Een beter perspectief voor verpleegkundigen

Soms zijn er onderwerpen die extra aandacht nodig hebben, waarvoor het nodig is even met meerdere ziekenhuizen de koppen bij elkaar te steken om zo gezamenlijk na te denken over mogelijke oplossingen. Een beter perspectief voor verpleegkundigen is zo'n onderwerp. Dat we in nog veel grotere problemen gaan komen als we niets doen is iedereen duidelijk, maar wat kùnnen we doen? 

Samen sterk voor een gezamenlijk probleem

Avans+ en het ExpertCollege-Nightingale Instituut hebben de handen ineengeslagen en organiseren een inspirerende bijeenkomst, over het perspectief van verplegend personeel in de ziekenhuizen in het algemeen en in de acute zorg IC en SEH in het bijzonder.
Samen met Diederik Gommers en Klaus Boonstra willen we het tekort aan verplegend personeel bespreken en kijken naar mogelijkheden die bijdragen aan een oplossing. We zijn benieuwd naar jouw ideeën!

Programma

Op vrijdag 3 februari 2023 organiseren wij, Avans+ en het ExpertCollege-Nightingale Instituut, een lunchbijeenkomst waarbij alle aanwezigen gezamenlijk na kunnen denken over waar de oplossingen zouden kunnen liggen om verplegend personeel een betere toekomst te bieden, hen breder in te zetten èn te behouden.  

  • 11:30  - Inloop en gelegenheid tot lunchen  
  • 12:15  - Welkom door dagvoorzitter Klaus Boonstra
  • 12:20 - Diederik Gommers over zijn visie
  • 12:35 - Dialoog aan de hand van stellingen 
  • 13:30 - Afsluiting
     

Locatie en bereikbaarheid

De bijeenkomst vindt plaats op een nader te bepalen locatie in Rotterdam. Voor aanwezige parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid met openbaar vervoer wordt gezorgd.

Aanmelden

De aanmelding voor dit evenement is gesloten. Mocht je er nog bij willen zijn, neem dan graag contact op met cvandelogt@avansplus, wellicht hebben we afmeldingen ontvangen.