Lees hoe Bianca Pippolo de opleiding Strategisch & Bedrijfskundig HRM heeft ervaren:

Zichtbaar bijdragen aan strategie

"Van HR wordt steeds meer verwacht dat zij hun toegevoegde waarde zichtbaar maken. Dit betekent binnen onze organisatie dat van HR ook wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de HR strategie. Onze bedrijfskundige en strategische inzichten worden gevraagd en waar mogelijk meegenomen. Ik mis(te) hiervoor de juiste bedrijfskundige achtergrond en ben daarom op zoek gegaan naar een ontwikkeltraject wat mij gaat helpen om hier op een zichtbare wijze succesvol aan bij te dragen.

Populaire werkgever

Al tijdens de opleiding heb ik profijt van het geleerde van die dag. Op basis van de aangereikte kennis en handvatten ben ik aan het kijken wat vanuit de organisatiestrategie noodzakelijk is om de HR strategie vorm te geven. Vervolgens ga ik kijken hoe te initiëren projecten financieel onderbouwt kunnen worden. Ook heb ik onderzoek (zowel intern als extern) uitgevoerd. Mijn conclusie is dat o.a. de HR strategie zich moet richten op employer branding. Met onder andere de juiste inzet van media en middelen kan de verbeterde positionering op de arbeidsmarkt worden bewerkstelligd. Ook de aantrekkelijkheid van DHL als werkgever kan zo worden verhoogd.

Vacatures sneller opvullen, minder verzuim en minimale tussenkomst

Door een aantal interventies die bovenstaande ondersteunen is het doel om:

  • De vacatures sneller in te vullen waardoor omzet- en productiviteitsverlies tot een minimum worden gereduceerd.
  • Er geen extra druk op overig personeel komt te liggen, hetgeen op haar beurt leidt tot verlaging van het risico op extra verzuim.
  • Daarnaast zal de tussenkomst van externe recruitmentbureaus tot een minimum beperkt kunnen worden.
  • Al met al levert het door mij ‘geleerde’ het bedrijf nu al direct geld op. De gehele opzet van mijn business case, die centraal staat in de opleiding, zijn we nu in de praktijk aan het implementeren en zal in de toekomst concreet nog meer resultaat laten zien.

Woorden als praktisch toepasbaar, prettige interactie tijdens lessen en goede mix tussen theorie en praktijk typeren voor mij deze opleiding."