Lees hoe Margot van 't Westeinde de opleiding Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs heeft ervaren:

"Onze school is een gezonde en sportieve school. Hierbij horen natuurlijk ook leerkrachten die sportief en bekwaam zijn, zodat zij een goede en uitdagende les bewegingsonderwijs kunnen aanbieden. Toen mij werd gevraagd of ik de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs wilde volgen, hoefde ik daar geen moment over na te denken. Zelf sport ik erg graag en het leek me mooi om mijn sportpassie over te kunnen dragen aan de leerlingen.

Leren door te doen

Tijdens de lessen moest ik zelf de sportactiviteiten uitvoeren zoals mijn leerlingen ze ook moeten doen. Daardoor heb ik ervaren hoe het is om een activiteit op verschillende niveaus uit te voeren. Daarnaast heb ik geleerd hoe je een activiteit moet beveiligen en hoe je een activiteit makkelijker of moeilijker kunt maken.

Niet zomaar een spelletjesles

Een les bewegingsonderwijs is niet zomaar een les trefballen of een potje voetballen. Er is een breed aanbod in bewegingsthema’s en leerlijnen die tijdens een gymles kunnen worden ingezet. Dankzij de opleiding kan ik een uitdagende les bewegingsonderwijs aanbieden, waarin ik rekening houd met de verschillende niveaus van leerlingen.

Afwisseling van klaslokaal naar bewegingslokaal

Het fijne van het behalen van mijn diploma Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs is dat ik nu zelfstandig lessen bewegingsonderwijs mag geven. Het is leuk om de leerlingen niet alleen in het klaslokaal te zien, maar ook in het bewegingslokaal.

Woorden als boeiend, leerzaam, praktijkgericht en leuk typeren voor mij de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs."