Skip to main content

Herregistratie schoolleiders

Herregistratie schoolleiders
Filter de opleidingen
Niveau
Duur
Locaties
Bezoek een virtuele voorlichtingsbijeenkomst

Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

Meld je nu aan
Opleidingen met kwaliteit

Waarom is het schoolleidersregister herregistratie verplicht?

Herregistreren in het schoolleidersregister kan bij Avans+ en proQualis door middel van informeel en formeel leren. Voor formeel leren bieden we inspiratiebijeenkomsten aan en je kunt mastermodules volgen uit de Master leiderschap in onderwijs. Informeel leren is mogelijk met behulp van het valideringsgesprek met andere schoolleiders. Zo bieden wij herregistratie als schoolleider op uiteenlopende manieren aan.

Waarom is schoolleidersregister herregistratie verplicht?

Het Schoolleidersregister PO heeft als doel het aanzien van het beroep van schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland. Nadat registratie heeft plaatsgevonden, wordt van iedere schoolleider verwacht dat hij zich iedere 4 jaar opnieuw registreert in het herregistratie schoolleider. Dat kan door zowel informeel als informeel leren. Beide opties zijn mogelijk binnen Avans+ en proQualis en dat zorgt ervoor dat jouw herregistratie in het schoolleidersregister PO helemaal up to date is.

ProQualis en Avans+ bieden 3 mogelijkheden om te herregistreren

ProQualis en Avans+ bieden 3 mogelijkheden om te herregistreren in het schoolleidersregister.

- 1. Inspiratiebijeenkomsten; in 2 of 3 aaneengesloten dagen zonder thuisopdrachten geïnspireerd worden over een bepaald thema. 
- 2. Mastermodules of de gehele masteropleiding Master leiderschap in onderwijs. De modules duren 10 weken en bestaan deels uit bijeenkomsten en deels uit online social learning. Bij het volgen van in totaal 10 modules behaal je de Master leiderschap in onderwijs met de titel Master of Arts.
- 3. Valideringsgesprek informeel leren. Je hebt zelf een ontwikkeling op school doorgevoerd en wilt dit mee laten wegen voor de herregistratie. Hierop schrijf je een reflectie en vervolgens plannen we een valideringsgesprek met 2 andere schoolleiders en een procesbegeleider.

Relevantie van het schoolleidersregister po

Het onderwijs is constant in beweging. Voortdurend krijgen schoolleiders te maken met nieuwe wet- en regelgeving, het tekort aan onderwijspersoneel, hogere eisen, een nieuw team, groei of krimp etc. Om al deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden, is het van belang dat je als schoolleider zelf ook continu blijft ontwikkelen. De herregistratie schoolleider is bedoeld om deze ontwikkeling te borgen, zodat het beroep van de schoolleider de aandacht krijgt die het verdient.

Buiten de herregistratie biedt Avans+ ook de mogelijkheid tot het behalen van de basisregistratie. De registratie in het RADO register (register adjunct directeur) kan gerealiseerd worden door de opleiding basisbekwaam schoolleider. Dit is een opleiding van 8 maanden voor bouwcoördinatoren, teamleiders en leraren met leidinggevende taken in de primair, voortgezet of MBO school.

Om je te registreren in het RDO (register directeur onderwijs), is het mogelijk de opleiding schoolleider vakbekwaam te volgen. Deze opleiding duurt in totaal 8 maanden en is bedoeld voor teamleiders, adjunct-directeuren, (beginnende) directeuren, locatiedirecteuren, afdelingshoofden, conrectoren en rectoren uit het PO, VO of MBO. De opleiding staat gelijk aan masterclass I van de Master leiderschap in onderwijs.

Welke mogelijkheden biedt Avans+ om te registreren in het schoolleidersregister?

Avans+ biedt uniek in Nederland de mogelijkheid om na het afronden van de opleiding vakbekwaam in 1,5 jaar een Master of Arts titel te behalen. De Master leiderschap in onderwijs is bedoeld voor directeuren die mogelijk in de toekomst meer schools directeur of bestuurder willen worden. Voor leidinggevenden van buiten het onderwijs die de ambitie hebben om directeur in een onderwijsorganisatie te worden, biedt Avans+ de opleiding Directeur van buiten aan. Deze opleiding bestaat uit enerzijds de opleiding schoolleider vakbekwaam en anderzijds de module Directeur van buiten.

Neem contact op voor herregistratie als schoolleidersregister

Heb je behoefte aan persoonlijk advies voor jouw herregistratie schoolleider of wil je iets anders vragen over de herregistratie mogelijkheden of het schoolleidersregister po? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder!

Lees meer