Skip to main content

Het cruciale verschil tussen Asset Management en Maintenance Management

 • 16 november 2023
 • Door: Vincent van Loenen

De werkvelden van Assetmanagement en Maintenance management liggen dicht bij elkaar, maar hebben ook verschillen. Docent Maintenance Management Vincent van Loenen legt de overeenkomsten en verschillen uit, maar ook hoe de vakgebieden elkaar versterken.

Wat is Assetmanagement?

Assetmanagement verwijst naar het beheer van de fysieke, financiële en operationele aspecten van activa gedurende hun hele levenscyclus. Dat zijn kapitaalintensieve assets. Het omvat plannen, acquisitie, exploitatie, onderhoud, (her)-ontwerp en uiteindelijk de sloop van activa. Activa kunnen gebouwen, infrastructuur, apparatuur, technologie, financiële investeringen en menselijk kapitaal zijn.

Assetmanagement: gebouwen en infrastructuur

In de wereld van assetmanagement gaat het vaak om gebouwen en infrastructuur met de spullenboel daarin om die gebouwen of infrastructuur hun functie te laten vervullen. Bij gebouwen heb je het gebouw en de installaties in het gebouw. Bij infrastructuur kunnen we denken aan bruggen, viaducten, sluizen, stuwen en pompgemalen.

Assetmanagement: optimaal gebruik van middelen

Het doel van assetmanagement is waarde maximalisatie van de activa tegen weloverwogen risico's en kosten gedurende de levensduur van de assets. De belangrijke aspecten bij assetmanagement zijn:

 • Identificatie en classificatie: Het vaststellen van alle activa en ze in categorieën indelen op basis van hun waarde, functie en relevantie voor de organisatie.
 • Planning: Het plannen van investeringen, onderhoud en vervanging van activa op basis van de behoeften van de organisatie en de verwachte levensduur van de activa.
 • Acquisitie: Het verwerven van nieuwe activa op een kosteneffectieve manier, inclusief evaluatie van leveranciers, onderhandelingen over prijzen en contracten, enzovoort.
 • Exploitatie: Het effectief en efficiënt gebruiken van activa om de gewenste resultaten te bereiken, rekening houdend met factoren zoals productiviteit, betrouwbaarheid en veiligheid.
 • Onderhoud: Het plannen en uitvoeren van regelmatig onderhoud en reparaties om de prestaties en levensduur van de activa te behouden.
 • Vervanging: Het bepalen van het juiste moment om activa te vervangen op basis van economische, technologische en operationele overwegingen.
 • Risicobeheer: Het identificeren en beoordelen van risico's die verband houden met de activa en het implementeren van maatregelen om deze risico's te verminderen.
 • Compliance: Het voldoen aan wettelijke en regelgevende normen met betrekking tot de activa, zoals milieunormen en veiligheidsvoorschriften.
 • Documentatie/informatiebeheer: Het bijhouden van gedetailleerde documentatie over alle activa, inclusief hun locatie, conditie, onderhoudsgeschiedenis en andere relevante informatie.

Positieve gevolgen van goed assetmanagement

Effectief assetmanagement draagt bij aan een geoptimaliseerd gebruik van middelen, verhoogde operationele efficiëntie, minimalisatie van ongeplande stilstandtijd en verlaging van operationele kosten. Het is van bijzonder belang in sectoren zoals infrastructuur, energie, transport, en productie, waar grote investeringen in activa vereist zijn.

Let wel, in de opsomming zitten belangrijke aspecten die eveneens bij maintenance management horen.

Wat is Maintenance management?

Maintenance management, of onderhoudsmanagement, verwijst naar het plannen, organiseren, coördineren, controleren en monitoren van onderhoudsactiviteiten in een organisatie. Het doel van maintenance management is in eerste instantie begrijpen waarom we assets onderhouden. In de meeste gevallen om de doelen van de klant te realisaren. Want zonder onderhoud, valt vroeg of laat het primaire proces stil. Voorts wil onderhoud bijdragen aan een hoge beschikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur van apparatuur, machines, infrastructuur en andere bedrijfsmiddelen te optimaliseren, terwijl tegelijkertijd de operationele kosten en stilstandtijd worden geminimaliseerd.

Belangrijke aspecten zijn onder andere:

 • Onderhoud: onderhoud heeft inbreuk op de beschikbaarheid en valt uiteen in preventief (voorkomen) en correctief (herstellen) onderhoud. 
  • Preventief Onderhoud is het plannen en uitvoeren van gepland onderhoud om potentiële problemen te identificeren en te verhelpen voordat ze tot storingen leiden. Een manier om preventief onderhoud (monitoren) te doen is het meten van de toestand, zoals de toepassing van sensoren en monitoringssystemen om de conditie van apparatuur te bewaken en zo een voorspellingen te doen over wanneer onderhoud nodig is.
  • Correctief Onderhoud is de reactie op storingen en het herstellen ervan. Correctief onderhoud voeren we pas uit nadat een storing is opgetreden en bedoeld een asset zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen.
 • Optimalisatie van Onderhoudsprocessen: Het identificeren en implementeren van efficiënte onderhoudsprocessen en procedures op basis van onderhoudsstrategieën, risico’s en kosten. Dit omvat het optimaliseren van de werkvolgorde, het gebruik van geschikte onderhoudstechnieken en het beheren van reserveonderdelen.
 • Budgettering en Kostenbeheer: Het toewijzen van budgetten voor onderhoudsactiviteiten en het beheren van kosten om de financiële efficiëntie te waarborgen. 
 • Opleiding en Ontwikkeling: Het trainen en ontwikkelen van onderhoudspersoneel om ervoor te zorgen dat ze beschikken over de nodige vaardigheden en kennis om onderhoudstaken uit te voeren.
 • Informatiemanagement: Het bijhouden van gedetailleerde records van onderhoudsactiviteiten, inclusief datums, uitgevoerde taken, gebruikte middelen en kosten. Dit helpt bij het analyseren van prestaties en het maken van strategische beslissingen.

Nuances in de vakgebieden Asset Management en Maintenance Management

Beide conceptuele gedachten richten zich op de lange termijn, maar de nuance zit in het aggregatieniveau. Maintenance management is operationele van aard. Assetmanagers zijn meer bezig met de strategische en tactische zaken. Maintenance managers meer met tactische en de operationele kant om asset die bijdrage te laten leveren waarvoor het bedoeld is.

Assetmanagement en maintenance management: samenwerking is cruciaal

Feitelijk hebben zowel de asset- als de maintenance manager elkaar nodig. Het is de integraliteit die beide vakgebieden tot een succes maken in een organisatie. Enkel ieder op zijn eigen aggregatieniveau, want in ieders vakgebied zitten overeenkomsten en dus ook verschillen.

Meer weten over een opleiding in Asset Management of Maintenance Management?

Wil jij je verder ontwikkelen in het vakgebied Asset Management of Maintenance Management? Wil je meer informatie over een van de opleidingen of wil je weten waar jij je het best in kunt gaan verdiepen? Download de brochure Asset Management en/of Maintenance Management Industrie of Installatietechniek of vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Over de docent

Dr. ing. Vincent van Loenen werkt als docent Maintenance- en assetmanagement in het hoger onderwijs. Vanuit zijn technische en bedrijfskundige achtergrond adviseert hij daarnaast installatie- en industriële bedrijven bij onderhoudsvraagstukken. Vincent is auteur van het recent verschenen boek "Integraal Maintenance Management".

 

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.