Skip to main content

Kinderen met faalangst beter ondersteunen

  • 19 februari 2019
  • Door: Joep Willemsen

In onze samenleving ervaren kinderen een steeds grotere druk. Ze moeten overal presteren: op school, thuis én bij allerlei clubs. Die hoge verwachtingen kunnen leiden tot angst om te falen. “In de training ‘Ondersteunen faalangstige kinderen’ bekijken we hoe leerkrachten faalangst kunnen herkennen”, vertelt Joep Willemsen, docent bij Avans+. “De deelnemers leren hoe ze faalangstige kinderen kunnen helpen en zij ontdekken wat juist averechts kan werken. Zo creëren ze ook voor deze leerlingen een veilige en prettige leeromgeving.”
“Bij faalangst zijn kinderen niet bang voor de taak zelf. Ze zijn juist bang dat die taak hun niet zal lukken. Die angst leidt ook tot een lichamelijke reactie. Ze krijgen het warm, hebben last van buikpijn of voelen de drang om naar het toilet te gaan. Allemaal signalen dat er iets niet goed gaat. Tijdens deze training leren de deelnemers om deze signalen adequaat te herkennen. We reiken hun bovendien methodes en tools aan om kinderen grip te geven op deze lichamelijke reacties. Zo kunnen zij kinderen bijvoorbeeld leren om hun ademhaling onder controle te krijgen en weer tot rust te komen.”

Pedagogisch klimaat

“Faalangst heeft mogelijk een link met depressie. Daarom is het zaak dat leerkrachten faalangst tijdig herkennen en hier goed mee omgaan. Een aspect waar zij zelf direct invloed op hebben, is het pedagogisch klimaat in de klas. Als zij zorgen voor een duidelijke structuur met heldere regels en afspraken – en deze ook handhaven – levert dat een omgeving op waarin kinderen zich prettig voelen en tot bloei komen. De leerkracht maakt écht het verschil.”

Ervaringen uitwisselen

“Naast de theorie en verschillende modellen en praktische tools komen vooral de eigen ervaringen van de deelnemers aan bod. Leerkrachten brengen zelf casussen in en wisselen ervaringen uit. Zo inspireren zij ook elkaar met goede voorbeelden. Vaak is de groep divers, met ervaren en minder ervaren deelnemers uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Als docent inventariseer ik hun voorkennis én eventuele specifieke leerdoelen, zodat de training het maximale resultaat oplevert. Met gevarieerde en interactieve werkvormen gaan de deelnemers vooral actief met elkaar aan de slag. Deze training leert de deelnemers om het beste te halen uit hun leerlingen – en uit zichzelf.”

Docent Joep Willemsen geeft bij Avans+ onder meer de training ‘Ondersteunen faalangstige kinderen’.

Reacties

Irma Hartmans

Tue, 03/19/2019 - 12:20

Goed bezig Joep!??

Beantwoorden

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.