Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 06 juli 2016

Ik werk op interim basis bij banken en daarbij heb ik gemerkt dat cultuuraspecten vanuit verschillende gezichtspunten steeds belangrijker worden. Enerzijds merk ik dat bij uitlevering van nieuwe projecten en processen vanuit het hoofdkantoor, cultuuraspecten een belangrijk onderdeel vormen van het ‘implementatiemateriaal’. Anderzijds merk ik dat daar waar uit procescontroles/ themaonderzoeken steeds dezelfde resultaten naar voren komen, ondanks bijsturingsmaatregelen, de behoefte groeit om onderzoek te doen naar de dieperliggende oorzaken waarom steeds hetzelfde wordt geconstateerd. Dit in plaats van weer bij te sturen op de uitkomsten van een harde controle. Deze bevindingen riepen bij mij de behoefte tot ontwikkeling binnen deze materie op en daarom heb ik gekozen voor de opleiding Soft controls.

De grootste opdrachtgever voor Welten heeft voor het eigen personeel binnen control een verkorte opleiding Soft controls ontwikkeld. Aangezien deze opleiding van Avans+ veel uitgebreider is, denk ik dat dit een goede aanvulling is waardoor ik nog beter inzetbaar ben voor mijn werkgever.

Woorden als leerzaam, verbredend, verdiepend en praktijkgericht typeren voor mij deze opleiding Soft controls.
 

Lees meer