Skip to main content

Valkuilen in het arbeidsrecht

5
1 review
 • niveau Postbachelor
 • duur 10 weken
 • studiebelasting 6 uur per week
 • studiekosten 2.895,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 04-09-2024 Breda
  • 04-09-2024 Den Bosch
  • 04-09-2024 Eindhoven
  • 04-09-2024 Rotterdam
  • 06-09-2024 Utrecht
  • 20-11-2024 Breda
  • 20-11-2024 Den Bosch
  • 20-11-2024 Eindhoven
  • 20-11-2024 Rotterdam
  • 22-11-2024 Utrecht
Download brochure
Download brochure
Opleiding - Valkuilen in het arbeidsrecht
Iets voor jou?
 • Je hebt generieke taken/rollen als HR professional binnen jouw organisatie en je wilt je kennis op het gebied van arbeidsrecht verstevigen.
 • Je wilt kennis hebben van de meest actuele wetgeving en jurisprudentie 
 • Je beschikt over een HR bachelor diploma. 

Het arbeidsrecht is continu in beweging en bijblijven is daarom noodzakelijk. Deze module Valkuilen in het arbeidsrecht geeft je een gedegen fundament. De meest actuele wetswijzigingen en jurisprudentie implementeren we in de module zodat je direct up-to-date bent.

De opbouw van ons programma is uniek en misschien wel een beetje eigenwijs. We gaan namelijk in Valkuilen in het arbeidsrecht al vrij snel aan de slag met het ontslagrecht. Terwijl men eerder geneigd is om de HR-cyclus aan te houden in de opbouw van een opleiding Arbeidsrecht, maken wij hierin een andere keuze. Bijna alle stappen die gezet worden op arbeidsrechtelijk vlak hebben namelijk te maken met ontslag, dus dan moet je het wel goed geregeld hebben. Dit maakt dat wij ervoor kiezen om vrijwel direct te starten met ontslagrecht om vervolgens alle thema’s in dit kader te plaatsen. Thema’s zoals de arbeidsovereenkomst, verlof, Wet arbeid en zorg, inleiding sociaal verzekeringsrecht en Wet verbetering poortwachter.

Wanneer je steeds meer te maken krijgt met vraagstukken op het gebied van algemeen arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en ontslagrecht en je hierin zelfstandig wilt kunnen adviseren of merkt dat je behoefte hebt aan een stuk versteviging van je eigen advies, is het belangrijk om vragen goed te kunnen analyseren en deze kritisch te kunnen beschouwen vanuit actuele jurisprudentie en de wet- en regelgeving. Hierin speelt het maken van de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk een belangrijke rol.  

Het kunnen achterhalen van de context van ieder vraagstuk en het juist kunnen analyseren van dit vraagstuk aan de hand van wet- en regelgeving en jurisprudentie, zijn daarin de essentiële vaardigheden. Wanneer het arbeidsrechtelijke vraagstuk te complex wordt, ben je in staat om de juiste partij in te schakelen en de benodigde informatie aan te reiken waarop deze zijn advies kan maken. Deze module geeft je een praktijkgerichte, stevige basis in arbeidsrecht.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je hebt een afgeronde bacheloropleiding HR of vergelijkbaar en krijgt in de praktijk te maken met arbeidsrecht. Je wilt kunnen adviseren over arbeidsrechtelijke vraagstukken en bij complexe situaties een goede gesprekspartner zijn van een jurist. Alles wat een professional moet weten om hier aan te voldoen, zit in deze module Valkuilen in het arbeidsrecht. Een module waarbij jij je een denk- en werkwijze eigen maakt om enkelvoudige casuïstiek uit de eigen praktijk te kunnen ontleden en zo passend advies te geven. Of je nu intern adviseur bent of als externe adviseur klanten helpt met arbeidsrechtelijke vraagstukken, dit legt een goede fundering.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Een praktijkgerichte module moet natuurlijk aansluiten bij de praktijk van nu. Dit maakt dat Avans+ alleen docenten inzet die in hun dagelijkse praktijk actief werkzaam zijn in het vakgebied dat zij verzorgen. Zo is het mogelijk om tijdens de module antwoord te krijgen op alle vraagstukken uit jouw eigen organisatie en een echte verdieping aan te brengen.

