Lees hoe Erik Boers de opleiding Controller heeft ervaren:

"De belastingdienst verzorgde tot voor kort bijna alle opleidingen intern. Zelf ben ik werkzaam bij een onderdeel dat een meer bedrijfsmatige manier van werken nastreeft binnen onze organisatie. Op grond hiervan is mij gevraagd niet te kiezen voor een intern verzorgde opleiding, maar extern een opleiding te gaan volgen met de bedoeling mijn blikveld te verbreden. Na enig zoekwerk in het enorme aanbod op dit gebied, heb ik in overleg met mijn leidinggevende gekozen voor de opleiding van Avans+, enerzijds omdat deze inhoudelijk het meeste aansprak en anderzijds voor de kwaliteitswaarborg (waarde van de opleiding en het diploma).

De opleiding heeft geheel aan onze verwachtingen voldaan! Vooral de deskundigheid en het enthousiasme van de docenten hebben voor mij persoonlijk erg stimulerend gewerkt. Bovendien heb ik het geluk gehad met een groep medestudenten te mogen werken afkomstig uit veel verschillende disciplines (profit en non-profit), waardoor we tijdens de opleiding het vakgebied uit de nodige verschillende invalshoeken hebben kunnen benaderen."