Skip to main content

Positieve gezondheid: alles wat je moet weten

  • 16 mei 2022
  • Door: Avans+

Ben jij al bekend met positieve gezondheid? Bij de term positieve gezondheid wordt vaak gedacht aan een positieve kijk op gezondheid, maar dit klopt niet helemaal. Wat is positieve gezondheid dan wel? Hoe werkt het? En welke rol speelt positieve gezondheid in de opleidingen van Avans+? We vertellen je meer.

Wat is positieve gezondheid?

Positieve gezondheid is te omschrijven als een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. De bedenker van positieve gezondheid is Machteld Huber. Ze was eerder werkzaam als huisarts, en vanuit deze rol heeft ze een nieuwe kijk ontwikkeld als het gaat om zorg en gezondheid. Volgens Machteld gaat gezondheid vaak over ziekte, lichamelijk klachten en wat er niet meer kan. Positieve gezondheid legt juist de nadruk op de kracht van mensen en wat er nog wél kan. Want zelfs als mensen ziek zijn, hoeven ze zich nog niet ziek te voelen. Zo krijgen veel ouderen te maken met ouderdomsgebreken, maar dat betekent niet dat ze zichzelf bestempelen als ongezond. Dit is een belangrijke pijler van positieve gezondheid. 

Het spinnenweb van positieve gezondheid

Onderdeel van positieve gezondheid is het spinnenweb. Hierin staan de zes dimensies van positieve gezondheid beschreven. De positieve gezondheid pijlers zijn het antwoord op de vraag wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Zo zijn lichaamsfuncties natuurlijk belangrijk, maar mentaal welbevinden ook. Zingeving en kwaliteit van leven zijn ook onderdeel van de pijlers van positieve gezondheid, net als meedoen en dagelijks functioneren. Met het spinnenweb van positieve gezondheid zijn mensen in staat om hun eigen gezondheid in kaart te brengen. Met de positieve gezondheid test kunnen mensen bepalen wat gezondheid voor hen betekent en welke acties ze kunnen ondernemen om hun gezondheid te verbeteren. 

Hoe werkt positieve gezondheid? 

Positieve gezondheid heeft dus een bredere benadering als het gaat om gezondheid en zorg. Het legt niet alleen de nadruk op het lichamelijke functioneren, maar geeft ook ruimte aan andere aspecten van gezond leven. Hoe dit eruit ziet, is namelijk voor iedereen anders. Dit maakt dat de beste zorg en behandelmethode per persoon kan verschillen. Dit vraagt om een andere benadering van zorgprofessionals. Hier besteden we in onze opleidingen aandacht aan. 

Meer leren over positieve gezondheid bij Avans+ 

Wil je meer weten over dit onderwerp? Bij Avans+ bieden we diverse opleidingen en postbachelors aan die dieper ingaan op positieve gezondheid én de gevolgen voor de zorg. 

Ontwikkelingen en beleid in de transferzorg
De module Ontwikkelingen en beleid in transferzorg richt zich op de actuele ontwikkelingen in de samenleving, het zorgbeleid en de ontwikkelingen in het vakgebied. Positieve gezondheid is hier onderdeel van. In de zorg wordt bijvoorbeeld uitgegaan van wensen en behoeften en met wat de zorgvrager als kwaliteit van leven beschouwd. Tijdens deze module leer je wat dit betekent voor jouw werk als zorgprofessional.

Gezondheidsbevordering bij jeugdigen
In de module Gezondheidsbevordering bij jeugdigen staat het systematisch en gepland beïnvloeden van gezond gedrag centraal. Dit sluit naadloos aan bij positieve gezondheid, waarbij de jeugdige en/of diens ouder(s) of verzorger(s) zelf verantwoordelijkheid en eigen regie nemen voor hun gezondheid en het daarmee samenhangende gedrag en leefstijl.

Professionele rolontwikkeling transferverpleegkundige
Deze opleiding Professionele rolontwikkeling transferverpleegkundige richt zich op persoonlijk en professioneel leiderschap. Aan bod komt onder andere het nut en de noodzaak van positieve gezondheid en de vertaling daarvan naar de dagelijkse beroepspraktijk.

Wil je meer weten over de opleiding social psychiatrisch verpleegkundige, download de brochure of neem contact met ons op, we helpen je graag vrijblijvend.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.