  Casuïstiek uit jouw eigen praktijk

  Voor de bijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen en deelt je ervaringen en inzichten met andere deelnemers en de docent. Jouw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar.

  Digitale leeromgeving

  Naast de bijeenkomsten maak je actief gebruik van onze digitale leeromgeving. Dit platform ondersteunt jouw leerproces en neemt je mee in de module middels opdrachten, contactmomenten met mededeelnemers, het leerteam en de docent(en). Kortom, een blended mix van leeractiviteiten staat centraal tijdens de module voor een optimaal leerrendement.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De module Valkuilen in het arbeidsrecht heeft een doorlooptijd van 10 weken. 

  De bijeenkomsten worden aangeboden in een middag/avond-variant en een dag-variant. De middag/avondopleiding bestaat uit 4 tweewekelijkse bijeenkomsten van 14:00u – 21:00u op woensdag in Breda, Eindhoven, Rotterdam en Den Bosch. De dagopleiding bestaat uit 4 tweewekelijkse bijeenkomsten van 09:00u – 16:00u op vrijdag in Utrecht.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de module Valkuilen in het arbeidsrecht zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.895,-
  • Arrangementskosten: € 280,-
  • Boeken: circa € 90,-  Deze schaf je zelf aan.

  Je ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidie pagina.  

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van deze module ontvang je het certificaat Valkuilen in het arbeidsrecht.

  Verdiepen en verbreden bij Avans+

  Met de afronding van de module Valkuilen in het arbeidsrecht heb je een eerste stap gezet richting een postbachelordiploma. Een postbachelordiploma bestaat in totaal uit 3 modules. Wil je hier meer over weten, kijk dan bij de postbacheloropleiding HRM, de postbacheloropleiding Arbeidsreccht en ‘Stel je eigen opleiding samen’ op onze website of neem contact op met de opleidingsmanager.

  Resultaat

  Resultaat

  Vanaf het begin van deze module staan arbeidsrechtelijke vraagstukken uit jouw praktijk centraal.

  De toetsopdracht bestaat uit 2 verschillende casussen. Je beschouwt en analyseert, vanuit een theoretisch kader (wet- en regelgeving / jurisprudentie), dit arbeidsrechtelijk vraagstuk en stelt hier de juiste inhoudelijke, kritische vragen over om te komen tot een advies over de te ondernemen stappen. In het advies geef je concreet aan welke stappen nodig zijn om het arbeidsrechtelijk vraagstuk te beantwoorden.

  Hier ligt aan ten grondslag dat je inzicht in de relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie hebt, en de benodigde terminologie beheerst om jezelf correct uit te drukken om zo je advies helder en concreet neer te zetten. Wanneer het arbeidsrechtelijke vraagstuk te complex wordt, ben je in staat om de juiste partij in te schakelen en de benodigde informatie aan te reiken waarop deze kan adviseren. Tot slot ben je een effectieve en efficiënte gesprekspartner voor de externe juridisch adviseur.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Introductie in het arbeidsrecht en proeftijd
  • Arbeidsrechtelijke casuïstiek en de opbouw van goed advies
  • De arbeidsovereenkomst en salarisdoorbetaling
  • Inleiding ontslagrecht (ontslagvormen en ontslagvergoedingen)
  • Vakantie, Wet arbeid en zorg en Wet flexibel werken
  • Inleiding sociaal zekerheidsrecht en verwijtbare werkloosheid
  • Ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
  • Gelijke behandeling, medezeggenschap en CAO-recht

  Programma Valkuilen in het arbeidsrecht
   

  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan

  5
  1 review
  Download brochure Inscrijven