Skip to main content

Vanaf september starten de fysieke bijeenkomsten weer! Kijk hier voor meer informatie.

Beter bedrijfsresultaat door sturing op financiële data én human capital

  • 12 februari 2014
  • Door: Koen van Schendel

HRM kijkt vaak naar bestaande HR-data zonder een koppeling te maken naar financiële data, zoals productiviteit. Terwijl uit onderzoek blijkt dat bedrijven die continu goed presteren, deze koppeling wél maken, en de toegevoegde waarde van human capital meetbaar maken.

Een organisatie kiest gebaseerd op haar strategie en doelen een HR-benadering die het rendement van investeringen in human capital zichtbaar en bespreekbaar maakt en stuurt op prestatie-indicatoren. 'Door HR-data en financiële gegevens aan elkaar te koppelen en te sturen op zogenoemde zachte getallen, ga je sturen op het human capital,' zegt Koen van Schendel, HRM-productmanager van Avans+.

Sturen op human capital betekent voorspellende waarde geven over toekomstige omzetgroei. 'In plaats van uitsluitend terugkijken op financiële gegevens uit het verleden wordt het mogelijk om toekomstscenario's en gevolgen van investeringen op human capital op voorhand inzichtelijk te maken. Oftewel: wat voegt human capital daadwerkelijk toe aan de organisatie.'

Bijdragen aan organisatiedoelstellingen

Meetbaarheid en bedrijfseconomische betekenis van HR is belangrijk zodat HR antwoorden kan geven op vragen als: wat zijn de kosten en baten van HR? Wat is de contributiewaarde van het personeel, en wat draagt human capital bij aan de organisatiedoelstellingen? Dit gaat verder dan alleen het opstellen van een ken- en stuurgetallendashboard. De toegevoegde waarde ontstaat door het uitwerken van een business case waarin de human capital-investeringen worden onderbouwd. In de business case worden ook voorspellingen gedaan en uitgewerkt in scenario's die impact hebben op het human captial, de strategische besluitvorming en het organisatieresultaat.

Financiële bedrijfsgegevens blikken altijd terug op het verleden. Van Schendel: 'Op basis van deze oudere gegevens proberen bedrijven een inschatting voor de toekomst te maken. Maar zoals we weten geldt daarbij dat "behaalde resultaten in het verleden geen garantie zijn voor de toekomst." Wetenschappelijk onderzoek over human capital laat zien dat sturing door managers op zachte thema's zoals bevlogenheid, de productiviteit én omzet van een bedrijf verhogen. Het effect is des te groter als deze zachte gegevens worden gecombineerd met financiële bedrijfsgegevens.'

Wetenschappelijk onderzoek zachte thema's

Vanuit de wetenschap is er de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar bevlogenheid van werknemers en de meetbaarheid hiervan (met name door de onderzoekers Schaufeli & Bakker). Hieruit blijkt dat bevlogen werknemers een hogere inzetbaarheid en productiviteit kennen, minder verzuimen en met passie en plezier aan het werk zijn.

Met hulp van de vier risicodimensies uit de Duurzame Inzetbaarheidscorecard (DISC), - gezondheid & vitaliteit, flexibiliteit, mobiliteit, en cultuur & leiderschap- is HRM in staat om op een praktische manier inhoud te geven aan het strategische inzetbaarheidsbeleid. De prestatie-indicatoren die onderdeel uitmaken van de DISC leggen een stevige basis onder HR-metrics en HR-analytics. Werkgevers zien deze facetten als belangrijke facetten van de bedrijfscontinuïteit en als speerpunten voor het HRM-beleid.

Ook het werkvermogen van werknemers en het meten daarvan mag zich de laatste jaren verheugen op veel wetenschappelijke aandacht (met name onderzocht door de Finse hoogleraar Jari Ilmarinen en de Nederlandse hoogleraar Lex Burdof van de Erasmus Universiteit). Ook zij tonen aan dat sturing op zachte thema's een aantoonbaar effect heeft op de productiviteit.

Ook bedrijfskundige kennis opdoen

Voor HR-managers is het belangrijk om de toegevoegde waarde van human capital in een bedrijf te kunnen aantonen. Van Schendel: 'HR-analytics op basis van een combinatie van sturen op zachte gegevens en op financiële ken- en stuurgetallen vereist van HR-managers dan ook steeds meer kennis van bedrijfskunde en bedrijfsstrategie.' In de praktijk springen hier ook meerdere opleidingen op in.

Koen van Schendel is PMC manager bij Avans+ en is te volgen via Twitter: @kvschendel

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Deze vraag dient om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam-inzendingen te voorkomen.