Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Avans+ en ETZ: flexibele opleidingen voor verpleegkundigen

  • 10 februari 2022
  • Door: Doris van de Wiel en Carole van de Logt

Ziekenhuizen hebben veel behoefte aan verpleegkundigen op hbo-niveau. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft daarom een opleidingsprogramma om eigen verpleegkundigen op mbo-niveau door te laten groeien. Hiervoor werkt ETZ samen met Avans+. Wat is de meerwaarde van deze samenwerking? We vroegen het aan Doris van de Wiel, programmaleider verpleegkundige beroepsontwikkeling bij ETZ en Carole van de Logt, opleidingsmanager van de Bachelor of Nursing bij Avans+.

De stap naar hbo-niveau

Doris: ‘Binnen ETZ zijn we in 2014 gestart met het faciliteren van verpleegkundigen om de stap te zetten van een mbo- naar een hbo-diploma. Daarbij hebben we gekozen voor Avans+ vanwege de flexibiliteit van hun opleidingen: die zijn steeds in lijn met de landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen binnen ETZ. Wij kunnen altijd meedenken op inhoud. Daarnaast worden de opleidingen incompany gegeven, wat prettig is voor de deelnemers. De opzet met modules van 10 weken maakt de opleiding bovendien goed te combineren met werk en gezin.’ Carole vult aan: ‘Avans+ heeft vier startmomenten per jaar, waardoor deelnemers die dat nodig hebben een pauze kunnen inlassen en daarna kunnen instromen bij een andere groep.’

Doorgroeimogelijkheden

Doris: ‘In de toekomst is een goede mix van zorgverleners essentieel om blijvend goede zorg te kunnen leveren. Daarom werkt ETZ met twee functieprofielen van mbo- en hbo-verpleegkundigen. Het ziekenhuis wil meer verpleegkundigen op hbo-niveau kunnen inzetten. Daarnaast doen we veel aan verpleegkundige beroepsontwikkeling met onderwerpen als zeggenschap, autonomie en verpleegkundig leiderschap. De Bachelor of Nursing sluit hierbij aan en heeft een opleidingsprofiel waarin deze thema’s centraal staan. Voor de professionals is het interessant en aantrekkelijk dat ze zich kunnen ontwikkelen en doorgroeien in hun vak.’

Verantwoord versnellen

Carole: ‘We kijken steeds samen met ETZ waar we kunnen ondersteunen met passende opleidingen. Zo kijken we nu bijvoorbeeld naar een traject met postbachelor-modules waarmee verpleegkundigen die vóór 2012 hun HBO-V hebben afgerond zichzelf verder kunnen verdiepen. Ook daarin zijn we flexibel: zij kunnen modules volgen of zelfstandig toewerken naar de eindproducten. Daarnaast onderzoeken we hoe we meer mensen kunnen laten doorstromen naar hbo-niveau. Bijvoorbeeld door slimme combinaties te maken tussen de Bachelor of Nursing en een gespecialiseerde opleiding, zoals acute zorg. Zo kijken we steeds waar we verantwoord kunnen versnellen.’

Nieuwe mogelijkheden

Doris: ‘Ook intern zoeken we voortdurend naar nieuwe mogelijkheden. Onlangs zijn er bijvoorbeeld twee operatieassistenten gestart met de Bachelor of Nursing. Die wordt voor hen aangevuld met enkele extra modules, zodat zij uiteindelijk hbo-verpleegkundige kunnen worden. Daarmee is deze weg ook te bewandelen voor zijinstromers vanuit de OK. Zo kijken we steeds hoe we de interne behoefte samen kunnen invullen.’

Ook door in coronatijd

Carole: ‘Onze flexibiliteit kwam ook in coronatijd goed van pas. We zijn snel omgeschakeld naar digitaal onderwijs en hebben de opleidingen zo veel mogelijk door laten lopen. Dat werd positief ontvangen door de deelnemers. Zij vonden het fijn om bezig te blijven en om tegelijkertijd af en toe te kunnen reflecteren op hun eigen handelen in crisistijd. Onze docenten zijn allemaal mensen uit de praktijk en zij begrijpen dus als geen ander hoe lastig zo’n piek kan zijn. De korte lijnen met ETZ en de deelnemers zijn trouwens ook fijn. Daardoor kunnen we signalen snel oppakken en waar mogelijk in de opleiding verwerken.’

Groei doorzetten

Doris: ‘De afgelopen jaren is het aantal verpleegkundigen met een hbo-diploma binnen ETZ duidelijk gestegen. Die groei willen we graag doorzetten. Dat betekent dat we naast de opleidingen ook meer inzetten op het behouden van verpleegkundigen. Dat doen we onder meer door voldoende uitdaging te bieden en door persoonlijke groei mogelijk te maken, bijvoorbeeld door een specialisatie of de inzet als praktijkcoach.’

Verbinding met het werkveld

Carole: ‘Daarnaast zijn verpleegkundigen ook welkom als lid van de Werkveldadviesraad (WAR) van Avans+. Daarin kijken we samen met diverse deskundigen hoe we onze opleidingen nóg beter kunnen laten aansluiten bij wat de zorg nodig heeft. Zo zorgen we voor een solide verbinding met het werkveld. De omslag naar digitaal werken maakt het nóg makkelijker om hier meer mensen bij te betrekken.’

Behoefte blijft

Doris: ‘Voorlopig blijft de behoefte aan goedopgeleide verpleegkundigen bestaan. Gelukkig is er ook intern volop interesse: de volgende groep van 20 deelnemers stroomt alweer vol. Ook die gaan we weer in nauw overleg met elkaar opleiden, zodat ze klaar zijn voor de uitdagingen van de komende jaren.’
 

Wil je meer weten over de opleiding Hbo-verpleegkunde, download de brochure of neem contact met ons op, we helpen je graag vrijblijvend.