Skip to main content

Waar zetten we de afdeling risicomanagement neer?

  • 19 februari 2018
  • Door: Xander Smit

Er bestaan nogal wat verschillende functietitels binnen het risicomanagement vak. Van risicomanager tot medewerker kwaliteitsbeheersing en van controller tot manager risk & compliance of adviseur risicomanagement. Maar wat betekent dit voor de uitvoering en verantwoording van de functie en hoe voer je dit in de praktijk uit?

Functienaam, rollen en de bijbehorende taken

De rol van risicomanagement binnen de organisatie is meestal een kwestie van keuzes maken waarbij men de optie kiest die het beste bij de organisatie past. Maar hoe bepaal je vervolgens vanuit de organisatie de optimale rolinvulling van deze functie?

Risicomanagement in de praktijk

Zo uiteenlopend als de functienaam, zo verschillend zijn de rollen en taken van deze personen binnen hun organisatie. Dit geeft aan dat er zeer uiteenlopende manieren zijn om het vak risicomanagement ten uitvoer te brengen.

Verschillende wijzen van organiseren en positioneren komen voort vanuit één en dezelfde wens. Elke organisatie wil namelijk op een gestructureerde manier, effectief én efficiënt, de grootste bedreigingen voor de doelstellingen van de organisatie in beeld hebben en kunnen bepalen op welke manier bedreigingen en risico’s in de praktijk beheerst moeten worden.

Het type organisatie en de juiste inzet van risicomanagement

Een belangrijke oorzaak van verschillen in risicobeheersing zit in de organisatievolwassenheid. Dit zien we bijvoorbeeld bij organisaties die relatief ‘jong’ zijn (in leeftijd en ervaring). Vaak is de wijze waarop met risico’s wordt omgegaan nog niet uitgekristalliseerd en zullen managers veel tijd gebruiken om na te denken over de beste beheersing van risico’s. Om daarin optimaal te ondersteunen kan het verstandig zijn een risicomanager dicht bij de manager(s) decentraal te positioneren.

Bij een meer volwassen organisatie gaat dit proces heel anders. Vaak zijn in dergelijke organisaties processen reeds beschreven en meerdere keren aangescherpt. Vaak heeft men dan meer baat bij een ‘centrale’ afdeling risicomanagement die functioneert als expertisecentrum en die het (hogere) management in staat stelt om organisatie-breed sturing te geven aan het risicomanagement. Dit is een wezenlijk verschil in aanpak die beter aansluit bij een dergelijke organisatie.

Kijk kritisch naar jouw risicomanagement

Vanuit een integrale kijk op de organisatie, haar doelen en de risico’s die daarbij worden gelopen, is het aan te bevelen zorgvuldig na te denken over de beste positionering van risicomanagement binnen jouw organisatie. Hoe beter die gekozen richting past bij de behoefte van jouw organisatie, des te effectiever kun je opereren en zo voorkom je sneller risico’s en bedreigingen. Succesvolle bedrijven hebben niet voor niets hun risicomanagement op de juiste manier gepositioneerd!

Benieuwd hoe jij risicomanagement goed onder controle krijgt?

Wil jij weten hoe je binnen jouw organisatie risicomanagement op een juiste manier inregelt en controleert? In onze opleiding Integraal risicomanagement leer je alles over verantwoord risicomanagement op uiteenlopende terreinen. Van financiën tot ICT en van projectbeheersing tot algemene veiligheid. Binnen de opleiding leer je alles op het gebied van zakelijke risicobeheersing. Bekijk onze opleiding Integraal risicomanagement voor meer informatie.

Xander Smit is docent Integraal risicomanagement

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.