Skip to main content

Bezoek onze open dag op zaterdag 7 oktober in Breda. Klik hier voor meer informatie.

Transfer­verpleegkundige

Inschrijven
Transferverpleegkundige opleiding
Iets voor jou?
 • Wil jij je verdiepen in je rol van de transferverpleegkundige, als belangrijke samenwerkingspartner in de transitie naar nieuwe zorgvormen?
 • Wil jij je als transferverpleegkundige verdiepen in nieuwe ontwikkelingen in keten- en netwerkzorg en intensieve ouderenzorg?
 • Wil je als ervaren verpleegkundige de overstap maken naar de functie van transferverpleegkundige?

Intensieve zorg in de thuissituatie en de eerstelijnszorg zal de komende jaren fors stijgen. Het overheidsbeleid is erop gericht de instroom naar de gespecialiseerde zorg te beperken en mensen benodigde zorg dicht bij huis aan te bieden. Dit geldt niet alleen voor de stijgende groep ouderen, die toeneemt door de vergrijzing, maar ook voor zieke kinderen die gespecialiseerde zorg nodig hebben of mensen met psychische- of psychiatrische problematiek. Benodigde zorg wordt daarom dicht bij huis of in de thuissituatie georganiseerd, waarvoor flink wordt ingezet op het versterken van de eerstelijnszorg. Tal van initiatieven zijn van start gegaan om de zorg anders in te richten vanuit het principe ‘de juiste zorg op de juiste plek, door de juiste professionals’.

Ziekenhuiszorg wordt hiermee verplaatst naar de eerste lijn, onder de noemer van ziekenhuis-verplaatste zorg of anderhalve-lijnszorg. Netwerkzorg speelt hierin een grote rol, waarbij professionals uit verschillende sectoren en disciplines een integraal zorgaanbod realiseren. Als transferverpleegkundige ben je bij deze ontwikkelingen nauw betrokken. Je bent een belangrijke samenwerkingspartner in de transitie naar nieuwe zorgvormen. Je specialiseert je in het regelen van zorg of nazorg van een hulpbehoevende zorgvrager die van het ziekenhuis, verpleeghuis of een GGZ instelling naar een andere zorginstelling of naar huis gaat. Je werkt hiervoor intensief en multidisciplinair en intersectoraal samen met en levert een bijdrage aan de benodigde netwerkzorg. Vanwege de veranderende rol van de transferverpleegkundige en de ontwikkelingen in keten- en netwerkzorg en intensieve zorg is deze verdiepingsslag voor transferverpleegkundigen ontwikkeld. Ook als je als ervaren verpleegkundige de overstap wil maken naar de functie van transferverpleegkundige is deze opleiding heel geschikt.

Wil je meer inhoud over de opleiding Transferverpleegkunde, lees dan de blog

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een hbo verpleegkundige of je hebt aantoonbaar hbo werk- en denkniveau en hebt een geldige Big registratie. Je beschikt over een relevante werkplek als transferverpleegkundige voor minimaal 20 uur per week.

  Toelatingsassessment

  Heb je niet het hbo opleidingsniveau maar wil je toch deelnemen? Dan dien je een toelatingsassessment te doen in de vorm van een ontwikkelassessment. Lees meer over dit assessment of neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Het opleidingsprogramma wordt aangeboden op basis van sociaal leren, met interactieve en praktijkgerichte, innovatieve leermiddelen en onderwijsvormen. Je werkt in leerteams aan aangeboden leeractiviteiten, al dan niet in aanwezigheid van een docent uit de beroepspraktijk. Binnen het leerteam bespreek je opdrachten, geef je elkaar feedback en zoek je naar oplossingen voor vraagstukken die je in de praktijk tegenkomt. Je eigen praktijkervaring en die van de andere deelnemers wordt in het programma geïntegreerd. Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als rode draad door de hele opleiding. Het opleidingstraject is geflexibiliseerd, je volgt de leeractiviteiten die van toepassing zijn op je eigen werkcontext en scholingsbehoefte.

  Elke module wordt afgesloten met een toets en de gehele opleiding met een integrale eindtoets.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Transferverpleegkundige bestaat uit 4 modules van ieder 10 weken en duurt maximaal een jaar. De bijeenkomsten zijn 1x per 2 weken en vinden in de middag en avond plaats van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00-17.00 uur. In de tussenliggende periodes werk je in leerteams, verdiep je je in aangereikte literatuur, werk je aan voorbereidende opdrachten en opdrachten in de praktijk. De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week, exclusief de lesbijeenkomsten.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Transferverpleegkundige zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 4.995,-
  • Arrangementskosten: € 600,-
  • Boeken: circa € 275,- Deze schaf je zelf aan.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Het is mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen. Dit kan per kwartaal met een toeslag van 5% boven op de opleidingskosten. 

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidiepagina.  

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van de opleiding Transferverpleegkundige ontvang je het post bachelor diploma Transferverpleegkundige. De opleiding is geaccrediteerd bij de V&VN.

  Vervolgopleiding

  Resultaat

  Resultaat

  Na succesvolle afronding van de opleiding functioneer je als transferverpleegkundige op hbo-niveau. Je hebt een overstijgende brede blik op de ontwikkelingen in de zorg, de transmurale zorgontwikkelingen, het financieringsstelsel en de financieringsmogelijkheden in het vakgebied. Je hebt een professionele identiteit als transferverpleegkundige en een duidelijke visie op je rol en het vakgebied ontwikkeld, hebt een pro-actieve houding, weet je als transferverpleegkundige te positioneren in de organisatie en regionale netwerken, toont leiderschap en bent in staat tot kennisdeling.  Je hebt je geprofessionaliseerd in intensieve zorg, gericht op kinderen in de transmurale zorgsetting, zorgvragers met psychiatrische-, sociale- en/of crisisproblematiek en kwetsbare ouderen met zowel somatische- als psychogeriatrische problematiek, je beheerst de complexiteit op casus- en contextniveau op basis van klinisch redeneren, onder meer vanuit levensloop perspectief, casemanagement en moreel redeneren.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  De opleiding Transferverpleegkundige is gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de zorg, beleids- en kwaliteitskaders voor transmurale zorg, actuele competentieprofielen en is praktijkgericht, waarbij veel casuïstiek uit de dagelijkse praktijk wordt behandeld. Deze opleiding is modulair opgebouwd.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Transferverpleegkundige programma
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven