Lees hoe Melissa Geers de opleiding Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) heeft ervaren:

"Via mijn werkgever kreeg ik de kans om met de opleiding POH-GGZ te beginnen. In februari 2013 kreeg MDNW te horen dat zij de functie praktijkondersteuner GGZ binnen 2 verschillende huisartsenpraktijken in Vlaardingen mocht invullen. Deze functie sprak mij direct aan en zodoende ben ik in mei 2013 begonnen als praktijkondersteuner GGZ (12 uur). In maart 2013 startte de opleiding en op deze manier kon ik de theorie en de praktijk perfect met elkaar verbinden.

Direct op de juiste plek

Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor de verschillende psychiatrische ziektebeelden zoals bijvoorbeeld depressies, angststoornissen e.d. In mijn functie is het van belang dat ik een totaalbeeld kan ontwikkelen op basis van de klachten van de patiënt om vervolgens te bepalen welke hulpverlening het beste bij de patiënt past. Door inhoudelijk veel kennis te hebben opgedaan over de verschillende ziektebeelden, kan ik beter inschatten waar de patiënt op zijn plek zal zijn en/of wat de patiënt nodig heeft. Zo kreeg ik onlangs een dame van 45 jaar in de praktijk die zelf dacht een burn-out te hebben. Ze voelde zich voortdurend somber, kon niet meer genieten van het leven, had haar dag- en nacht ritme zo goed als omgedraaid en voelde zich erg moe. Na het volledig uitvragen van alle klachten en de omstandigheden waar de patiënt mee te maken had in kaart te hebben gebracht, verdween echter het idee van een burn-out en gingen alle signalen richting het vermoeden van een depressie. Hierop volgde een telefonisch overleg met een psychiater van de GGZ Delfland en aan de hand hiervan werd besloten om de patiënt aan te melden en door te verwijzen naar de GGZ.

De uitkomst was inderdaad een depressieve stoornis, waarna er cognitieve gedragstherapie en medicatie is gestart. De patiënt werkt aan haar herstel en is door adequaat doorverwijzen onmiddellijk op de juiste plek terecht gekomen.

Win-Win situatie

MDNW is een brede organisatie waar verschillende zorgdisciplines worden aangeboden. De inzet van een praktijkondersteuner GGZ levert een win-win situatie op: in de eerste plaats voor de MDNW medewerkers die een extra uitdaging krijgen aangeboden, passend bij hun loopbaanontwikkeling. Op de tweede plaats voor huisartsen die uiterst tevreden zijn over de inzet van goed opgeleide zorgprofessionals en op de derde plaats voor patiënten die sneller en op een meer laagdrempelige manier worden geholpen en minder gebruik hoeven te maken van duurdere GGZ voorzieningen. Als laatste biedt het ook voordeel voor de eigen organisatie: behoud van deskundig personeel in tijden van bezuinigingen bij gemeenten.

Vice versa

Kennis die MDNW opdoet in de wereld van GGZ is uiterst bruikbaar in de eigen werkprocessen. Maar ook vice versa, want de kennis die medewerkers van MDNW meenemen richting huisartsen in hun praktijkondersteuner GGZ functie is van grote waarde gebleken bij de hulpverlening en samenwerking in de eerstelijn.

Inmiddels heeft MDNW een belangrijke positie bij de detachering van personeel naar huisartsen in de regio en daar zijn we best trots op!

Woorden als verdiepend, praktijkgericht en leuk typeren voor mij deze opleiding POH-GGZ."