Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Kwaliteits- en verander­management

5
2 reviews
 • niveau Postbachelor
 • duur 20 weken
 • studiebelasting 5 uur per week
 • studiekosten 4.650,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 05-09-2024 Breda
  • 05-09-2024 Den Bosch
  • 05-09-2024 Eindhoven
  • 05-09-2024 Rotterdam
  • 05-09-2024 Utrecht
  • 21-11-2024 Breda
  • 21-11-2024 Den Bosch
  • 21-11-2024 Eindhoven
  • 21-11-2024 Rotterdam
  • 21-11-2024 Utrecht
Download brochure
Download brochure
Kwaliteits- en verandermanagement
Iets voor jou?
 • Je werkt minimaal op hbo-niveau aan verbeter- en verandertrajecten.
 • Je hebt een verbeter- of verandervraagstuk en zoekt handvatten om dit meer onderbouwd op te pakken.
 • Je wilt je persoonlijke vaardigheden verbeteren.

Ben jij binnen jouw organisatie voortdurend op zoek naar verbetering van de bedrijfsvoering? In een omgeving die steeds sneller verandert, is het belangrijk om de kwaliteit in jouw organisatie continu te optimaliseren. In de opleiding Kwaliteits- en verandermanagement staat daarom het onderscheiden van bedrijfsprocessen en de verbetering hiervan centraal.

Inzicht door middel van een kwaliteitsmanagement opleiding

Tijdens het onderdeel kwaliteitsmanagement krijg je inzicht in de belangrijkste begrippen en rollen binnen dit vakgebied. Je leert processen en de samenhang tussen processen inzichtelijk te maken voor jouw interne organisatie en externe kwaliteitsinstanties. Je leert activiteiten te kiezen en beslissingen te nemen om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken en te behouden.

Vaardigheden bij verbeter- en verandermanagement

De module Verandermanagement geeft je grip. Om trajecten voor kwaliteitsverbetering ook daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen, leer je hoe je een veranderingsproces kunt leiden. Je leert de juiste afwegingen te maken en concrete veranderplannen op te stellen. Daarnaast leer je draagvlak te creëren voor de verbetering van processen. We werken aan het verbeteren van jouw communicatie- en adviesvaardigheden als kwaliteitsmanager, -adviseur of -coördinator.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je denkt en werkt op hbo-niveau. Het inzichtelijk maken van het kwaliteitsniveau en het verbeteren van processen is onderdeel van jouw takenpakket. Je hebt behoefte aan kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement, zodat je effectiever kan sturen op het kwaliteitsniveau en dit kunt vertalen naar diverse processen. Je wilt werkelijk een verandering realiseren binnen jouw organisatie. Daarom wil je jouw kwaliteitsverbetering kunnen vertalen naar een concreet veranderplan. Het activeren en begeleiden van je collega’s is hierbij ook uitdaging die je graag aangaat.

  Het omgaan met verschillende belanghebbenden, politieke ontwikkelingen en de dynamiek die dit met zich meebrengt zit verwerkt in de opleiding Kwaliteits- en verandermanagement. Deelnemers die we vaak terugzien in deze opleiding zijn werkzaam in de zorg- of (semi)overheidsinstelling, bijvoorbeeld in de rol van kwaliteitsmedewerker of –manager, beleidsmedewerker, kwaliteitsfunctionaris of kwaliteitsverpleegkundige.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Deze opleiding bestaat uit 2 modules: Kwaliteitsmanagement en Verandermanagement. In beide modules staan jouw persoonlijk leiderschap centraal. Onze docenten, coaches en opleidingsmanagers begeleiden je bij het bereiken van je persoonlijke doelen. Je past verschillende methodieken direct toe op jouw eigen vraagstuk.

  Bij de module Kwaliteitsmanagement werk je aan een kwaliteitsplan. Dit is gebaseerd op jouw organisatie en het vakgebied Kwaliteitsmanagement. In de module Verandermanagement maak je een implementatievoorstel voor jouw kwaliteitsverbetering. Hiervoor werk je een concreet veranderplan uit. Hiermee is jouw eigen vraagstuk de rode raad in deze opleiding. Uiteraard krijg je begeleiding om dit vraagstuk op te lossen. Je leert hierdoor het beste uit jezelf te halen en neemt wat je leert meteen mee naar je eigen organisatie.

