Skip to main content

Het belang van een Teacher leader

 • 15 mei 2018
 • Door: Marijntje Klompmakers

In feite is het (speciaal) basisonderwijs helder gestructureerd: de organisatie bestaat uit de directie, leerkrachten en onderwijsondersteuners. Toch zien we steeds vaker dat er in het onderwijs ‘tussen de linies’ wordt gespeeld: het speelveld van de zogenaamde Teacher leader. Een Teacher leader is een schakel tussen het primair proces (het onderwijs) en de directie. Naast zijn taak als groepsleerkracht is de Teacher leader deelnemer of coördinator van een werkgroep of projectteam. Hij begeleidt onderwijskundige veranderingen (vernieuwingen), motiveert andere betrokkenen en kan op professionele wijze een bal aan het rollen brengen – en houden.

Het belang van Teacher leaders in het (speciaal) basisonderwijs groeit. Daar zijn meerdere trends en ontwikkelingen voor aan te wijzen. We noemen er 5:

# 1 Schuivende verhoudingen

Van leerkrachten wordt verwacht dat ze naast hun verantwoordelijkheid voor de klas ook andere taken en rollen op zich nemen. Soms zijn er dat zelfs meerdere tegelijk. Zo is de groepsleerkracht vaak lid van een werkgroep of activiteit, of heeft hij zitting in een projectteam. Ook gebeurt het steeds vaker dat vakleerkrachten een adviserende rol hebben in inhoudelijke, onderwijskundige ontwikkelingen. Een brede blik en voldoende vaardigheden om die rol te vervullen zijn onmisbaar.

# 2 Brede ontwikkeling

Het onderwijs is voortdurend aan verandering en vernieuwing onderhevig. Soms door de school zelf geïnitieerd, soms geregisseerd vanuit het Rijk of het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Iedere school is gebaat bij professionals met een visie die verder rijkt dan de eigen groep. Leerkrachten die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de organisatie hebben een duidelijke plus.

# 3 Menselijke meerwaarde

In een wereld waarin techniek en technologie steeds prominenter aanwezig zijn (ook in het onderwijs), is de rol van de mens steeds belangrijker. Anders gezegd: we hebben behoefte aan professionals die de vertaalslag kunnen maken van een eindeloze technologische horizon naar het alledaagse basisonderwijs. Daarnaast kunnen deze mensen ánderen helpen en begeleiden bij hun persoonlijke groei. Op die manier stimuleren ze de ontwikkeling van een organisatie als geheel.

# 4 Een leven lang leren

De toekomst staat altijd centraal in het onderwijs. Immers: we leiden kinderen op voor de tijd die nog moet komen. Dat vraagt ook van onderwijsgevenden een voortdurend lerende en onderzoekende houding. Moderne professionals zijn flexibel, wendbaar en in staat om hun eigen carrière in te vullen en uit te bouwen. Een leven lang leren!

# 5 Persoonlijke groei

Voortbordurend op het vorige punt: veel leerkrachten hebben een mooie dosis bagage (ervaring) en kunnen een klas moeiteloos draaiende houden. Ze hebben behoefte aan meer, maar ambiëren  géén managementfunctie. Voor hen is de rol van Teacher leader een perfecte oplossing. Met een krachtig pakket aan vaardigheden kunnen zij hun honger naar verdere professionalisering en groei voorlopig stillen, op een wijze en binnen een vakgebied die hen zelf, maar ook hun directe collega’s en de organisatie dient.

Hoe ziet een goede Teacher leader eruit?

Een goede Teacher leader beschikt logischerwijs over een breed pakket aan specialistische vaardigheden. Hij kan leidinggeven aan een (project)team, moeiteloos omgaan met veranderingen en weet hoe hij collega’s op een toegankelijke, maar doeltreffende wijze kan begeleiden en sturen. Dat leidt tot een rijk profiel met verschillende belangrijke kenmerken.

Een Teacher leader:

 • Is een schakel tussen werkvloer en de directie;
 • Wil zich graag verdiepen in kansen voor het onderwijs;
 • Kan leiding geven aan een projectteam of werkgroep;
 • Heeft een vooruitstrevende visie op onderwijs;
 • Is een voortrekker op het gebied van onderwijskundige vernieuwingen;
 • Kan collega’s inspireren en aanzetten tot samenwerking;
 • Creëert betrokkenheid en eigenaarschap bij (project)teamleden;
 • Kan plannen omzetten in bruikbare interventies;
 • Weet hoe hij positieve, opbouwende feedback geeft;
 • Kan anderen aanzetten tot constructief denken en handelen.

Hoewel het onderwijs al een tijd behoefte heeft aan gekwalificeerde Teacher leaders, is de opleiding tot Teacher leader nieuw. Hij is tot stand gekomen dankzij de medewerking van onder andere bestuurders, directeuren en leerkrachten. Dat maakt de opleiding inhoudelijk sterk en biedt daarmee een gefundeerde verbinding met de beroepspraktijk.

Weten of er in jou een Teacher leader schuilt? Bekijk de opleidingspagina Teacher Leader of neem contact op met Marijntje Klompmakers via info@avansplus.nl of 076-525 8801.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.