Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 06 juli 2016

De belastingdienst verzorgde tot voor kort bijna alle opleidingen intern. Zelf ben ik werkzaam bij een onderdeel dat een meer bedrijfsmatige manier van werken nastreeft binnen onze organisatie. Op grond hiervan is mij gevraagd niet te kiezen voor een intern verzorgde opleiding, maar extern een opleiding te gaan volgen met de bedoeling mijn blikveld te verbreden. Na enig zoekwerk in het enorme aanbod op dit gebied, heb ik in overleg met mijn leidinggevende gekozen voor de opleiding van Avans+, enerzijds omdat deze inhoudelijk het meeste aansprak en anderzijds voor de kwaliteitswaarborg (waarde van de opleiding en het diploma).

De opleiding heeft geheel aan onze verwachtingen voldaan! Vooral de deskundigheid en het enthousiasme van de docenten hebben voor mij persoonlijk erg stimulerend gewerkt.

Lees meer