Skip to main content

ProQualis vol in beeld tijdens de NOT

  • 26 februari 2019
  • Door: Sjoerd Bos

Eind januari vond een van de grootste onderwijsbeurzen van Nederland plaats: de NOT. Drie hallen van de Jaarbeurs in Utrecht stonden vol met het nieuwste van het nieuwste op onderwijsgebied. Voor het eerst was ook proQualis aanwezig met een stand. Opleidingsmanager Sjoerd Bos was er alle beursdagen bij en kijkt terug op een geslaagd evenement. “We hebben de naam proQualis meer bekendheid gegeven en zijn zelf weer op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen.”
“De NOT is heel breed opgezet en trekt daardoor een zeer divers onderwijspubliek. Natuurlijk zijn lang niet alle bezoekers op zoek naar een vervolgopleiding. Toch zijn we met iedereen die daarvoor openstond het gesprek aangegaan om te peilen wat hen binnen het onderwijs bezighoudt en wat hen naar de NOT brengt.”

Naamsbekendheid

“Tijdens de beursdagen hebben we vooral geïnvesteerd in het breed uitdragen van onze nieuwe naam en het onderhouden van ons bestaande netwerk. Veel mensen kennen Avans+ en iPabo als voormalige partners van Magistrum, maar zijn nog niet bekend met proQualis. Daar hebben we verandering in gebracht. Naast gerichte scholingsvragen bespraken we vooral het onderwijs in brede zin en stelden we steeds de vragen: wat zijn jouw drijfveren binnen het onderwijs en met welk doel ben jij naar de NOT gekomen? Dit heeft ons vooral veel informatie opgeleverd over wat er speelt in onderwijsland en hoe dit zich verhoudt tot het opleidingsaanbod van proQualis.”

Innovaties

“De NOT is bij uitstek de plaats waar nieuwe trends en innovaties op onderwijsgebied worden gepresenteerd. Daarom hebben wij zelf ook bewust de beurs verkend. Zo kunnen we innovaties in ons eigen onderwijsaanbod meegeven aan de schoolleiders van nu en van de toekomst. De technologische ontwikkelingen gaan heel snel. Denk aan de introductie van active walls en VR-brillen, waarbij kinderen leren terwijl ze bewegen. We willen schoolleiders in opleiding handvatten meegeven en voorbereiden op hoe ze leiding kunnen geven aan het veranderende onderwijsproces.”

Master

“Tijdens de gesprekken op onze stand kwam onze nieuwe masteropleiding Leiderschap in onderwijs ook diverse keren ter sprake. Mensen zijn geïnteresseerd in onze aanpak, die zich naast de eigen sector ook richt op leren van organisaties buiten het onderwijs. Denk aan de verbinding met de zorgsector en het bedrijfsleven. We zien steeds vaker een ontwikkeling naar integrale kindcentra (IKC’s), waarbij onderwijs en zorg steeds intensiever samenwerken en ondernemerschap een belangrijke rol speelt. Dat vraagt andere competenties van leidinggevenden en daar spelen we met onze master Leiderschap in Onderwijs (MLO) op in.”

Ontwikkelingen

“Veel gesprekken gingen over de huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs, zoals het lerarentekort en de werkdruk. Schoolleiders moeten steeds creatiever zijn om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen garanderen en het welbevinden van hun personeel te borgen. Dat vraagt om eigentijdse vaardigheden, zoals leiderschap en ondernemerschap. Zaken die in onze opleidingen ruimschoots aan de orde komen. Een andere opvallende ontwikkeling is het stimuleren van een onderzoekende houding bij kinderen. De leerkracht is niet meer alwetend, maar eerder een coach of begeleider die kinderen stimuleert om te leren. Dit idee hebben we bij proQualis al doorgevoerd in onze eigen opleidingen. Wij hanteren geen afvinklijstjes meer, maar geven deelnemers de ruimte om zelf aan te tonen dat ze bekwaam zijn. Wat je uitdraagt, moet je tenslotte ook zelf in de praktijk brengen: teach what you preach.”

Kortom

“Kortom, onze aanwezigheid op de NOT was een succes en werkte twee kanten op: we zorgden voor meer naamsbekendheid en bleven tegelijkertijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in onderwijsland. Een mooie win-win dus!”

Sjoerd Bos werkt als opleidingsmanager bij Avans+ en proQualis.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.