Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

'Casemanager kan écht verschil maken'

  • 04 september 2018
  • Door: Jacqueline Spijker en Roelie Wijngeeren

Sinds kort kun je bij Avans+ een opleiding volgen tot Register casemanager verzuim. In de praktijk wacht er voor de casemanager een mooie, belangrijke en dankbare taak, stellen docenten en ervaringsdeskundigen Roelie van Wijngeeren en Jacqueline Spijker.

Jacqueline Spijker werkt als zelfstandig arbeidsdeskundige (Spijker ADWork) actief voor onder meer arbodiensten, reïntegratiebedrijven en het UWV.  Daarnaast is ze als docent verbonden aan Avans+: ze beheerst het gehele speelveld waarin de casemanager verzuim acteert. Roelie van Wijngeeren is manager van een team casemanager bij arbodienst/adviesbureau Active Health Group.  Als docent verzorgt ze het onderdeel  (vaardigheden en professionele rol ontwikkeling).

Casemanager als regisseur

De casemanager is dé regisseur van het verzuimproces in een organisatie, stelt Jacqueline. “Hij of zij heeft een belangrijke taak: zorgen dat het re-integratieproces goed verloopt. Daarin krijg je te maken met allerlei verschillende actoren, die allemaal een rol kunnen spelen. De belangrijkste zijn natuurlijk de werkgever en werknemer: zij zijn samen verantwoordelijk voor een goede re-integratie.”

Vele actoren

Daarnaast, zo vervolgt Jacqueline, kunnen tal van andere actoren ten tonele verschijnen. “Denk aan deskundigen van de arbodienst, zoals de bedrijfsarts, maar ook aan bijvoorbeeld arbeidsdeskundigen en ergonomen. Ook zijn er veel interventiepartijen, zoals psychologen, stress- en burn-out-coaches, mediators en tweede spoor specialisten  betrokken. En niet te vergeten: het UWV, de instantie die bijvoorbeeld beoordeelt of er voldaan wordt aan wet- en regelgeving en of in dat kader het optimale re-integratieresultaat is bereikt.”

Verschil maken

Vaak lijkt de casemanager net een duizendpoot. Beheersing van de wet (zoals de Wet verbetering poortwachter), kennis van het brede speelveld en schakelen met de vele professionals… de casemanager beheerst het allemaal. Maar: het evenwicht vinden is niet altijd gemakkelijk. Roelie: “Sterker nog, dat is misschien wel het moeilijkste van het hele re-integratieproces. Iedere actor heeft een andere functie, andere belangen en een andere gespreksstijl en communicatievoorkeur. Wat mij betreft maakt dat het werk juist zo interessant. Waar de wet- en regelgeving vooral zwart-wit is, kun je als casemanager hier écht een verschil maken.”

Vaardigheden van de casemanager

Om dat te doen, moet de casemanager stevig in zijn of haar schoenen staan. Want, zo stelt Jacqueline: “De casemanager heeft ook een voorlichtende rol in de communicatie tussen werkgever, werknemer en alle andere betrokken partijen. Welke scenario’s zijn denkbaar? Wat zijn daarvan de gevolgen? Op korte, maar zeker ook op lange termijn? Die inzichten zijn onmisbaar om goede, bewuste keuzes te maken.” Roelie bevestigt en vult aan: “De casemanager behartigt het duale belang van zowel de werkgever als werknemer. hij of zij geeft sturing aan het gehele re-integratieproces. Soms moet je je stem laten horen, een andere keer is juist het kunnen aanpassen van je gespreksstijl of strategie het beste. Altijd met het belang van werkgever en werknemer in je achterhoofd.”

Veel resultaten

Een casemanager die het in de vingers heeft, kan veel bereiken. Te denken is aan:

  • Constructieve samenwerking tussen werkgever en werknemer
  • Kleinere kans op loonsancties of andere nadelige financiële gevolgen
  • Minder kans op (slepende) conflicten
  • Beter re-integratieresultaat (duurzamere inzetbaarheid)
  • Meer structuur in de organisatie (minder crisis)
  • Rust (en minder stress) voor zowel werkgever als werknemer

Snelle of duurzame re-integratie?

Gevraagd naar de keuze tussen snelle, op kosten gestuurde re-integratie enerzijds of duurzame re-integratie anderzijds, zijn zowel Jacqueline als Roelie dezelfde mening toegedaan. Jacqueline: “Werk je netjes alle voorgeschreven punten af en voldoe je keurig aan de wet, en doe je niet méér dan dat, dan bereik je wellicht sneller resultaat. De vraag is alleen: wie wordt daar beter van? Ik geloof dat je met oprechte aandacht voor elkaar pas écht werkt aan winst voor iedereen: duurzame re-integratie. De zorgen voor financiële consequenties voor de werkgever verdwijnen en de werknemer doet werk dat bij hem of haar past. Zo’n oplossing brengt alle partijen verder.”

Roelie: “Ik zou ook absoluut gaan voor duurzame re-integratie, dat is op lange termijn altijd het beste. Niet alleen vanwege de financiële consequenties, maar ook uit het oogpunt van bestendigheid. Sterker nog, een kortetermijnoplossing zonder duurzame elementen leidt uiteindelijk tot nieuw verzuim, dat kun je bijna met zekerheid voorspellen. En daar is niemand bij gebaat.”

Preventie

Tot slot aandacht voor een eveneens belangrijke taak voor de casemanager: preventie. “Preventie is misschien wel de beste vorm van duurzaamheid”, vindt Roelie. “Streven naar gezonde, prettige arbeidsomstandigheden is wat mij betreft ook absoluut een taak van de casemanager.” Jacqueline: “Deze rol krijgt de casemanager niet altijd standaard toebedeeld, maar mijn advies zou zijn: pak hem toch. Als je een beeld kunt creëren van verzuim in een organisatie, soorten verzuim, trends, leeftijdsopbouw, enzovoorts; dan kun je actief werken aan het voorkomen ervan. Wie weet is het bedrijfsbeleid zodanig aan te passen, dat iedereen er van profiteert. Een belangrijke, mooie en dankbare taak!”

Avans+ biedt een postbachelor opleiding Register casemanagement verzuim aan. Weten of die opleiding bij je past? Bekijk hem hier!