Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Rekendidactiek

 • niveau Postbachelor
 • duur 20 weken
 • studiebelasting 150 SBU
 • studiekosten 1.650,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 17-09-2024 Amsterdam
  • 17-09-2024 Breda
  • 17-09-2024 Deventer
  • 17-09-2024 Nijmegen
  • 17-09-2024 Online
  • 17-09-2024 Rotterdam
  • 17-09-2024 Weert
  • 11-02-2025 Amsterdam
  • 11-02-2025 Breda
  • 11-02-2025 Deventer
  • 11-02-2025 Nijmegen
  • 11-02-2025 Online
  • 11-02-2025 Rotterdam
  • 11-02-2025 Weert
Download brochure
Download brochure
opleiding rekendidactiek
Iets voor jou?
 • Je werkt als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs en hebt affiniteit met reken-wiskunde onderwijs.
 • Je wilt je vakinhoudelijke kennis en didactisch handelen op het gebied van reken-wiskunde onderwijs verstevigen en uitbreiden.
 • Je wilt je onderwijs nog beter afstemmen op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en reken-wiskunde onderwijs betekenisvol vormgeven.

Opleiding Rekendidactiek

De module Rekendidactiek richt zich op de vakdidactiek rekenen-wiskunde. Als expert op het gebied van rekendidactiek ben je in staat om op verschillende niveaus rekenonderwijs te ontwikkelen op basis van leerlijnen, referentieniveaus en kerndoelen. Je hebt een visie op en kennis en inzichten van de verschillende rekendomeinen. Je bent in staat rekenonderwijs in te richten op basis van een gedegen analyse en krijgt zicht op de effecten, zoals bijvoorbeeld het inrichten van een krachtige leeromgeving, van het aangeboden onderwijs.

Wat is het verschil tussen een didactische of een coördinator opleiding?

Wil je in je eigen klas je rugzak met capaciteiten en vaardigheden verder uitbreiden, dan kun je starten met een vakinhoudelijke didactische module. Zoek je het meer om het beleid op jouw school vorm te geven en collega’s hierin mee te nemen, dan kun jij kiezen voor de coördinator opleiding waarbij je beide kanten leert. Lees meer informatie over het verschil in onze blog.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De module Rekendidactiek is bedoeld voor leraren in het (speciaal) basisonderwijs met enkele jaren ervaring en affiniteit met reken-wiskundeonderwijs.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn binnen het onderwijs in diverse functies. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Leerteams
  Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.

  Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk
  Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt je ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie.

  Action Learning
  Een belangrijke werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’. Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

  Social learning
  Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in onze digitale leeromgeving Connect+ voor ‘social learning’. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de lerende in de 21ste eeuw. Je voert de regie over je eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Deze opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten op dinsdag van 18.30 - 21.30 uur.

  De module Rekendidactiek duurt 20 weken en heeft een studiebelasting van 150 uur. Naast de bijeenkomsten besteed je tijd aan literatuurstudie, praktijkopdrachten, intervisie en het maken van beroepsproducten.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de module Rekendidactiek zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.650,-
  • Arrangementskosten: € 250,-

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. In de opleiding maken we alleen gebruik van aanbevolen literatuur.

  Eventuele kosten voor literatuur zijn hierbij niet inbegrepen.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidie pagina. 

   

  Diploma

  Diploma

  De module wordt afgesloten met een portfolio, keuzetoets en een rekentoets.

  Wanneer je de module succesvol hebt afgerond, ontvang je het certificaat Rekendidactiek.


  Na afronding van de module Rekendidactiek kun je kiezen voor diverse vervolgmodules en zodoende je eigen leerroute samenstellen:

  • Je kunt jezelf verder ontwikkelen tot rekencoördinator. Hiervoor volg je de opleiding tot Innovatiecoach waar de modules Verandermanagement en Coachen en begeleiden centraal staan. Na afronding ontvang je het post-bachelor diploma rekencoördinator.
  • Je kunt jezelf verder ontwikkelen in enkel de module Coachen en begeleiden. In deze module ontwikkel je jezelf verder op het gebied van coachen en begeleiden. Na afronding ontvang je het certificaat Coachen en begeleiden.
  • Je kunt jezelf verder ontwikkelen in enkel de module Verandermanagement. In deze module ontwikkel je jezelf verder op het gebied van Verandermanagement. Na afronding ontvang je het certificaat Verandermanagement.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding ben je in staat om:

  • Op basis van visie, kennis en inzichten van de rekendomeinen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden rekenwiskundeonderwijs te ontwikkelen.
  • Binnen de didactiek van het rekenen diverse werkvormen te hanteren die leiden tot een krachtige leeromgeving.
  • Vanuit kennis over vakdidactiek rekenen leerlingen met verschillende niveaus te begeleiden en ondersteunen.
  • Reken-wiskundeopgaven van de hele basisschool en de onderbouw van het VO procedureel op te lossen.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  In de module Rekendidactiek komen diverse thema’s aan bod waarbij de koppeling tussen theorie en eigen praktijk centraal staat. Een paar voorbeelden:

  • Visies op rekenonderwijs
  • Gecijferdheid
  • Automatiseren en memoriseren
  • Rekendomeinen meten en meetkunde, getallen, verhoudingen, verbanden
  • Dyscalculie
  • Digitalisering

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Programma
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven