Het uitgangspunt voor De Bilthuysen was om de leidinggevenden de kans te geven zich te ontwikkelen tot teamcoach. Motiveren, het inspireren van medewerkers en omgaan met weerstand. Maar ook de nieuwe rol als coach versus leidinggeven, het om leren gaan met het spanningsveld tussen organisatie en de benoemde kaders en zelf organiseren waren belangrijke pijlers. Daarom is gekozen voor de Masterclass Professioneel coachen.

Zelf vormgeven aan de opleiding

De leidinggevenden hebben zelf een belangrijke rol gespeeld bij het uitkiezen en daarmee vormgeven van de opleiding. Een gedegen programma dat uitgaat van de eigen casuïstiek en de praktijk van De Bilthuysen was een belangrijk criterium bij de keuze voor de opleiding. Ander belangrijk punten waren een docententeam met een brede achtergrond, tijd voor individuele begeleiding en de opleiding moest afgerond worden met een examen.

Vanaf begin af aan ontwikkelen

Of die keuzes de juiste zijn geweest, vragen we aan Bea en Joke. Zij zijn nu teamcoach bij De Bilthuysen en beantwoorden die vraag vol trots. “Ja, zeker. Doordat we bij start van de opleiding gelijk zijn begonnen met het coachen van de eerste teams zijn we onszelf van begin af aan gaan ontwikkelen. Hierdoor is er aan praktijk casuïstiek geen gebrek geweest. Het was super dat het sparren met elkaar en geprikkeld en geïnspireerd worden door de docenten in dezelfde periode viel. Hierdoor hebben we het beste uit onszelf kunnen halen.”

Het programma bracht voldoende diepgang en was opgezet vanuit de persoon als coach in combinatie met coachingsvaardigheden en teamcoaching.  Het programma hebben we ook tussentijds aangepast zo vertellen Bea en Joke. “Het onderdeel teamcoaching en het inzicht krijgen in het niveau van teams is naar voren gehaald. Dit was voor ons op een gegeven moment essentieel om in de praktijk slagvaardiger te zijn. Je kunt tenslotte niet van een groep individuen verwachten dat men direct als team acteert.”

Ontdekkingsreis afsluiten met een scriptie

Ook over de scriptie zijn Bea en Joke te spreken. “Een van de onderdelen van de opleiding is het maken van een scriptie. Een document met als onderwerp teamcoaching waarin de eigen ontwikkeling met de theorie gecombineerd wordt. De feedback die wij van de docenten kregen was dat het niet alleen een papieren scriptie was, maar dat de ontwikkeling die daarin beschreven was ook echt is doorlopen tijdens het traject. Een mooier compliment kun je als deelnemer en organisatie niet krijgen.”

“Het was voor ons een ontdekkingsreis waarin we voldoende handvaten hebben gekregen om ons zelfstandig als coaches te blijven ontwikkelen door middel van intervisie en zo de teams van De Bilthuysen in hun kracht te blijven zetten. En coachen is meer dan alleen vragen stellen. Je mag ook tips geven."


Stichting De Bilthuysen levert een gevarieerd zorgaanbod, zoals verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, huishoudelijke hulp en hotelzorg in de Bilt en Bilthoven. De organisatie bestaat uit ongeveer 500 medewerkers. Bij De Bilthuysen heeft men ervoor gekozen om te gaan werken met 7 teamcoaches. Een aantal waren leidinggevenden en zijn de uitdaging aangegaan om teamcoach te worden.