​​​​​​Doordat de zorgvrager (patiënt) steeds meer centraal staat wordt van ze verwacht dat zij zelf redzaam en verantwoordelijk zijn en regie nemen over eigen gezondheid en gedrag. Voor de betrokken zorgprofessionals vraagt dit om een andere aanpak. Bij deze aanpak gaat het om samenwerking en afstemming over disciplines en verschillende sectoren heen en over regievoering over de samenwerking en het integrale aanbod.