Skip to main content

Corona update: alle lessen volledig online t/m 11 februari 2022.

Lees meer

Herregistratie schoolleiders

Herregistratie schoolleiders
Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

Meld je nu aan
Opleidingen met kwaliteit

Waarom is het schoolleidersregister herregistratie (SRPO) verplicht?

Schoolleiders werken individueel én als beroepsgroep voortdurend aan hun ontwikkeling. Niet alleen voor zichzelf maar juist ook voor anderen. Het schoolleidersregister heeft als doel het aanzien van het beroep van schoolleider te versterken. Met hun registratie laten schoolleiders zien dat ze staan voor kwaliteit en een leven lang leren. Dat doen ze samen met de gehele beroepsgroep: ruim 8.000 schoolleiders in het primair onderwijs in Nederland. De ontwikkeling van de beroepsgroep mag gezien worden.

Nadat de (basis)registratie heeft plaatsgevonden, wordt van iedere schoolleider verwacht dat hij zich iedere 4 jaar opnieuw registreert. Dat kan door zowel formeel leren (waardering vooraf) als informeel leren (waardering achteraf). Beide opties zijn mogelijk binnen Avans+ en dat zorgt ervoor dat jouw herregistratie in het schoolleidersregister PO helemaal up to date is.

Avans+ biedt alle mogelijkheden om je te herregistreren

Avans+ biedt verschillende mogelijkheden om je herregistratie schoolleider te behalen. De mogelijkheden die wij aanbieden zijn als volgt:

1. Inspirerende 3-daagse sessies - waardering vooraf - 30% herregistratiewaarde

In 3 aaneengesloten dagen jezelf volledig onderdompelen op een inspirerende locatie, met inspirerende sprekers en zonder thuisopdrachten.  

2. Leidinggevende IKC - waardering vooraf - 100% herregistratiewaarde

De opleiding Leidinggevende integraal kindcentrum is bedoeld voor professionals uit het onderwijs en de opvang die leidinggevende zijn of worden van een integraal kindcentrum (IKC). Hierdoor komen pedagogische en didactische expertise uit beide werelden samen in deze opleiding. Door dit te verbinden met organisatorische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het IKC is er volop sprake van kennisuitwisseling en leren van elkaar.

3. Herregistratiemodules - waardering vooraf - 70% herregistratiewaarde

Avans+ biedt t.a.v. uiteenlopende professionaliseringsthema’s diverse herregistratiemodules aan. Met de 7 modules valt er dus genoeg te kiezen!

4. Master Leiderschap in onderwijs (MLO) - waardering vooraf - 100% herregistratiewaarde

De Master leiderschap in onderwijs kan zowel voor de basisregistratie als voor de herregistratie opgevoerd worden. Daarnaast kunnen de masterclasses los gevolgd worden. Een masterclass kent een doorlooptijd van 10 weken en bestaat deels uit bijeenkomsten en deels uit online social learning zodat je de opdrachten geheel naar eigen inzicht en planning af kan ronden. Na afronding van 10 masterclasses behaal je de Master leiderschap in onderwijs met de titel Master of Arts. Deze masterclasses zijn uiteraard ook als losse module te volgen.

5. Waarderingsgesprekken - waardering achteraf - 0-100% herregistratiewaarde

Je wilt persoonlijke ontwikkeling laten waarderen door andere schoolleiders of een professioneel beoordelaar. Dat kan! Door “Schoolleider waarderen schoolleiders’ of door “Informeel leren waarderen door een professioneel beoordelaar” laat jij zien hoe jij jezelf als leidinggevende hebt ontwikkelt. De waardering voor jouw ontwikkeling vindt achteraf plaats.

Neem contact op voor herregistratie als schoolleidersregister

Heb je behoefte aan persoonlijk advies voor jouw herregistratie schoolleider of wil je iets anders vragen over de herregistratie mogelijkheden of het schoolleidersregister po? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder!

Lees meer