Skip to main content

Arnoud Herremans over het nut van Lean voor laboratoria

  • 18 augustus 2014
  • Door: Avans+

Sinds twee jaar biedt Avans+ de cursus Lean voor laboratoria aan. Dat is niet voor niets. In het interview hieronder legt docent Arnoud Herremans uit, wat het nut van Lean voor laboratoria kan zijn en waarom je er beter vandaag dan morgen mee kunt beginnen.

Geef eens in 5 regels aan wat het de principes van Lean inhouden?

Lean is het continu verbeteren van de werkprocessen met en door de medewerkers zelf. Het verbeteren van werkprocessen richt zich enerzijds op het elimineren van zoveel mogelijk werkzaamheden die aan het eindproduct niets toevoegen, maar die wel tijd en inspanning kosten en vaak ook tot frustraties leiden. Anderzijds richt Lean zich op het stroomlijnen van de werkprocessen waardoor alle stappen in het werkproces naadloos op elkaar aansluiten en de productie soepel verloopt. Door dit te doen ontstaat er flow in de organisatie, neemt de productiviteit toe en wordt het werk voor de medewerkers prettiger om uit te voeren.

Lean is binnen productiebedrijven een bekend begrip. Maar wat kunnen laboratoria ermee?

Binnen laboratoria worden ook werkprocessen uit gevoerd. En het maakt niet uit wat voor werk je doet; de verspillingen die in het werk proces 'kruipen' zijn overal hetzelfde. Dus ook in het laboratorium voeren we handelingen uit die niets aan het resultaat toevoegen maar die vaak wel tot veel frustraties leiden. Denk bijvoorbeeld eens aan het zoeken naar materialen en chemicaliën of het 'heen en weer' lopen tussen opstellingen die ver uit elkaar liggen. Het is nodig, anders kun je je werk niet uitvoeren, maar voegt het iets toe aan de resultaten? En wordt het hierdoor makkelijk om je werk uit te voeren? Ik denk het niet.

Wat is het voordeel van een cursus specifiek gericht op de toepassing van Lean binnen laboratoria?

Het grote voordeel van deze training is dat de Lean technieken die je leert worden uitgelegd en vertaald naar de laboratoriumsituatie. Het wordt het direct duidelijk hoe je Lean in je eigen werkomgeving kunt toepassen.

Een cursus Lean alleen volstaat niet, maar is meestal een onderdeel van een heel invoeringstraject. Wat is jouw visie daarop?

Deze Lean-training is net als alle andere trainingen, het gaat erom of je hetgeen je geleerd hebt in praktijk gaat brengen. Bij een training voor het werken met bepaalde apparatuur is de stap naar het in praktijk brengen van wat je geleerd hebt vaak heel logisch. Het nieuwe apparaat staat er al en het oude apparaat is er niet meer. Je hebt als het ware geen keuze. Voor het toepassen van de Lean technieken is de situatie vaak heel anders. De cursist is op training geweest en komt boordevol verbeterideeën terug op het lab. Daar heerst nog steeds de oude situatie en niets of niemand dwingt de medewerkers er toe om op een andere manier te gaan werken. Dan moet je als kersvers Lean persoon met al je inspiratie vaak opboksen tegen een groep die die inspiratie nog niet heeft. Dat is niet eenvoudig en enige hulp is daarbij zeker welkom. Deze aspecten van het ontwikkelen van een Lean cultuur worden in de cursus uitgebreid besproken en er wordt daarbij ook ingezoomd op de situatie zoals die zich bij de deelnemers voordoet.

Kun je een voorbeeld geven uit je eigen praktijk, wat de invoering van Lean een lab kan opleveren?

Als eerste kan Lean veel ruimte creëren; waar je dacht dat je lab veel te klein was, blijk je nu zeeën van ruimte te hebben. Ook de hoeveelheid spullen die je op voorraad hebt neemt drastisch af. Er worden minder fouten gemaakt en resultaten worden op tijd gerapporteerd. Maar het allerbelangrijkste wat het oplevert is dat er een cultuur ontstaat waarin problemen in het werk met elkaar worden besproken en opgelost. Er ontstaat en verbetercultuur waar iedereen aan bijdraagt en tot zijn recht komt. En zo'n cultuur blijft continu nieuwe verbeteringen opleveren.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.