Lees hoe Laura Quist de opleiding Personeelsmanagement heeft ervaren:

“Na overleg met mijn werkgever ben ik de uitdaging aangegaan om een P&O afdeling in te richten in onze snelgroeiende organisatie. Echter ontbrak bij mij veel praktische kennis van personeelszaken. Voor een eerste aanvulling van mijn ‘kennistekort’ leek Personeelsmanagement mij de best mogelijke opleiding.

De HRM opleiding is zeer praktisch ingericht, dat wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Voor opdrachten worden echte onderwerpen uit de eigen praktijk gebruikt. Zo heb ik voor mijn eindwerkstuk van de module Instrumenten Personeelsmanagement een beoordelingscyclus opgezet en geïmplementeerd. Sinds september 2011 is deze cyclus operationeel.

Daarnaast heb ik verschillende checklists opgesteld voor de in en uit dienst procedure en de verschillende mutaties die voorkomen tijdens een dienstverband. Een en ander is ook uitgewerkt tot stroomdiagrammen ten behoeve van de inrichting van workflows in onze nieuwe personeelssoftware.

Welkome aanvulling

De opleiding was een welkome aanvulling op de dagelijkse praktijk. Beide onderdelen (Instrumenten en Vaardigheden) hebben me houvast en structuur gegeven doordat de theorie goed te vertalen is naar de praktijk.

De opleiding bleek ook een prettig platform om met andere professionals in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Deze kennisuitwisseling is zeker van toegevoegde waarde als je het hebt over leren van een ander”.

Woorden als praktisch, leerzaam en persoonlijke ontwikkeling, typeren voor mij deze opleiding Personeelsmanagement van Avans+."