Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Jeugdige in ontwikkeling

 • niveau Postbachelor
 • duur 10 weken
 • studiebelasting 10 uur per week
 • studiekosten 1.550,-
Download brochure
Opleiding - Jeugdige in ontwikkeling
Iets voor jou?
 • Wil je meer expertise in de ontwikkeling van jeugdigen?
 • Wil je je als jeugdverpleegkundige verdiepen in ontwikkelingsaspecten en ontwikkelingsproblemen bij jeugdigen?
 • Wil je je verder professionaliseren in de kwaliteit van zorg aan jeugdigen?
   

Onderdeel opleiding Jeugdverpleegkundige

De module Jeugdige in ontwikkeling, is onderdeel van de postbacheloropleiding Jeugdverpleegkundige en kan ook afzonderlijk gevolgd worden. In de module staat de ontwikkeling van jeugdigen centraal, vanuit een systeemgerichte context en het bio-psychosociaal gezondheidsmodel, waar preventieve zorg voor jeugdigen op is gebaseerd. 

Opleiding Jeugdige in ontwikkeling

Het bio-psychosociaal model gaat uit van biologische-, psychologische- en sociale factoren, die met elkaar van invloed zijn op de gezondheid van jeugdigen. Je leert op basis van het Landelijk Professioneel Kader (LPK) welke ontwikkelingsaspecten normaal zijn en hoe je  ontwikkelingsproblemen bij jeugdigen onderscheidt. Ontwikkelingsproblemen kunnen zich op verschillende wijzen uiten en kunnen veroorzaakt worden door biologische factoren, problemen in de thuissituatie, in de (voor)schoolse situatie of in het leefmilieu daarbuiten. Je leert systematisch en met behulp van toegepaste redeneerhulpen vast te stellen waardoor ontwikkelingsproblemen worden veroorzaakt, tot welke behoefte aan hulp en ondersteuning dit leidt en welke professionele expertise en ondersteuning hierop van toepassing is. Evidence based practice staat hierbij centraal. In de module wordt ook aandacht besteed aan morele dilemma’s en het begrip conflict van plichten. Denk bijvoorbeeld aan situaties wanneer jeugdigen en/of ouder(s) je zorgen over gesignaleerde ontwikkeling- of opvoedproblemen niet delen. Je leert op basis van verschillende scenario’s handelingsperspectieven te formuleren, zodat je ethisch verantwoorde zorg kunt bieden en je daarover kunt verantwoorden. 
 

Tenslotte vormt kritisch reflecteren onderdeel van de module, waarbij je niet alleen reflecteert op de gemaakte keuzes in je handelen, zoals met evidence based practice, maar waarbij je ook reflecteert op je morele handelen, je onderliggende opvattingen en waarden, je kwaliteiten en valkuilen. Op basis van deze reflectie vorm je nieuwe handelingsperspectieven, zodat je je eigen functioneren naar een hoger plan tilt en de kwaliteit van zorg aan jeugdigen hierdoor verbetert.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een hbo-verpleegkundige en hebt een geldige BIG-registratie. Je beschikt over een relevante werkplek als jeugdverpleegkundige voor minimaal 20 uur per week. 

  Werkvorm

  Werkvorm

  Het programma wordt aangeboden op basis van sociaal leren, met interactieve en praktijkgerichte, innovatieve leermiddelen en onderwijsvormen. Je werkt in leerteams aan aangeboden leeractiviteiten, al dan niet in aanwezigheid van een docent uit de beroepspraktijk. Binnen het leerteam bespreek je opdrachten, geef je elkaar feedback en zoek je naar oplossingen voor vraagstukken die je in de praktijk tegenkomt. Je eigen praktijkervaring en die van de andere deelnemers wordt in het programma geïntegreerd. Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als rode draad door de hele opleiding. Het opleidingstraject is geflexibiliseerd, je volgt de leeractiviteiten die van toepassing zijn op je eigen werkcontext en scholingsbehoefte. De module wordt afgesloten met een eindtoets op NLQF niveau 6, een integrale beroepsprestatie

   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De bijeenkomsten zijn 1x per 2 weken en vinden in de middag en avond plaats van van 14.00-21.00 uur met een pauze van 17.00-18.00. In de tussenliggende periodes verdiep je je in de aangereikte literatuur en werk je aan (voorbereidende) opdrachten in de praktijk. De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de module zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.550,-
  • Arrangementkosten € 175,-
  • Boeken circa € 100,-. Deze schaf je zelf aan. 

  Na aanvang van de opleiding ontvang je een factuur. 

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW. 

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidiepagina.  

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van de module ontvang je het post bachelor certificaat Jeugdige in ontwikkeling. De module is op NLQF niveau 6 en is geaccrediteerd (60 accreditatiepunten) bij de V&VN.

  Vervolgopleidingen

  Resultaat

  Resultaat

  Na succesvolle afronding van de module heb je je geprofessionaliseerd in de ontwikkeling van jeugdigen. Je weet welke ontwikkelingsaspecten normaal zijn, hoe je ontwikkelingsproblemen bij jeugdigen kunt onderscheiden en hoe ze worden veroorzaakt. Je weet welke behoefte aan hulp en ondersteuning nodig is en welke professionele expertise en ondersteuning ingezet moet worden, waarbij je Evidence based kunt werken en daarbij ethisch verantwoorde zorg kunt bieden. 

   Contact

   Contact

   Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

   Maatwerk 
   Deze module bieden wij ook aan als maatwerktraject. We stellen een uniek traject samen op basis van je ontwikkelvraagstuk. Op deze manier ben je verzekerd van een opleiding voor je medewerkers die perfect aansluit op hun ambities, hun functies én op de toekomst van de organisatie. Deze trajecten bieden wij ook incompany aan.
   Bekijk nu meer informatie over onze maatwerktrajecten. Heb je vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Marjolein Meijer via 076 - 525 88 03.

   Programma

   De module Jeugdige in ontwikkeling is gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de zorg, beleids- en kwaliteitskaders voor de jeugdgezondheidszorg, actuele competentieprofielen en is praktijkgericht, waarbij veel casuïstiek uit de dagelijkse praktijk wordt behandeld. Thema’s en items in de module:

   • Integraal samenwerken

   - Begripsbepalingen met betrekking tot integrale zorg, multidisciplinaire- en intersectorale samenwerking.
   - Convenanten en financiering.
   - Kennisdomeinen binnen zorgketens en zorgnetwerken.
   - Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
   - Samenwerkingsprocessen.
   - Netwerkbeheer en -analyse.
   - Organisatievormen.
   - Kwaliteitsindicatoren.
   - Op- en afschaling

   • Wet- en regelgeving 

   -Privacy- en familierecht 

   • Opgroeien en opvoeden.

   - Ontwikkeling van jeugdigen -9 maanden tot 18 jaar.
   - Opvoedingsproblemen en -ondersteuning.
   - Morele dilemma’s.
   - Moreel redeneren.

   • Communicatie.

   - Communicatie loopt als rode draad door de opleiding met onder andere aandacht voor effectief samenwerken en profileren. 

   Opleiding - Jeugdige in ontwikkeling
    
   Inspireer anderen
   en deel je ervaring!
   Schrijf een review
   Download brochure Inscrijven