Skip to main content

Masteropleiding voor psychosomatische fysiotherapie

  • 02 juni 2022
  • Door: Wouter Bonke en Paul van Wilgen

Sinds 2021 kun je bij Avans+ ook de Master Psychosomatic Physical Therapy (MPsPT) volgen. “Daarmee kun je je als fysiotherapeut specialiseren in complexere, vaak langdurige klachten op het snijvlak van lichaam en geest”, vertellen opleidingsmanager Wouter Bonke en kerndocent Paul van Wilgen. “Het is de tweede masteropleiding in Nederland over dit onderwerp.”

Complexe zorgvragen

“De laatste jaren krijgen steeds meer mensen te maken met complexe zorgvragen, zoals langdurige klachten van vermoeidheid of pijn. Denk aan een burn-out of een niet-herstellende cliënt na een covid-19-infectie. Hierdoor hebben mensen vaak moeite met functioneren; de klachten overheersen hun leven. Het gaat daarbij vaak om een scala aan fysieke en mentale factoren. Zo’n complexe aandoening is lastig te behandelen. Mensen worden daardoor vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Daarom hebben we deze masteropleiding opgezet. Door jezelf als fysiotherapeut verder te specialiseren, kun je deze cliënten tóch een duurzame oplossing bieden.”

Breder leren kijken

“Het belangrijkste doel van deze masteropleiding is het ontwikkelen van een bredere, integrale blik. Je gaat in gesprek met de cliënt en inventariseert alle aspecten die zijn klachten in stand houden. Dat is vaak een behoorlijk complexe puzzel, die je samen moet leggen. Dit vraagt ook om andere expertise van de fysiotherapeut: je kijkt verder dan de lichamelijke kant van het verhaal. Daarbij durf je de cliënt ook eerlijk te laten zien welk effect zijn eigen gedrag heeft op de situatie. Dat vraagt om coachende vaardigheden die de cliënt aanzetten tot ander gedrag, zoals een gezondere leefstijl.”

Betere kwaliteit van leven

“In veel gevallen betekent het ook: de cliënt laten inzien en laten accepteren dat zijn klachten niet (volledig) weg te nemen zijn. Natuurlijk geef je hem wel altijd handvatten om de klachten minder overheersend te maken. Uiteindelijk wil je de cliënt adequaat helpen en via fysiotherapie een betere kwaliteit van leven geven. Zijn klachten zijn goed te vergelijken met het vasthouden van een bal. Je kunt als fysiotherapeut de bal niet veranderen, maar je kunt de cliënt wel sterker maken, zodat de bal makkelijker te dragen is en de cliënt minder last heeft van het gewicht.”

Gespreksvaardigheden

“Vaak heb je als fysiotherapeut te maken met complexe klachten met meerdere oorzaken (multicausaliteit). Een standaardaanpak werkt dan niet. Daarom leggen we tijdens de opleiding veel nadruk op gesprekvaardigheden en communicatie. Je moet cliënten van ieder denkniveau kunnen meenemen in je verhaal en kunnen leren om anders naar hun symptomen en gedrag te gaan kijken.”

Coaching en motivatie

“Daarnaast is er binnen deze opleiding een hoofdrol weggelegd voor coaching en motivatie. Je wilt cliënten letterlijk en figuurlijk in beweging zetten richting een oplossing. Zo bereik je op de lange termijn een situatie die voor de cliënt acceptabel is. Vertrouwen is daarbij cruciaal. Door het langdurige voortraject met meerdere zorgverleners heeft het vertrouwen van de cliënt vaak een flinke deuk opgelopen. Daardoor is hij nog kwetsbaarder. Daarom leiden wij fysiotherapeuten op om dit vertrouwen te herstellen, zodat een positieve ontwikkeling mogelijk wordt. Zo kunnen beide partijen zich echt openstellen en samen aan de slag.”

Vrijheid en flexibiliteit

“Net als bij de andere masteropleidingen van Avans+ hebben deelnemers ook bij de Master Psychosomatic Physical Therapy veel vrijheid en flexibiliteit. De opleiding vindt deels klassikaal en deels online plaats, waarbij je veelal samen aan opdrachten werkt en veel interactie hebt met je mededeelnemers en docenten. Ook de lesstof is deels flexibel, waarbij de docent inspeelt op de specifieke vragen van de deelnemers. Op basis van eerder verworven competenties kun je ook vrijstellingen krijgen. Waar mogelijk passen we de planning aan op ieders persoonlijke omstandigheden.”

Verbreding

“Tijdens deze masteropleiding leer je niet alleen van de docent, maar ook van je mededeelnemers. Je werkt samen aan opdrachten en casussen, en geeft elkaar feedback. Dat zorgt voor een verbreding van de lesstof. We besteden ook veel aandacht aan (zelf)reflectie. De nadruk ligt minder op fysieke handelingen en oefeningen, en meer op de relatie met de cliënt. Je leert bewuster luisteren en doorvragen om tot de kern van zijn verhaal te komen.”

Vlot en duurzaam geholpen

“Tot slot besteden we aandacht aan de verbinding met andere zorgverleners, zoals huisartsen en psychologen. We leren je om kritisch te kijken naar je eigen prestaties en kennis, en waar nodig door te verwijzen naar een meer deskundige zorgverlener. Op die manier zorg je ervoor dat ook cliënten met complexe problematiek steeds vlot en duurzaam geholpen zijn. En dat is het belangrijkste doel dat we met deze nieuwe masteropleiding voor ogen hebben.”

Meer informatie over de Master Psychosomatic Physical Therapy? Download hier de brochure, bezoek een voorlichtingsbijeenkomst of plan een adviesgesprek, we helpen je graag met het maken van de voor jou passende keuze.

Welke fysiotherapie specialisaties zijn er?

Avans+ biedt de volgende specialisaties aan:

Heb je al een gespecialiseerde master gedaan? Dan kun je je 2e master al met slechts nog 3 modules behalen. Deze mogelijkheid bieden wij ook in alle bovengenoemde specialisaties.

 

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.