Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 23 september 2016

In mijn rol als zelfstandig adviseur kom ik bij veel verschillende organisaties. Ik adviseer hen met name over arbeidsongeschiktheid en eigenrisicodragerschap. Wat ik vooral terug kreeg is dat zij op zoek zijn naar handvaten met betrekking tot cao afspraken op het gebied van duurzame inzetbaarheid (DI). Zij hebben vaak behoefte aan ondersteuning hoe dit aan te pakken.

Als zelfstandig adviseur ben je continu op zoek naar onderscheidend vermogen. Dit was voor mij een reden om een opleiding te vinden die past bij wat ik doe, maar die een verbreding en verdieping geeft aan mijn huidige kennis en inzichten. Een opleiding die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen, waar alle organisaties mee te maken hebben. Duurzame inzetbaarheid is dan al snel de overkoepelende paraplu. Echter, het concretiseren daarvan is nog niet zo simpel.

Als ik nu terug kijk op mijn verwachtingen, dan zijn die na de opleiding Register adviseur duurzame inzetbaarheid zeker gerealiseerd. Ik heb tools in handen gekregen om binnen organisaties invulling te geven aan DI. Wat voor mij echter de grote winst is geweest, is dat ik op strategisch en operationeel niveau nog beter kan meedenken en sparren over de problematiek rondom de inzetbaarheid van medewerkers.

Ik had pas geleden een afspraak bij een organisatie. De vragen die men had gingen met name over eigenrisicodragerschap. Al snel ging het gesprek over de veroudering van het personeelsbestand, fysieke beperkingen van het personeel en over de benodigde nieuwe kennis en competenties: over duurzame inzetbaarheid dus.

Lees meer