Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Registratie en herregistratie bij het schoolleidersregister PO

  • 05 juli 2017
  • Door: Jos Beks

Een schoolleider is ondertussen veel meer dan enkel een primus inter Pares van de school zoals het vroeger vaak werd gezien.

Er is een groeiend besef dat schoolleider ondertussen een vak is geworden dat andere capaciteiten en vaardigheden vraagt dan vroeger het geval was voor “de hoofdonderwijzer” van de school. Dat maakt dat schoolleiders meer en meer een eigen beroepsgroep vormen.

Behoefte aan het schoolleidersregister PO

Het tot stand komen van het schoolleidersregister PO bevestigt deze ontwikkeling. Het Schoolleidersregister PO bestaat sinds 1 januari 2013 en is opgericht om het beroep van u als (toekomstig) schoolleider te versterken en verder te professionaliseren.

De ontwikkeling en instandhouding van het beroepsregister is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Overeenkomstig cao-afspraken is het streven dat vanaf januari 2018 alle leidinggevenden in het PO zijn geregistreerd als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO).

De basisregistratie in het schoolleidersregister PO

De eerste registratie vindt plaats na de beoordeling door het Schoolleidersregister of u als (toekomstig) schoolleider voldoet aan de basiskwalificaties. Als norm voor de basiskwalificatie geldt een erkende schoolleiders opleiding van 15 EC’s voor register adjunct-directeur en 30 EC’s voor register directeur. De Magistrum opleidingen Basisbekwaam Schoolleider en Vakbekwaam Schoolleider voldoen aan deze eisen.

De herregistratie in het schoolleidersregister PO

Bent u als schoolleider eenmaal geregistreerd dan dient u zich elke vier jaar te herregistreren. U kan hiervoor een professionaliseringsroute kiezen die het beste bij u past. Hierbij heeft een schoolleider de keuze uit het volgen van onze nieuwe masteropleiding Leiderschap in Onderwijs (MLO) of verdere professionalisering in drie van de zeven thema’s die het Schoolleidersregister hiervoor heeft vastgesteld. De thema’s waaruit u een keuze kan maken zijn:

  • Persoonlijk leiderschap
  • Regie en strategie
  • Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
  • In relatie staan tot de omgeving
  • Omgaan met verschillen
  • Leidinggeven aan verandering
  • Toekomstgericht onderwijs

Ingeschreven schoolleiders in het schoolleidersregister PO

De stand van zaken met betrekking tot de registratie is dat op dit moment 7900 van ongeveer 8500 schoolleiders binnen het PO ingeschreven staan in het register. Daarvan zijn er 3950 geregistreerd als RDO (Registerdirecteur Onderwijs) en 654 als RADO (Registeradjunct-directeur Onderwijs). Gezamenlijk komt dit op een totaal van 4604. De resterende 3296 die wel ingeschreven staan maar nog niet zijn geregistreerd, voldoen nog niet aan de basiskwalificaties die hiervoor worden gesteld. Uit cijfers blijkt verder dat er daarnaast ook nog 600 schoolleiders zijn die nog helemaal niet ingeschreven zijn.

Voor deze schoolleiders zonder registratie is het dus belangrijk om zich voor januari 2018 te registreren in het schoolleidersregister PO door het volgen van een daarvoor bestemde opleiding.

Het aanbod voor basisregistratie en herregistratie opleidingen van Avans⁺

De Magistrum opleidingen Basisbekwaam Schoolleider en Vakbekwaam Schoolleider voldoen aan alle eisen om geregistreerd te worden binnen het schoolleidersregister PO.

Ook voor herregistratie ontwikkelde Avans⁺ een uitdagend professionaliseringsaanbod. Zo bieden wij een nieuwe Master Leiderschap in Onderwijs (MLO) aan voor ambitieuze schoolleiders en zeven nieuwe korte leergangen voor de schoolleiders die kiezen voor professionalisering aan de hand van afzonderlijk te kiezen thema’s.