Lees hoe Folkert Potma de opleiding Adviesvaardigheden en effectief communiceren heeft ervaren:

Keuzevak

"In het kader van de vrije studie ruimte (VSR) werd vanuit de Master Manueel Therapie gevraagd een keuze te maken voor een aanvullende training (keuzevak). Binnen het aanbod van Avans+ leek mij de training Adviesvaardigheden een praktische en leerzame training die goed aansluit bij het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor mijn vak.

Communicatie verloopt beter

Het resultaat na afloop is dat ik mezelf beter als organisator en begeleider/adviseur op kan stellen richting de patiënt, een collega en stagiaires, maar zeker ook naar externe partijen. Met name het opzetten en sturen van een gesprek gaat veel beter.

Voor mij als praktijkhouder is het professioneler profileren ook zeker een mooie uitkomst. De communicatie met mijn patiënten en leveranciers in het algemeen verloopt gewoon beter en  voor mijn gevoel kan ik zaken duidelijker en meer overtuigend verwoorden.

Oefenen met acteurs

De training was heel praktisch ingericht; veel praten en oefenen met professionele acteurs. Er werd  aan elkaar feedback gegeven op je houding/attitude en wat je zou kunnen verbeteren in bijvoorbeeld je manier  van praten.
In de gebruikte studieboeken werden verschillende en extreme situaties geschetst waarmee je te maken zou kunnen krijgen. Mogelijkheden van hoe hier mee om te gaan waren ook uitgewerkt en werden besproken.

Kortom: een prettige, praktische en leerzame training met boeiende docenten en acteurs."

Bekijk de volledige training Adviesvaardigheden.