  We werken met een mix van online leren en fysieke bijeenkomsten. Bij de module Verandermanagement verdiep je jezelf eerst op onze online leeromgeving Connect+. Je verdiept je op verschillende interactieve manieren in de theorie en vooral hoe je dit kunt inzetten om jouw vraagstuk op te lossen. Door tijdens de bijeenkomsten interactief kennis en ervaringen uit te wisselen met je mededeelnemers en de ervaren praktijkdocent, kom je tot verfrissende, waardevolle en verdiepende inzichten.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Kwaliteits- en Verandermanagement heeft een doorlooptijd van 20 weken en bestaat uit 2 modules. Iedere module heeft een doorlooptijd van 10 weken.

  De bijeenkomsten worden aangeboden in een namiddag- avondopleiding en bestaat uit 5 of 6 bijeenkomsten binnen een periode van 10 weken. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag van 16.00 – 20.30/21.30 uur.  De totale opleiding bestaat uit 11 bijeenkomsten.

  Zelfstudie, voorbereiding van de bijeenkomsten en het uitwerken van opdrachten nemen daarnaast ongeveer 6 tot 8 uur per week in beslag. In het gehele traject staat er altijd een team van docenten, coaches en opleidingsmanagers voor je klaar, hierdoor sta je er bij ons nooit alleen voor.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor deze opleiding Kwaliteits- en verandermanagement zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 4.650,-.
  • Boeken: circa € 60,-. Deze schaft u zelf aan.
  • Arrangementskosten: € 450,-.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de Kwaliteits- en verandermanagement opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidie pagina.  

  Diploma

  Diploma

  Als je de opleiding succesvol hebt doorlopen, ontvang je het postbachelordiploma Kwaliteits- en verandermanagement van Avans+.

  Resultaat

  Resultaat

  Alles wat je tijdens de opleiding leert, kun je de volgende dag in de praktijk toepassen. We helpen je niet alleen om vakinhoudelijk sterker te worden maar er wordt ook gewerkt aan jouw persoonlijk leiderschap en je leert draagvlak te creëren.

  Na het volgen van de opleiding ben je praktisch onderlegd in duurzame verbetering van organisaties als kwaliteitsmanager en verandermanager. Daarbij stel je beheersing, borging en verbetering van kwaliteit centraal. Jouw kennis over verandermanagement in relatie tot kwaliteitsmanagement is uitgebreid. Je hebt inzicht in de verschuivende rol van kwaliteitsmanager naar verandermanager en je kunt op een planmatige en gestructureerde wijze invulling geven aan deze rol in de dagelijkse praktijk.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  De opleiding bestaat uit 2 modules: Kwaliteitsmanagement en Verandermanagement.

  Kwaliteitsmanagement

  Kwaliteitsmanagement gaat onder andere over het borgen, monitoren en auditen van processen van processen, het monitoren en auditen hier van. De opleiding geeft je meer grip op het organiseren van kwaliteitsmanagement binnen jouwe organisatie. Je leert je de kwaliteitsnorm begrijpen en bepalen en vanuit daar weet je welke verbeteringen er mogelijk zijn en hoe je deze constructief kunt vormgeven. Voor deze vormgeving kun je verschillende kwaliteitssystemen gebruiken. Om je gestelde kwaliteitsniveau te behouden is het meten en borgen belangrijk, hier kun je audits of van de uitkomsten van klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken gebruiken.

  Het programma bevat de volgende hoofdthema’s:

  • Het definiëren van kwaliteit afgestemd op de doelstelling van jouwe organisatie
  • Het organiseren van kwaliteit
  • Integrale kwaliteitszorg/Total Quality Management (TQM)
  • Kwaliteitssystemen + Kwaliteit meten en auditen

  Programma Kwaliteits- en verandermanagement onderdeel 1
   

  Verandermanagement

  Een kwaliteitsverbetering is vaak gekoppeld aan een gedragsverandering. Je collega’s moeten een andere werkwijze of proces gaan gebruiken. Om je kwaliteitsverbetering succesvol te maken is de implementatie even belangrijk. Je wilt gestructureerd de verandering vormgeven. Dit begint bij het bepalen van een passende veranderaanpak en deze vertalen naar een gefaseerd plan. Daarbij moet je ook je collega’s activeren en begeleiden, om draagvlak te creëren voor jouw verbetering. Hierbij houd je rekening met verschillende betrokkenen en de dynamiek vanuit economische- en politieke ontwikkelingen. Dit verwerk je in een concreet intervisie en communicatieplan.

  Het programma bevat de volgende hoofdthema’s:

  • Selecteren van passende veranderaanpak 
  • Gestructureerd en efficiënt sturing geven aan het veranderproces
  • Doorvoeren van jouw veranderstrategie
  • Jij als veranderaar
  • Interventie- en communicatieplan

  Programma Kwaliteits- en verandermanagement onderdeel 2
   

  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan

  5
  2 reviews
  Download brochure Inscrijven