Skip to main content

Ondersteunen faalangstige kinderen

 • niveau Postbachelor
 • duur maatwerk
 • studiebelasting 18 SBU
 • studiekosten 355,-
ondersteunen-faalangstige-kinderen-passend-onderwijs
Iets voor jou?
 • Je werkt als leerkracht, leerkrachtondersteuner, remedial teacher of intern begeleider.
 • Je wilt jouw kennis en inzicht in het voorkomen van en omgaan met faalangst bij kinderen vergroten.
 • Je wilt de verworven kennis en vaardigheden direct in de eigen praktijk toepassen.

Let op: deze opleiding wordt alleen als incompany opleiding aangeboden.

De moderne samenleving legt een steeds grotere druk op kinderen. Zij moeten van alles: op school, thuis en bij allerlei clubs. Achterblijven wordt niet gezien als een vertrekpunt voor verbetering, maar als een mislukking.

Voor veel kinderen is het een zware opdracht om iedere keer te moeten voldoen aan alle eisen die aan hen worden gesteld. Deze verwachtingen kunnen resulteren in angst. Angst om te falen! Faalangst kan zorgen voor minder goede (school)prestaties, een negatief zelfbeeld en lichamelijke klachten. Het is belangrijk het kind te ondersteunen en te leren omgaan met de angst.

 

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Deze training is bedoeld voor leerkrachten, leerkrachtondersteuners, remedial teachers, intern begeleiders en ouders die op zoek zijn naar mogelijkheden om kinderen met faalangst beter te begeleiden en ondersteunen in de omgang met hun faalangst.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Tijdens deze cursus staat praktische toepassing centraal. Vanuit de theorie wordt voortdurend een koppeling gemaakt naar het toepassen binnen de eigen organisatie. We lichten de achtergrond van faalangst toe, waarna via actieve werkvormen, casuïstiek, discussie en overleg de brug naar de eigen praktijk wordt gemaakt. Leren van en met elkaar is hierbij het uitgangspunt.

  Door reflectie stellen we jouw eigen leerkrachtgedrag aan de orde als vertrekpunt voor verandering. We gaan in op het organiseren van begeleiding door het opstellen van een pedagogisch groepsoverzicht en een groepsplan. Deze worden via (huis)werkopdrachten gerelateerd aan jouw eigen praktijk.

  Deze opleiding wordt alleen als incompany opleiding aangeboden.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De cursus Ondersteunen van faalangstige kinderen bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur.

  De totale studielast is 18 uur, waarvan 9 contacturen en 9 uur zelfstudie. De zelfstudie bestaat o.a. uit het bestuderen van literatuur, werkopdrachten en toepassing binnen de eigen organisatie/werkplekleren. Inbreng van casuïstiek is een vereiste.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de training Ondersteunen van faalangstige kinderen zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 355,-.
  • Arrangementskosten: € 10,-.

  Eventuele kosten voor literatuur zijn hierbij niet inbegrepen.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Bij een 100% aanwezigheid en actieve deelname ontvang je van Avans+ een bewijs van deelname.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop van de cursus Ondersteunen van faalangstige kinderen heb je jouw kennis en inzicht in faalangst bij kinderen vergroot. Door reflectie op jouw eigen leerkrachtgedrag heb je je handelingsrepertoire en je vaardigheden in het begeleiden en ondersteunen van faalangstige kinderen versterkt. Daarnaast weet je die te vertalen naar het organiseren van begeleiding en ondersteuning binnen jouw eigen organisatie.

  Onze cursus Ondersteunen faalangstige kinderen is officieel geregistreerd bij Registerleraar.nl. Dat betekent dat je de opleiding kunt gebruiken voor jouw registratie in het lerarenregister.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Programma

  Tijdens deze cursus zullen o.a. de onderstaande thema’s centraal staan;

  • Definitie en soorten faalangst
  • Faalangst en gezinssituatie
  • Ontwikkeling van het zelfbeeld
  • Het denken van faalangstige kinderen
  • Signalering en signaleringsinstrumenten
  • Aanpak van faalangst (pedagogisch klimaat, sociale interacties, g-denken, specifieke programma’s)
  • Handelingsplan

  programma Ondersteunen faalangstige kinderen
   
  Brochure aanvragen Inscrijven