Skip to main content

€1000,- subsidie op je opleiding via het STAP-budget! Klik hier voor alle info

Leren zo snel als en samen met de business

  • 17 februari 2015
  • Door: Jessica Joling

Steeds vaker staat de waarde van leren centraal. Met andere woorden: het rendement van leren, oftewel de ROI. Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar wat een investering in een opleiding nu daadwerkelijk opbrengt in termen van performance. Hierbij is het bepalend of een deelnemer gestuurd wordt door zijn of haar leidinggevende om zijn performance te verbeteren, of dat het initiatief voor de opleiding ontstaan is vanuit de medewerker zelf. En heeft er afstemming plaatsgevonden tussen beide? Juist deze afstemming en samenwerking zou centraal moeten staan, dan volgt het resultaat vanzelf en levert de opleiding dus ook het gewenste rendement.

Voor het eenduidig vaststellen van een resultaat heb je specifieke indicatoren nodig. Harde indicatoren zoals tijd, efficiency, kosten, kwaliteit en productiviteit zijn zelden expliciet gemaakt voordat een medewerker een opleiding gaat volgen. Ook na het volgen van de opleiding wordt een verbetering zelden gemeten in termen van deze harde indicatoren. De verwachting is dat een medewerker zijn of haar werk beter en sneller kan doen doordat hij of zij dankzij een opleiding meer kennis en betere vaardigheden heeft. Echter een exact doel is vaak onduidelijk of niet expliciet genoeg gemaakt. Veel vaker wordt er met behulp van zachte data gereflecteerd op een opleiding. Hierbij kun je denken aan houding, motivatie, samenwerking en betrokkenheid. Een verbetering op deze gebieden is echter lastig uit te drukken in monetaire waarde.

Aansluiten bij doelen organisatie bepaalt het succes

Jack Phillips is expert op het gebied van evalueren en het meetbaar maken van prestaties van leren. Hij ontwikkelde en publiceerde de ROI Methodology tm (Return On Investment), waarmee resultaten en accountability voor allerlei typen (leer- en presteer)interventies zichtbaar worden gemaakt. Hij kijkt op verschillende niveaus naar doelen en vooral behoeften om een opleiding te volgen. Het aansluiten bij de doelen van de business is volgens zijn methodiek bepalend voor het succes van een opleiding. Dus als medewerker Sjef de postbacheloropleiding Management en bedrijfskunde van Avans+ gaat volgen, moet hij beter in staat zijn bij te dragen aan de businessdoelstellingen van zijn organisatie.

Leren door de werkplek naar de opleiding te halen

Het volgen van een opleiding is een kostbaar gegeven. Steeds vaker wordt het principe van Charles Jennings toegepast. Leren, zo stelt hij, vindt voor het grootste deel informeel op de werkplek plaats (zo’n 70%). Daarnaast is er leren door sociale dialoog (zo’n 20%) en leren in formele opleidingen en trainingen (ongeveer 10%).

Performance verbeter je dan ook sneller als je opleidingsbehoefte aansluit bij de doelen van je organisatie en als de opleiding (het resultaat) niet stopt als de deelnemer weer terug is op zijn werkplek. Een organisatie betrokken moet dus zijn bij een opleiding van een medewerker. Zij kunnen Sjef helpen bij het toepassen van het geleerde in de praktijk, hem ondersteunen in het leveren van een hogere kwaliteit en betere efficiency van zijn afdeling. De opleiding Management en Bedrijfskunde faciliteert een verbetering van zowel Sjef als zijn organisatie door de werkplek naar de opleiding te halen en continu de sociale dialoog te ondersteunen. Niet alleen als de bijeenkomsten gehouden worden, maar juist ook als Sjef weer terug is op zijn werkplek.

‘Learning at the speed of business’

De allergrootste winst zit hem echter in aansluiten bij de veranderende omgeving, doelstellingen en dus organisatie. De snelle en doorlopende veranderingen in organisaties maakt learning at the speed of businessTM (Jennings,2012) nog belangrijker. Als Sjef sneller leert dan de snelheid van de verandering, kan hij blijven aansluiten bij de doelen van zijn organisatie en zal het rendement van leren ook beter uitgedrukt kunnen worden in termen van geld. Snelheid en afstemming zijn bepalend voor het rendement van leren!

Referenties

+ Botke, J., & de Laat, B. (2013). Het rendement van informeel leren zichtbaar maken. TvOO.
+ Phillips, P.P., & J.J. Phillips (2012). 10 steps to successful business alignment. ASTD Press.
+ Jennings, C. (2012). Learning at the speed of business. Training Industry Quarterly.

 

Jessica Joling is productmanager Management & Bedrijfskunde bij Avans+ en is te volgen via Linkedin

 

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.