Lees hoe Martijn van Tilburg de maatwerkopleiding Schoolleider basisbekwaam heeft ervaren:

“Binnen SAAM werken 27 basisscholen samen om goed onderwijs te verzorgen in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meijerijstad, Oss en Uden. Als directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit zorg ik er mede voor dat we kunnen beschikken over voldoende leidinggevend talent. Dit wordt in de toekomst alleen maar lastiger. Daarom besloten wij – samen met onze collega’s van Filios Scholengroep – de handen ineen te slaan met Avans+ en eigen talent op te leiden met de opleiding Schoolleider basisbekwaam.

Een belangrijke reden om te kiezen voor Avans+ is de doorgaande lijn en de modulaire opbouw in hun opleidingen: van vakspecialist tot onderwijskundige master. Dat past ook bij onze eigen visie. Wij zijn bewust afgestapt van opleidingen middenmanagement, omdat wij geloven dat het zo niet meer werkt. Managementteams op basisscholen zijn nu anders georganiseerd, waarbij de directeur veel meer ondersteund wordt door teacher leaders; vakspecialisten die voor de klas staan en bijdragen vanuit hun expertise.

Avans+ heeft echt maatwerk geleverd en goed geluisterd naar onze wensen rondom de opleiding Schoolleider basisbekwaam. Zij hebben een perfect passende docent gevonden en gaven tijdens de opleiding ook ruimte aan deskundigen vanuit SAAM voor een maximale verbinding met onze organisatie en onze dagelijkse praktijk. Hierbij vond ook een mooie uitwisseling plaats met de collega’s van Filios Scholengroep, waardoor onze deelnemers ook bij andere scholen mee konden kijken. Dat was heel leerzaam. De docent stimuleerde de deelnemers bovendien om zelf op onderzoek uit te gaan en een kritische houding te ontwikkelen.

Inmiddels hebben we op deze manier 13 mensen opgeleid, 6 van SAAM en 7 van Filios Scholengroep. Dat is goed bevallen. Zij zijn klaar voor een volgende stap en hebben zelf besloten om elkaar als groep te blijven inspireren, onder meer met themabijeenkomsten. Ze kunnen daarbij rekenen op steun vanuit SAAM, want hier zijn wij alleen maar trots op! We zijn dan ook zeker van plan om dit traject een vervolg te geven.”