De Alumni Community van Avans+ staat voor:

  • Betrokkenheid, ook na de opleiding
  • Oplossingen voor complexe vraagstukken
  • Uitwisseling van kennis en ervaring tussen alumni van Avans+
  • Een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van onze alumni én hun organisaties
  • Duurzame samenwerkingsrelaties met docenten en vakspecialisten