Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Verpleegkundig leiderschap in de jeugdgezondheidszorg

 • niveau Postbachelor
 • duur 10 weken
 • studiebelasting 10 uur per week
 • studiekosten 1.550,-
Download brochure
Opleiding - Verpleegkundig leiderschap in de jeugdgezondheidszorg
Iets voor jou?
 • Wil je meer expertise in het gestructureerd veranderingen en innovaties in gang zetten?
 • Wil je meer expertise in verpleegkundig leiderschap in de jeugdgezondheidszorg?
 • Wil je je als jeugdverpleegkundige bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg aan jeugdigen?
   

Onderdeel opleiding Jeugdverpleegkundige

De module Verpleegkundig leiderschap in de jeugdgezondheidszorg is onderdeel van de postbacheloropleiding Jeugdverpleegkundige en kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Opleiding Verpleegkundig leiderschap in de jeugdgezondheidszorg

De module Verpleegkundig leiderschap in de jeugdgezondheidszorg is onderdeel van de postbacheloropleiding Jeugdverpleegkundige Maatschappij en Gezondheid (M&G). De module kan ook apart gevolgd worden. Aanleiding voor de module zijn de voortdurende veranderingen in de zorg aan jeugdigen, ingegeven door maatschappelijke veranderingen en (landelijke- en lokale) beleidskeuzes. Het werkgebied van jeugdverpleegkundigen is hieraan onderhevig. 
Innovaties in de zorg worden niet meer alleen door managers, gemeenteambtenaren of bestuurders “bedacht” en aangestuurd, van jou als jeugdverpleegkundige wordt ook steeds meer gevraagd. Je verleent niet alleen hoogwaardige zorg. Als proactieve beroepsbeoefenaar identificeer je waar de zorg voor jeugd verbeterd kan worden of welke implicaties specifieke beleidsontwikkelingen voor de beroepspraktijk hebben. In deze module leer je veranderingen binnen je team of organisatie te initiëren en te bewerkstelligen. De module leert je hoe je de bestaande- of huidige situatie gestructureerd analyseert, hoe je op basis daarvan vaststelt welke verandering nodig is en tot welke veranderkundige onderzoeksvragen dit leidt. Gestructureerde veranderingen in gang zetten gebeurt met behulp van een effectieve implementatiestrategie. Je leert hoe je dit opstelt en welke kwaliteitseisen daarvoor gelden. Op basis van deze strategie breng je in kaart hoe je de implementatie organiseert en coördineert. 

Een verandervoorstel implementeren vraagt niet alleen veel van jouzelf als initiatiefnemer. Je hebt ook anderen nodig vanuit de beroepspraktijk. De module besteedt daarom ook aandacht aan het vormen van een coalitie: belangrijke personen uit jouw team en organisatie die een cruciale rol hebben bij de implementatie van de verandering. Dit kan faciliterend zijn maar ook de benodigde expertise. 
Het onderwerp leiderschap is daarom nauw gerelateerd aan je veranderkundige rol. Als aansturende kracht van de verandering en de implementatie, ontwikkel je leiderschapskwaliteiten, die je helpen om je invloed positie-onafhankelijk te doen gelden en draagvlak te creëren, evenals hoe je de rol als facilitator op je neemt. Je leert welke professionele- en persoonlijke kwaliteiten je hiervoor nodig hebt en hoe deze te ontwikkelen, zodat je deze effectief kunt inzetten.
Het uiteindelijke doel van veranderingen is dat je bijdraagt aan een betere kwaliteit van zorg aan jeugdigen uit je eigen beroepspraktijk.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een hbo-verpleegkundige en hebt een geldige BIG-registratie. Je beschikt over een relevante werkplek als jeugdverpleegkundige voor minimaal 20 uur per week. 

