Geregistreerde schoolleiders primair onderwijs (PO) dienen zich binnen 4 jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op 3 van de 7 thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld.

Download hieronder de brochures:

> Download hier de brochure Leidinggevende integraal kindcentrum

> Download hier de brochure Herregistratie schoolleider primair onderwijs

Startdata:

Klik hieronder voor de verschillende startdata en locaties.

> Leidinggevende integraal kindcentrum
> Professionalisering schoolleiders - in relatie staan tot de omgeving
> Professionalisering schoolleiders - kennis en kwaliteitsontwikkeling
> Professionalisering schoolleiders - leiding geven aan verandering
> Professionalisering schoolleiders - omgaan met verschillen

> Professionalisering schoolleiders - persoonlijk leiderschap
> Professionalisering schoolleiders - toekomstgericht onderwijs

Meer informatie?
Heeft u nog vragen of behoefte aan een adviesgesprek? Neem dan contact op met Jos Beks, opleidingsmanager Onderwijs, via 076-52588800 of jbeks@avansplus.nl.