BIM wordt steeds belangrijker in projecten en in het beheer in de bouw-, installatie en infrawereld. Maar wat betekent dit voor jou en jouw (rol in de) organisatie?

Antwoord op die vraag krijg je tijdens ons unieke gratis inspiratiewebinar, waarin ervaringsdeskundige Björn Kamphuis (BIM manager) binnen een uur een volledige uitleg geeft wat BIM is en kan betekenen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers binnen de bouw-, installatie- en infrawereld. Tijdens het webinar worden geleerde lessen en best practices van de afgelopen periode gedeeld. De sessie zal verder verrijkt worden met toepasbare inzichten uit de praktijk.

Geslaagd webinar, wat ons betreft! Lees hier de vragen en antwoorden terug.

1. Zorgt BIM niet voor extra overhead ipv dat het problemen oplost?
Ja, dit zorgt voor extra kosten (technische ontwerpuren) tijdens het ontwerp, maar het verdienmodel en oplossing zit daardoor in de eenmalige (ofwel in één keer goed) bouwen zonder de problemen tijdens de uitvoering. De grote meerwaarde is voor opdrachtgevers bij fase beheer en onderhoud van concreet exact voldoen aan de wensen en dat het beoogde projectresultaat voldoet aan de nodige effecten voor opdrachtgever. Dit laatste wordt ook wel meerwaarde als klantwaarde genoemd die opdrachtnemers kunnen leveren.

2. Bestaan er onderzoeken, waarbij vergelijkbare projecten enerzijds met BIM en anderzijds traditioneel zijn uitgevoerd? En wat waren de uitkomsten daarvan?
Er zijn formeel geen wetenschappelijke onderzoeken bekend nu of uit het verleden. De uitleg hierbij is dat voor een concreet onderzoek en de juiste meting van data formeel hetzelfde projectteam tegelijkertijd een project zou uit moeten voeren als traditioneel en ook via het BIM proces. Dit is helaas niet uitvoerbaar. De bewijslast en antwoord op het vraagstuk ligt en komt vanuit organisaties en bedrijven die het BIM proces geïmplementeerd hebben of (deel) aan het implementeren zijn. Deze uitkomsten zijn positief.

3. Heb jij, Björn, een idee hoeveel bedrijven met BIM werken?
Ja, in Nederland is er ongeveer 90% van de projecten uitgevoerd in 3D of met behulp van 3D. Bij bouw is dit overigens hoger dan bij infra, maar ook infra is aan het digitaliseren. Nu is 3D helaas nog geen BIM proces en van de eerdere 90% is ongeveer een kleine 10% volwaardig BIM aan het implementeren en ook aan het gebruiken.

4. Verschuift de winstmarge op deze manier van de projectfase naar exploitatie. Of is dat tekort door de bocht?
Absoluut niet tekort door de bocht en zeer reële vraagstelling, maar gezien marges voor opdrachtnemers kleiner en kleiner worden en het verdienmodel (vrijwel) tijdens een project niet meer in de uitvoering zit moet het teruggebracht worden naar de ontwerpfase. Een goed concreet (bij voorkeur zonder fouten) ontwerp kan éénmalig en goed uitgevoerd worden. Het verdienmodel voor opdrachtnemers zit hierbij in de efficiëntie, minder activiteiten, goedkoper bouwen en leveren en daardoor een hogere marge. De concrete positieve gevolgen zijn dan exploitatiefase gemakkelijker en efficiënter verloopt.

5. Hoe wordt de scholing daarin dan aangepakt rondom BIM? Met het oog op de toekomst en de percentuele laag aantal bedrijven dat met BIM werkt.
Uitstekend vraagstuk. Veel scholing en onderwijsinstellingen zijn op dit moment erg zoekende. Dit heeft vooral met de complexiteit van BIM te maken waardoor men snel verzand in allerlei software en tools oplossingen waarna het proces blijft liggen. Hiermee wordt helaas het kennisgat groter en groter en niet verkleind tussen scholing en bedrijfsleven. Er zijn overigens ook positieve scholing die dit heel actief en serieus oppakken. De opleiding BIM engineer bij Avans+ is één van deze opleidingen. Dit is overigens wel HBO niveau, terwijl wellicht de behoefte in het MBO ook ontzettend hoog is.

6. Kun je zeggen dat terughoudend voor BIM ook veroorzaakt wordt door ongeduld aan de voorkant, ik bedoel is men bang voor vertraging doordat je al veel overleg nodig hebt voordat het project buiten van start gaat?
Dit is correct, maar heeft ook deels te maken dat de term automatisch wordt gekoppeld aan duur of extra geld, terwijl de meerwaarde niet wordt gezien of opgemerkt. We zien op dit moment veel opdrachtgevers hierin steeds meer fysieke bewijslast vragen of eisen aan de voorkant om partijen te contracteren. Een ander punt is dat veel adviseurs aan de voorkant helaas niet allemaal goed of concreet die meerwaarde kunnen toelichten waardoor de opdrachtgever ook een foutief beeld heeft. Als laatste is dan nog de ‘tijdsfactor’ dat veel projecten onder hoge tijdsdruk (los van financiën) worden uitgevoerd. Wellicht is deze film een goed resultaat en beeld wat daar de gevolgen van zijn.

7. Wat zijn de grootste voordelen na oplevering, in de beheerfase?
Het grootste voordeel in de beheerfase is gemakkelijk en snel inzicht over de juiste informatie. Of dit nu materialen zijn die gebruikt worden in het project of garantietermijnen is volledig aan de opdrachtgever. Om een voorbeeld te geven ‘hergebruiken’ wij de informatie vanuit de uitvoering en vullen deze aan (= verrijken) met extra informatie voor de beheerfase waardoor materialen herkenbaar zijn. Op dit moment weten heel veel opdrachtgevers niets van de gebruikte materialen in de projecten. Een voorbeeld is wat recent op het nieuws was met betrekking tot brandveiligheid en het niet veilig zijn van gevelbekleding in relatie tot diverse branden.
Een ander voorbeeld is dat bij een defect (bijv. een lamp op 4 meter hoogte) de monteur weet dat hij/zij een trap nodig heeft ivm hoogte, maar ook gelijk weet welke lamp er nodig is en deze ook al vooraf bestelt en bij zich heeft tijdens vervanging. Dit is een besparing in tijd, maar ook frustratie bij een opdrachtgever waardoor we als partijen meer gaan naar ‘preventief’ onderhoud dan voorheen ‘reactief’ onderhoud.
Uiteraard kan een opdrachtgever ervoor kiezen om de term ‘preventief’ nog verder door te voeren met sensoren of monitoring op afstand, maar er dient dan wel vooraf worden uitgezocht of de benodigde investering in relatie tot de terugverdientijd van deze onderdelen. Keuze voor grote utiliteitsgebouwen met hoge ambities (bijv. ziekenhuizen) maken deze keuze zelf al automatisch voor start renovatie en/of nieuwbouw.

Hoe zag het webinar er uit?

  • Introductie door Leo Labega, opleidingsmanager Avans+
  • Gastspreker Björn Kamphuis. BIM Manager Kuijpers, bestuurslid/secretaris bij de Revit Standards Foundation, voorzitter examencommissie en kerndocent van de Avans+ opleiding BIM engineer
  • Afsluiting door Leo Labega

Deelname

Deelnemen aan dit webinar is gratis.

Inschrijven

De inschrijving voor dit webinar is gesloten. Wil je graag meer informatie ontvangen? Mail dan naar Leo Labega