Skip to main content

De veranderende rol van auditing

  • 10 september 2015
  • Door: Wilfried Nanniga

In de jaren tachtig van de vorige eeuw is het audit vakgebied in een stroomversnelling geraakt. Binnen de financial audit zijn met IT-auditing en operational auditing een aantal nieuwe vakspecialismen ontstaan. Naast de klassieke beroepsopleiding is er voor de accountant een postdoctorale variant bij gekomen, evenals voor de nieuwe auditopleidingen.

Inmiddels heeft de tijd niet stil gestaan en hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan waardoor de behoefte aan IT-auditkennis verder is vergroot. Deze behoefte is echter van een minder specialistische en academische aard zoals wordt aangeboden door de universiteiten. Download onderstaande whitepaper en lees meer over deze ontwikkelingen, alsmede de mogelijkheden die dit biedt voor een postbachelor audit opleiding.

Download hier de whitepaper:

De veranderende rol van auditing

Aanhef