Skip to main content

Nieuwe eindtermen Accountancy: wat betekent dit voor u?

  • 27 juli 2016
  • Door: Piet de Keijzer

In december 2015 heeft de Commissie Eindtermen Accountancy (CEA) nieuwe eindtermen voor de opleiding accountancy 2016 gepubliceerd. Door deze nieuwe eindtermen willen zij de opleidingen beter aan laten sluiten op de ontwikkelingen van het beroep van accountant. Het onderscheid in eindtermen voor Assurance(RA) en de MKB-accountant (AA) sluit aan bij de dagelijkse praktijk van de accountant en beantwoordt daarmee aan het doel van de CEA.

Deze ontwikkeling brengt veel onduidelijkheden met zich mee en door middel van dit artikel willen we antwoord geven op de vragen die leven bij deelnemers en accountantskantoren. Dat doen we door eerst te beschrijven welke keuze opleiders gemaakt hebben over de inhoud van de opleiding. Vervolgens onderscheiden we drie situaties waar een deelnemer zich in kan bevinden en beschrijven we hun mogelijkheden.

Download het artikel door onderstaand formulier in te vullen!

Download hier de whitepaper:

Nieuwe eindtermen Accountancy: wat betekent dit voor u?

Aanhef