Skip to main content

Onderzoek doen in een ziekenhuis als verpleegkundige: dat kan!

  • 22 maart 2023
  • Door: Yvonne Bello

‘Onderzoekend vermogen is onmisbaar voor hbo-verpleegkundigen’

Binnen de zorg wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Daarmee komt de zorg telkens weer op een hoger niveau. Zorgverleners stemmen hun behandelingen af op de nieuwste inzichten door evidence based te werken. ‘Dat is ook belangrijk voor verpleegkundigen. Daarom bereiden we hen daar goed op voor’, vertelt Yvonne Bello, opleidingsmanager Verpleegkunde en Welzijn bij Avans+. ‘Tijdens de opleiding Verpleegkunde (hbo-v) en in de post-bacheloropleidingen verpleegkunde leren de deelnemers hoe ze relevant verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek in het ziekenhuis kunnen inzetten om hun manier van werken te blijven vernieuwen.’

Behapbaar kwaliteitsonderzoek tijdens opleiding verpleegkunde

‘Tijdens de opleiding leggen we veel nadruk op onderzoekend vermogen. Waar deelnemers voorheen één groot onderzoek deden van 1,5 jaar, werken we nu al enkele jaren bewust met een kleiner onderzoek als afsluiting van iedere module. Zo doorlopen de deelnemers dit proces 10 keer en krijgen ze het beter in de vingers. Een kleiner onderzoek is ook beter behapbaar en haalbaar in de praktijk.’

Evidence based practice in nursing: verpleegkunde voor gevorderden 

‘Onze docenten leren de deelnemers om op zoek te gaan naar relevant verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek om evidence based te kunnen handelen. Zij krijgen handvatten om de gevonden onderzoeken te begrijpen, ze kritisch te bekijken en op waarde te schatten qua betrouwbaarheid en bruikbaarheid. Op die manier kunnen ze op zoek gaan naar passende interventies voor de vraag of behoefte van de zorgvragers.’

Waarom is het belangrijk om onderzoek te doen als verpleegkundige? 

‘De deelnemers leren dus om verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek te interpreteren en die kennis en uitkomsten om te zetten naar hun dagelijkse praktijk. Daarbij gaan zij altijd uit van wat de zorgvrager nodig heeft. Ze leren ook hoe ze een vernieuwde interventie kunnen delen met de rest van hun afdeling om samen tot een betere manier van werken te komen. Dat is ook belangrijk voor het grotere geheel: door te handelen volgens de meest recente inzichten, houden verpleegkundigen de zorg betaalbaar en zorgen ze voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bij de zorgvragers.’

Logische opbouw in de opleiding

‘Om verpleegkundigen hierop voor te bereiden, hebben we voor een logische opbouw in de opleiding gezorgd. In eerste twee fases leren de deelnemers vooral om onderzoeken te interpreteren en te vertalen naar hun eigen werk. In de derde fase leren ze die kennis ook te delen met anderen. Zo duiken de deelnemers er stap voor stap steeds dieper in. Daarnaast leren ze om zelf kleinschalig en praktijkgericht onderzoek te doen in het ziekenhuis.’

Waarom is het belangrijk om onderzoek te doen als verpleegkundige?

‘Deze opleiding zorgt ervoor dat hbo-geschoolde verpleegkundigen echt van toegevoegde waarde zijn binnen hun team. Ze zijn nieuwsgierig en hebben een kritische en onderzoekende houding. Daarnaast hebben ze een duidelijke visie op hun eigen rol en positie binnen de zorg. Verder zijn ze sterk in klinisch redeneren, verpleegkundig leiderschap en regievoering. Ze hebben geleerd om verder te kijken en de zorg en hun eigen handelen steeds weer te vernieuwen met actuele inzichten vanuit verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek. Ze hebben daarnaast steeds oog voor de kwaliteit van hun handelen. En daar zijn zorgvragers én de zorg pas écht mee geholpen.’

Wil je meer weten over de opleiding Hbo-verpleegkunde, download de brochure of neem contact met ons op, we helpen je graag vrijblijvend.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.