• 13 juli 2018

Vernieuwing in de praktijkopleiding MKB
Begin 2018 heeft de NBA met instemming van de Commissie Eindtermen Accountancyopleiding (CEA) besloten om simulatie opdrachten toe te staan voor de nieuwe praktijkopleiding MKB. Avans⁺ en Audit Gaming bieden vanaf dit najaar gezamenlijk simulatie opdrachten aan voor de praktijkopleidingen MKB en Assurance. Met deze samenwerking zetten ze een nieuwe stap in de vergaande integratie van de theorie- en praktijkopleiding. Met de simulatie bieden we een aantrekkelijk alternatief om te voldoen aan de eisen op het gebied van de verplichte assurance uren. Een win-winsituatie voor de trainee en de kantoren.

Drs. Piet de Keijzer (docent en ontwikkelaar accountancy opleidingen Avans⁺): “Na aankondiging van de mogelijkheid om simulatie opdrachten toe te passen in de praktijkopleiding hebben we contact gezocht met Audit Gaming. Prof. Dr. Joost van Buuren RA (directeur Audit Gaming) heeft veel ervaring met action-based learning en heeft voor Avans⁺ simulaties bestaande uit online-cases, databanken en bijbehorende documenten voor de assurance praktijk ontwikkeld. De simulatie kan als onderdeel van de assurance-contactdagen in de praktijkopleiding ingezet worden. Het is een zeer goed alternatief voor de praktijkopleiding van de aankomende MKB accountant en het betekent een ontlasting voor zowel de trainees als het kantoor waar zij werken. Door de flexibele opzet kan de simulatie ook binnen de kantoren georganiseerd worden. Al met al een win-winsituatie”

Joost van Buuren: “Avans⁺ is een vernieuwende opleider met veel ervaring met begeleiden van trainees en het koppelen van theorie en praktijk. In de samenwerking met Avans⁺ komen de simulatie opdrachten helemaal tot hun recht!”

Vier simulatie opdrachten
Avans⁺ en Audit Gaming ontwikkelen onder toezicht van de Raad van de Praktijkopleidingen, vier simulatie opdrachten voor de MKB praktijk. Een trainee kan meerdere assurance opdrachten met simulaties doen. Er kan gekozen worden uit:

1.    Subsidieonderzoek (COS 805)
2.    Een beoordelingsverklaring (COS 2400)
3.    Toekomst gerichte financiële informatie (COS 3400)
4.    Een jaarrekeningcontrole

Joost van Buuren: “De opdrachten zijn hoog realistisch en bieden unieke mogelijkheden om de vereiste ervaring op te doen met uitdagende controlevraagstukken. Door de simulatie opdrachten wordt de professioneel kritische houding stevig uitgedaagd. Niet alleen in vaktechnische zin, maar juist ook op het menselijke aspect, want controle gaat uiteindelijk over mensen. Het mooie is dat we geen gebruik meer maken van een papieren administratie, maar een flexibele, geheel online toegankelijke cloud-based ERP-omgeving, net als in de praktijk.”

Piet de Keijzer: “We kiezen er bewust voor om de simulatie opdrachten voor de MKB praktijkopleiding aan het eind van deze praktijkopleiding te laten plaatsvinden. Als laatste stap in de ontwikkeling tot beginnend beroepsbeoefenaar moet de trainee laten zien dat hij/zij zelfstandig de gehele controle opdracht kan uitvoeren (van opdrachtaanvaarding tot oplevering). De simulaties bieden deze mogelijkheid! De opbouw van de contactdagen en de simulaties zijn zodanig dat men begeleid wordt door een ervaren accountant, zowel bij de voorbereiding als de collegiale consultatie. De groepsgrootte is tussen de 8 en 12 deelnemers, zodat er voldoende persoonlijke aandacht mogelijk is. Trainees die 3 van de in totaal 6 verplichte assurance opdrachten via de simulatie willen uitvoeren, besteden hieraan 100 van de in totaal 150 verplichte uren.

Aan de simulatieopdrachten mag ook worden deelgenomen door trainees die de Praktijkopleiding Assurance volgen.

Ook bij u op kantoor
De simulaties komen beschikbaar voor alle aankomende accountants en hun kantoren. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor u als kantoor? Neem dan contact op met opleidingsmanager Marcha van Meer via mvanmeer@avansplus.nl of via 076-5258324.