Skip to main content

€1000,- subsidie op je opleiding via het STAP-budget! Klik hier voor alle info

Ben jij een geschikte jeugdverpleegkundige van de toekomst?

 • 20 november 2015
 • Door: Rita Heinen

De jeugdverpleegkundige heeft te maken met maatschappelijke en politieke veranderingen die voortdurend in beweging zijn. Denk aan de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, flexibilisering van de jeugdgezondheidszorg en taakverschuiving. Al deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de jeugdverpleegkundige. Ben jij klaar voor de nieuwe rol als jeugdverpleegkundige? Ontdek via onderstaande checklists of jij op dit moment in de nieuwe rol van de jeugdverpleegkundige past.

Ben jij die jeugdverpleegkundige..

 • die al langer in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) werkt;
 • die ziet dat de zorg aan jeugdigen in het publieke domein verandert, maar nog niet precies overziet wat er van je verwacht wordt;
 • die niet wil afwachten, maar in de rol van zorgverlener proactief handelt;
 • die ervoor wil zorgen dat jeugdigen en gezinnen sneller hulp en hulp op maat krijgen;
 • die oog heeft voor het functioneren van jeugdigen en ouders in de verschillende leefgebieden en de invloed die hier vanuit gaat;
 • die bijdraagt aan een integrale analyse van de hulpvraag en mogelijke oplossingen;
 • die samenwerkt met andere professionals en in dialoog afstemt met ouders en jeugdigen;
 • die de expertise van andere professionals en (vrijwilligers)netwerken benut;
 • die jeugdigen en ouders activeert zodat ze optimale hulp en ondersteuning krijgen en eigen regie kunnen nemen;
 • die, wanneer dat nodig is, de zorg zelf regisseert;
 • die morele vraagstukken en dilemma’s niet uit de weg gaat, maar deze vanuit verschillende perspectieven kan bekijken;
 • die niet afwacht, maar alert is op signalen die de veiligheid van jeugdigen bedreigen;
 • die maatregelen met betrekking tot drang en dwang bespreekbaar maakt met ouders en jeugdige;
 • die advies inwint bij deskundigen alvorens actie te ondernemen of andere professionals inschakelt;
 • die voldoet aan de professionele standaard;
 • die bejegening, afstand en nabijheid in relaties met jeugdige en ouders vanuit een professionele houding weet toe te passen;
 • die niet alleen op intuïtie, gevoel en ervaring wil besluiten wat nodig is, maar die wetenschappelijke kennis kan benutten in de praktijk;
 • die gezamenlijk met jeugdige en ouders de zorgbehoefte inschat en methodieken en effectieve interventies kan toepassen?

Wil jij de jeugdverpleegkundige zijn..

 • die weet welke implicaties de zorg voor jeugdigen onder gemeentelijke regie heeft voor jouw eigen professionele rol;
 • die visie ontwikkelt op de eigen rol en de positie in het lokale speelveld van jeugdprofessionals;
 • die regie wil hebben over zijn/haar eigen professionaliteit;
 • die zich ontwikkelt in leiderschap en die zich zelf verantwoordelijk voelt voor de eigen professionele groei;
 • die zich met een lerende en reflecterende houding naar een hoger plan weet te brengen, waarmee de kwaliteit van het professioneel handelen wordt bevorderd en de professionele autonomie vergroot?

Twijfel je bij de eerste checklist of moet je af en toe ‘nee’ antwoorden? Zeg je bij de tweede checklist volmondig ‘ja’? Dan is de opleiding Jeugdverpleegkundige nieuwe stijl (JGZ) iets voor jou!

Actueel, multidisciplinair en intersectoraal

Deze opleiding focust op professionele ontwikkeling om bovengenoemde rollen en competenties te kunnen realiseren. Actuele ontwikkelingen en beleidskaders vanuit zowel de jeugdgezondheidszorg als het publieke zorgdomein voor jeugdigen vormen een belangrijke factor. Daarnaast richt de opleiding zich op multidisciplinaire en intersectorale samenwerking, nieuwe zorgvisies en zorgbenaderingen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Avans+ biedt je de mogelijkheid te transformeren naar een nieuwe stijl van werken en je daarmee te professionaliseren. Ben je er nog niet helemaal uit of de opleiding iets voor jou is? Geen probleem. Wij denken graag met je mee tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.

 

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.