Lees hoe Arjan de Vos de opleiding Projectmanagement heeft ervaren:

"In 2013 heb ik de overstap gemaakt van bouwkundig projectmedewerker naar projectleider binnen het architectenbureau. Eind 2013 heb ik bij de directie kenbaar gemaakt dat mijn ambitie bij het projectmanagement en de bouwdirectie ligt, deze functies vallen (bij ons) onder de projectontwikkeling. De directie heeft het verzoek voor het realiseren van mijn ambities serieus genomen en inmiddels ben ik dan ook begonnen in een nieuwe functie binnen de afdeling Projectontwikkeling. Ook is mij toen de mogelijkheid geboden een opleiding Projectmanagement te gaan volgen.

Aan de hand hiervan heb ik een aantal hbo projectmanagement opleidingen vergeleken. Ik heb daarbij gekeken naar de inhoud (programma) en de duur van een opleiding. Uiteindelijk bleven er 2 opties over: Avans+, 4 maanden en een ander opleidingsinstituut, 12 maanden. Beiden met ongeveer dezelfde lesstof en studiebelasting dus heb ik, aangezien de kwaliteit gelijkwaardig leek te zijn, gekozen voor Avans+ omdat ik de opleiding dan ook zo snel mogelijk wilde afronden.

Vertaling naar de praktijk

In de eerste weken van de opleiding kregen we het verzoek een projectopdracht te schrijven voor een later te realiseren projectplan binnen de eigen beroepspraktijk. De opbouw van deze opdracht is deels toe te passen op het schrijven van rapporten. Door deze kennis te hebben opgedaan, kun je ook zien hoe rapporten en opdrachtbrieven van derden zijn opgebouwd en wat daarin nog ontbreekt en hoe ik dat dus beter kan doen.

 Aan het denken zetten

De verdeling van het opleidingsprogramma was goed. De helft van de opleiding behandelt de theorie van de ‘harde’ kant, ook wel methodiek van projectmatig werken genoemd. Het tempo ligt hier relatief hoog. Ik had hier nog helemaal geen kennis van daarom was het prettig dat je zelf de praktijkvertaling kon maken naar het projectplan. Tip: bereid deze lessen goed voor!

De andere helft van de opleiding bestond uit competentiegerichte onderdelen oftewel de ‘zachte’ kant van projectmanagement. Ik heb veel geleerd van de les met de kernkwaliteiten. Mededeelnemers geven je kaarten waarop kwaliteiten staan die ze bij jou vinden passen. Het is fijn om te zien dat de kwaliteit die je wilt overbrengen ook opvalt bij mededeelnemers. Ook mijn minder goede kwaliteiten hebben me dankzij deze bijeenkomsten aan het denken gezet.

Succes

Onze organisatie is een bron van kennis waaruit continu geput wordt. Door voortdurend de kennis uit te breiden wordt deze bron alleen maar groter. Ik heb veel geleerd van de procesbeheersing door middel van de GOKIT* methode. Wij willen deze methode gaan integreren in onze algehele werkwijze. Tot nu toe verloopt deze implementatie zeer succesvol.

Al tijdens, maar vooral ook daarna heb ik veel profijt gehad van de opleiding in mijn dagelijkse praktijk. Woorden als ontdekken, beheersen, de basis, leerzaam en leuk typeren voor mij deze opleiding Projectmanagement."