Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Alles over een bachelor bedrijfskunde in deeltijd

  • 30 juni 2017
  • Door: Talisa Brouwers

Een leven lang leren, een term die tegenwoordig steeds vaker wordt gebruikt. Maar hoe gaat u in de toekomst een nieuwe studie combineren met uw toch al drukke werk- en privé situatie? In dit artikel willen wij u, als Avans+ zijnde, meenemen in de mogelijkheden van het volgen van een deeltijd opleiding Bachelor Bedrijfskunde.

In dit artikel zullen we enkele concrete vragen beantwoorden rondom het volgen van een deeltijd opleiding. Vragen die bijvoorbeeld behandeld zullen worden zijn:

  • Wat is een deeltijd opleiding?
  • Welke bedrijfskundige inhoud wordt er behandeld?
  • Zijn er verschillende vormen waarin u een deeltijd opleiding kunt volgen en
  • Is het ook mogelijk om een verkorte Bachelor Bedrijfskunde MER te volgen?

Door deze vragen hieronder te beantwoorden hopen wij u verder te helpen in uw oriëntatieproces naar het volgen van een deeltijd opleiding.

Wat houdt een bachelor bedrijfskunde deeltijd in?

In Nederland zijn er 8 geaccrediteerde opleidingsniveaus. Een volwaardige bedrijfskundige Bachelor opleiding staat gelijk aan onderwijsniveau 6. Dit betekent dat u na het succesvol doorlopen van een bedrijfskundige bachelor opleiding in staat moet zijn om zelfstandig complexe bedrijfskundige taken en vraagstukken te kunnen analyseren.

Volgens methodisch toegepast onderzoek, dient u problemen te herkennen om op verantwoorde wijze tot verbeter- en vernieuwingsvoorstellen te komen. Belangrijk is dat u rekening houdt met zowel uw organisatiedoelstelling als haar omgeving. Een Bachelor Bedrijfskunde MER leidt altijd hiertoe op, ongeacht of u deze in deeltijd of voltijd volgt. Echter een deeltijd opleiding bedrijfskunde is speciaal gericht op managers, leidinggevenden of adviseurs die reeds werkzaam zijn en zich verder willen verdiepen op hbo niveau.

Voor een reguliere deeltijd bedrijfskundige opleiding is het van belang dat u in uw eigen organisatie bedrijfskundige vraagstukken kunt oppakken. U hoeft vaak niet al jaren werkzaam te zijn in bovenstaande functies. Voor een verkorte bedrijfskundige deeltijd opleiding geldt dit wel. In dat geval moet u minimaal 3 tot 5 jaar werkzaam zijn in een managementfunctie. Een verkort traject houdt in dat u vrijstelling aanvraagt voor vakken op basis van eerder genoten opleidingen op hbo niveau en specifieke bedrijfskundige werkervaring. Op basis van ervaring krijgt u mogelijk vrijstelling voor onderdelen uit leerjaar 1 en 2.

Onderdelen van de bachelor bedrijfskunde deeltijd?

Leerjaar 1 en 2 van de Bachelor Bedrijfskunde zijn gericht op het verkrijgen van een algemene bedrijfskundige basis. Na twee jaar zit u op opleidingsniveau 5. Dit houd in dat u onder begeleiding (complexe) bedrijfskundige vraagstukken kunt aanpakken en kunt adviseren wat dit betekent voor uw afdeling, zonder zelfstandig hiervoor een implementatieplan te maken. Een verdieping in complexiteit, zelfstandigheid en concreetheid komt altijd in jaar 3 en 4.

In de eerste jaren legt u een bedrijfskundige basis, waarop u verdiepend ingaat in de laatste twee jaar. Als voorbeeld ontvangt u in jaar 1 de basiskennis op het gebied van marketing. In jaar 3 gaat u verder in op strategisch management en is het aan u de strategische keuzes te vertalen naar het marketingbeleid van uw organisatie/afdeling.

Kortom met een deeltijd Bachelor Bedrijfskunde MER opleiding kunt u uw kennisniveau als leidinggevende, manager of adviseur vergroten en ook een erkend bachelor diploma verwerven!

Welke vormen van bedrijfskunde in deeltijd zijn er?

Het volgen van een deeltijd opleiding betekent dat u altijd een studie volgt die te combineren moet zijn met uw werk situatie. Hierdoor zullen de opdrachten gedurende uw opleiding vaak zijn gericht op realistische bedrijfssituaties. Dit kan zijn bijvoorbeeld een vraagstuk uit uw eigen organisatie zijn of die van een mededeelnemer. Verder is bij een bachelor opleiding het vergroten van uw theoretische kennis ook een groot element. Hierdoor zult u ook altijd theoretisch worden getoetst.

Bij Avans+ vinden wij het belangrijk dat u niet alleen uw bedrijfskundige kennis vergroot, maar dat u deze ook kunt toepassen in verschillende praktijksituaties en hierop uw persoonlijke vaardigheden laat aansluiten. Hierdoor is bij ons een deeltijd bachelor Bedrijfskunde MER opgebouwd uit blokken, waarin kennis vergrotende vakken worden gecombineerd met vaardigheidsvakken en praktijkopdrachten.

Een voorbeeld is kennisontwikkeling op het gebied van Verandermanagement en Personeelsmanagement. Deze vernieuwde kennis brengt u direct in praktijk door een veranderplan op te leveren voor uw eigen organisatie, waarin ook aandacht wordt besteed aan de culturele impact en gepaste leiderschapsstijl. Hierdoor kunt u direct uw vernieuwde kennis en inzichten toepassen.

Inhoud en studiebelasting van de deeltijd opleiding Bachelor Bedrijfskunde?

De deeltijd opleiding Bachelor Bedrijfskunde MER kent wekelijkse fysieke bijeenkomsten. Hierin worden per blok kennis en vaardigheidscomponenten behandeld en gaat u vooral ook interactief met andere deelnemers de dialoog aan over de methodische vertaling naar uw praktijk. Bijvoorbeeld over de vraag hoe veranderkundige modellen worden geïmplementeerd in verschillende branches?

Bij een deeltijd Bachelor Bedrijfskunde MER moet u naast de wekelijkse bijeenkomsten rekening houden met een gemiddelde studiebelasting van 12-15 uur per week. Deze studiebelasting is gebaseerd op het zelfstandig voorbereiden van de kennisbijeenkomsten, het uitwerken van praktijkopdrachten en studeren van tentamens.

Houdt bij het kiezen van een bachelor opleiding dan ook goed in acht of deze studiebelasting te combineren valt met uw werk- en privé situatie.

Professionele parttime bedrijfskunde volgt u bij Avans+

Zoals eerder vermeld biedt Avans+ de unieke kans om de Bachelor Bedrijfskunde verkort te volgen, mits je de juiste vooropleiding en werkervaring hebt. Deze opleiding is geschikt voor leidinggevenden, managers en adviseurs die reeds 3-5 jaar werkzaam zijn in deze functie, maar hiervoor nooit een officieel bachelor opleiding hebben behaald.

Op basis van uw eerder genoten opleiding(en) en/of werkervaring moet u kunnen aantonen dat u reeds over de bedrijfskundige kennis van opleidingsniveau 5 beschikt. Hiermee kunt u instromen in de verkorte Bachelor Bedrijfskunde en mogelijk in slechts 2 jaar uw erkende bachelor diploma behalen in plaats van 4 jaar.

In dit verkorte traject zit u altijd in een groep met gelijk gestemde deelnemers waardoor u optimaal met en van elkaar kunt leren. Ook kunt u bij Avans+ altijd snel beginnen en zodoende eerder over een bachelor diploma beschikken. Spreekt dit u aan en denkt u dat u hiervoor in aanmerking kunt komen? Kijk voor meer informatie op onze website. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.