Skip to main content

Risk appetite; risicobereidheid bepalen

  • 23 september 2021
  • Door: Xander Smit

Het begrip risk appetite is één van de moeilijkste begrippen in het risicomanagement jargon. Want wat is risk appetite nu precies?  

Kort gezegd, is het gekoppeld aan de doelstellingen van een organisatie. Je moet bepalen in hoeverre je accepteert dat een doelstelling niet helemaal gehaald wordt. En daaruit volgt dan vanzelfsprekend de consequentie dat, als je een lage risk appetite hebt, je niet of nauwelijks het risico wilt lopen dat de doelstelling niet wordt gehaald. Resultaat is dan dat je relatief meer beheersmaatregelen moet inrichten.

Waarom is het belangrijk om je risk appetite te bepalen? 

Allereerst bepaal je het startpunt van je hele risicomanagementsysteem. En wel zo dat alle betrokkenen snappen welke doelen het belangrijkste zijn, hoe als het ware de hiërarchische verdeling is tussen doelstellingen (“ze zijn allemaal belangrijk maar die doelstelling zien we als meest kritisch”). Als dat helder is, of anders gezegd: als je jezelf dwingt daarover een standpunt te bepalen, dan geeft dat focus en awareness. Ook zal dit het sturen op die doelstellingen vergemakkelijken en onderbouwing geven voor het inrichten en uitvoeren van beheersmaatregelen om die doelstellingen te ondersteunen. Want hoe bewuster je dat startpunt voor je risicomanagementsysteem bepaalt, hoe beter je de beheersmaatregelen van de organisatie kunt uitleggen. 

Risicobereidheid

Risk appetite, ook wel risicobereidheid, zien we als de resultante van de risico-perceptie (welke risico’s zie je?) en de risicohouding (wat vind je van die risico’s?). Door er op deze manier naar te kijken, maak je het gesprek concreter en minder vaag. 

Een tweede voordeel van het bepalen van de risicobereidheid is dat je duidelijkheid krijgt als managementteam over hoe collega’s tegen risico’s aankijken. Zien ze dezelfde risico’s als jij? En hoeveel ‘moeite’ vinden ze het om die risico’s te beheersen? Op voorhand voorkom je zo dat je het gaat hebben over risico’s die een collega misschien helemaal relevant vindt. En voorkom je dat je tijd besteedt aan de inrichting van een systeem met beheersmaatregelen waarvan het nut niet begrepen of gedragen wordt. 

Het helpt dus om op voorhand goed na te denken over de invulling. Een goed doordachte risk appetite maakt jouw risicomanagement gezonder! Hoe je dat in moet passen in het grotere systeem leer je in de masterclass Risicomanagement. Meer weten over deze masterclass van 10 weken? Download de brochure via de website

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.