeds verdiepen in de ontwikkelingen per vakgebied en op het onderwijskundig vlak. Zo blijft er bij Avans⁺ altijd wel een ‘stip op de horizon’, waarmee we ons met veel enthousiasme mee bezighouden.

De afgelopen tijd was die stip voor team fysiotherapie het vernieuwen van de masteropleidingen qua studeerbaarheid. We zijn dan ook heel erg trots dat in september 2017 verschillende masteropleidingen in een compleet vernieuwde vorm van start zijn gegaan. Dit geldt voor de masteropleiding geriatriefysiotherapie, masteropleiding kinderfysiotherapiemasteropleiding oncologiefysiotherapie en master bekkenfysiotherapie. Deze vernieuwde vorm houdt het volgende in:

  • Een 3-jarige opleiding (in plaats van een 4-jarige);
  • Meer praktijkgericht en minder klassikale bijeenkomsten dan voorheen. Hierdoor is het voor deelnemers tijd-technisch beter te doen om een fysiotherapie masteropleiding te volgen naast of tijdens hun werk en privéleven;
  • Ten slotte wordt in onze vernieuwde masteropleidingen gebruik gemaakt van blended learning, waardoor deelnemers in staat worden gesteld het opleidingstraject effectiever en efficiënter te doorlopen.

Wat is ‘blended learning’?

Blended learning wil letterlijk zeggen; een mix van online leren en bijeenkomsten. Avans+ vult dit in met onderwijsvormen als werkplekleren, intervisie, supervisie, interactief social learning, coaching (live en op afstand) en interactieve colleges.

Een klassikale bijeenkomst blijkt niet altijd de meest efficiënte onderwijsvorm te zijn. Bijvoorbeeld wanneer een lastig model uitgelegd moet worden. Het blijkt veel efficiënter te zijn als deze uitleg in de vorm van een filmpje op een online platform wordt verspreid. Deelnemers kunnen deze uitleg dan zo vaak als nodig terugkijken als zij de kennis in de praktijk moeten gaan toepassen. Ook kunnen ze online, op momenten dat het voor hen uitkomt, gerichte vragen stellen aan elkaar én aan docenten.

Het beroep van fysiotherapeut is een praktisch beroep, dus in en van de praktijk leren is een essentieel onderdeel van de nieuwe vorm van de opleiding. Elke deelnemer werkt immers, zeker vanaf jaar 2, al met de doelgroep en in het werk met de patiënten moet je uiteindelijk het verschil gaan maken. Het is dan ook logisch om tijdens het werk het geleerde toe te gaan passen en daarop te reflecteren. Ook de toetsing sluit hierbij aan. Dit houdt in dat er veel plaats is voor casuïstiek en niet meer voor de pure theoretische kennis toetsen waarvan de effecten tijdelijk van aard en achterhaald blijken te zijn. Bovenstaand zijn voorbeelden van hoe Avans+ kijkt naar efficiënte en effectieve ontwikkeltrajecten.

Ervaringen van onze docenten en huidige deelnemers

Maar wat zijn dan de concrete ervaringen met blended learning? De eerste module is reeds afgerond en naar aanleiding daarvan hebben we een eerste evaluatie gedaan. De punten die het meest opvallen, zal ik hieronder even kort aanstippen:

  • Docenten geven aan meer actievere deelnemers te treffen dan voorheen. Kon men in het verleden nog onvoorbereid naar een bijeenkomst komen en passief “consumeren” tijdens een bijeenkomst, in de huidige opzet zijn deelnemers zelf veel actiever met de stof bezig. De nadruk ligt vooral op het toepassen, analyseren, evalueren en creëren van kennis in plaats van het reproduceren. Daarmee ontwikkel je jezelf dus effectiever.
  • Deelnemers geven over het algemeen aan dat het nieuwe werken als erg prettig wordt ervaren. Het is de eerste paar weken wel even wennen, maar daarna werkt het erg efficiënt. Het is overzichtelijk, doordat er stapsgewijs richting eindproducten wordt gewerkt en dit geeft veel structuur.
  • Door meer online werken is het mogelijk geworden om de opleiding te doorlopen met een minimaal aantal bijeenkomsten. Dit resulteert in minder reistijd en –kosten dan voorheen. Aangezien aanwezigheid bij bijeenkomsten niet verplicht is, wordt het volgen van de opleiding nog flexibeler. Daarnaast maakt online werken coaching en inter- en supervisie op afstand mogelijk, waardoor meer en efficiëntere begeleiding mogelijk is.

De eerste geluiden met betrekking tot blended learning zijn erg positief!  We zijn ook benieuwd naar de ervaringen met het werkplekleren dat in jaar 2 aan bod komt.

Tot slot…

Die stip op de horizon waar ik eerder al over sprak is er voor de afdeling fysiotherapie natuurlijk nog steeds. Wij stellen ons als doel onze opleidingen te blijven verbeteren, vernieuwen én, last but not least, nieuwe opleidingen te ontwikkelen. Een mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe masteropleiding bekkenfysiotherapie (MPPT) die in september 2018 bij Avans⁺ van start gaat! We zijn hier op dit moment volop mee bezig, dus: to be continued…

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze fysiotherapie masters en hoe efficiënt studeren met blended learning bij Avans+ u daarbij ondersteunt? Bekijk onze website voor een compleet overzicht van al onze fysiotherapie masteropleidingen

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.