  Werkvorm

  Werkvorm

  Het programma wordt aangeboden op basis van sociaal leren, met interactieve praktijkgerichte en innovatieve leermiddelen en onderwijsvormen. Je werkt in leerteams aan de aangeboden leeractiviteiten, al dan niet in aanwezigheid van een docent uit de beroepspraktijk. Binnen het leerteam bespreek je de opdrachten, geef je elkaar feedback en zoek je naar oplossingen voor vraagstukken die je in de praktijk tegenkomt. Je eigen praktijkervaring en die van de andere deelnemers wordt in het programma geïntegreerd. Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als rode draad door de hele opleiding. Het opleidingstraject is geflexibiliseerd. Je volgt de leeractiviteiten die van toepassing zijn op je eigen werkcontext en scholingsbehoefte. De module wordt afgesloten met een eindtoets op NLQF niveau 6, een integrale beroepsprestatie.

   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De bijeenkomsten zijn 1x per 2 weken en vinden in de middag en avond plaats van 14.00-21.00 uur met een pauze van 17.00-18.00. In de tussenliggende periodes verdiep je je in de aangereikte literatuur en werk je aan voorbereidende opdrachten en opdrachten in de praktijk. De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

   

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de module zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.550,-
  • Arrangementkosten € 175,-
  • Boeken circa € 100,- Deze schaf je zelf aan. 

  Na aanvang van de opleiding ontvang je een factuur. 

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW. 

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidiepagina.  

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van de module ontvang je het post bachelor certificaat Verpleegkundig leiderschap in de jeugdgezondheidszorg. De module is op NLQF niveau 6 en is geaccrediteerd (60 accreditatiepunten) bij de V&VN.

  Vervolgopleidingen

  Resultaat

  Resultaat

  Na succesvolle afronding van de module heb je je geprofessionaliseerd in leiderschap en veranderkunde in de jeugdgezondheidszorg. Je kunt identificeren waar de zorg voor jeugdigen verbeterd kan worden of welke implicaties beleidsbeslissingen voor de beroepspraktijk hebben. Je kunt veranderingen bewerkstelligen en een effectieve implementatiestrategie toepassen. Daarbij kun je in de rol van facilitator oppakken waarmee je met de verandering of innovatie en implementatie bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan jeugdigen in je beroepspraktijk.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Maatwerk 
  Deze module bieden wij ook aan als maatwerktraject. We stellen een uniek traject samen op basis van je ontwikkelvraagstuk. Op deze manier ben je verzekerd van een opleiding voor je medewerkers die perfect aansluit op hun ambities, hun functies én op de toekomst van de organisatie. Deze trajecten bieden wij ook incompany aan.
  Bekijk nu meer informatie over onze maatwerktrajecten. Heb je vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Marjolein Meijer via 076 - 525 88 03.

  Programma

  De module Verpleegkundig leiderschap in de jeugdgezondheidszorg is gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de zorg, beleids- en kwaliteitskaders voor de jeugdgezondheidszorg en actuele competentieprofielen. De module is praktijkgericht, waarbij veel casuïstiek uit de dagelijkse praktijk wordt behandeld. Thema’s en items in de module:

  • Verpleegkundig leiderschap 

  - Leiderschapsfuncties en -rollen
  - Leiderschapstheorieën en -modellen
  - Karaktereigenschappen en stijl van leiders en leiderschap

  • Veranderkunde 

  - Veranderkundige modellen.
  - Succes- en faalfactoren
  - Probleemeigenaren en stakeholders
  - Draagvlak creëren en leidende coalitie vorming
  - Marketingtechnieken en beïnvloedingsprocessen
  - Organisatiestructuur en -cultuur

  • Veranderstrategie 

  - Determinantenanalyse
  - Bevorderende en belemmerende factoren en succesindicatoren
  - Implementatiestrategieën en -modellen
  - Organiseren van de implementatie
  - Review en verandersuccessen boeken
  - Iteratieve procesbegeleiding en teamdynamiek
  - Borgingsscan
  - Overdracht van de verandering in het organisatiebeleid

  • Communicatie

  - Communicatie loopt als rode draad door de opleiding, met onder andere aandacht voor het uitdragen van leiderschap, uitoefenen van invloed,  conflicthantering en het omgaan met spanningsvelden. 

  Programma - Leiderschap en veranderkunde in de jeugdgezondheidszorg
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven