Lees hoe Esther van den Heuvel de opleiding kwaliteitsfunctionaris laboratoria heeft ervaren:

"Na het volgen van verschillende korte cursussen en trainingen was ik zoekende naar een opleiding waar alles bij elkaar komt en waar ik ook een diploma mee kon behalen. Zo ben ik bij de opleiding Kwaliteitsfunctionaris medische laboratoria gekomen.

Ervaringen delen met mededeelnemers

Wat ik als heel erg fijn heb ervaren is de theoretische verdieping die de opleiding bracht. Naast de theorie bespraken we in onze kleine groep deelnemers onze ervaringen. Juist die kleine groep vond ik heel erg prettig, omdat je zo veel van elkaar kunt leren. Ook kregen we veel input en hulp van de docenten.

Terugdringen van incidenten

Tijdens de opleiding krijg je 4 verschillende, gerichte opdrachten aangereikt. Eén daarvan was het schrijven van een verbetervoorstel. Ik heb toen een trendanalyse gemaakt van de incidenten die wij op de afdeling Pathologie hebben gemeld. Deze meldingen kunnen zowel betrekking hebben op onze eigen afdeling, als op andere afdelingen binnen het ziekenhuis. De incidentmeldingen heb ik gecategoriseerd en vervolgens heb ik samen met het VIM (veilig incident melden) team op elke categorie een risicoanalyse gedaan. De incidenten die in de categorieën hoog en verhoogd risico vielen zijn vervolgens door de medewerkers van de afdeling, middels werkgroepen, bekeken. Zij hebben hierop een oorzaakanalyse gedaan en verbetervoorstellen geschreven en uitgevoerd met als doel de risico’s op onze afdeling terug te dringen. Dit proces zal ieder half jaar herhaald worden.

Verbetering door audit

Naast het schrijven van het verbetervoorstel, heb ik ook een interne audit uitgevoerd. Uit deze audit zijn afwijkingen naar voren gekomen en deze hebben we vervolgens op de afdeling in behandeling genomen. Ook hieruit zijn verbeteracties ontstaan, waarmee we de kwaliteit naar een hoger niveau hebben kunnen tillen. Deze interne audit is mede ingezien door een extern auditteam en zij waren hier zeer over te spreken.

Voor mij typeren woorden als verdiepend, kennis vergrotend en pragmatisch de opleiding Kwaliteitsfunctionaris medische laboratoria van Avans+."