• 10 mei 2017

Cyber security staat hoog op de agenda; vooral sinds de invoering van de Wet Meldplicht Datalekken (2016). Het internet brengt mooie kansen maar ook risico’s. Binnen de bouw is deze “verborgen schaduwwereld” vaak nog onbekend. Daarom introduceert Avans⁺ de cursus Awareness cyber security. U kunt zich hiermee onderscheiden, door als volwaardig gesprekspartner op te treden voor IT-security specialisten of opdrachtgevers. Het onderdeel wordt geïntegreerd in de HIT-E opleiding, maar vanwege het urgente onderwerp wordt de cursus in het najaar 2017 ook apart aangeboden.

Integratie van systemen en installaties in de IT-infrastructuur
De ervaring leert dat cyber security of informatiebeveiliging, ondanks het actuele karakter van het onderwerp, binnen de bouw- en installatietechniek nog in de kinderschoenen staat. Langzaam begint het bewustzijn te ontstaan, maar in de uitvoering wordt het aspect informatiebeveiliging veelal nog niet integraal vanaf de eerste ontwerpfase meegenomen. Toch is er echter steeds vaker sprake van integratie van systemen en installaties in de IT-infrastructuur. Hiermee ontstaan relaties en afhankelijkheden van andere bedrijfsprocessen en informatiesystemen. Doordat ICT en installatietechniek steeds dichter tegen elkaar aan komen te liggen, zal de installateur in ieder geval als gesprekspartner moeten kunnen optreden voor een ICT-er om gezamenlijk een risicoanalyse te kunnen maken.

De cursus Awareness cyber security is bedoeld om de installateur of adviseur voldoende basis mee te geven om zelf vanuit informatiebeveiligingsperspectief naar ontwerpen en voorgestelde oplossingen te kunnen kijken en/of met IT-security specialisten het gesprek aan te kunnen gaan in het kader van zorgplicht en wetgeving.