Skip to main content

€1000,- subsidie op je opleiding via het STAP-budget! Klik hier voor alle info

De wijkverpleegkundige, 1980 versus 2014: de maatschappelijke context is écht anders

  • 19 oktober 2014
  • Door: Avans+

De overheid zet koers op langer thuis wonen en de wijkverpleegkundige moet terug in de wijk. O.a. de PvdA dichtte zich in haar campagne hier een centrale rol toe.Terecht denk ik, maar de op welke wijze en de hoe- vraag blijven enigszins onduidelijk en kunnen ze het na het enorme verlies van afgelopen week wel waarmaken?

De maatschappelijke context in 2014 is écht anders

Afgelopen week werd ik getriggerd door een interview in het programma Nieuwsuur. Hier werd geschetst hoe de invulling van de rol van de wijkverpleegkundige er vanuit de sociale wijkteams in Venlo uitziet: een wijkverpleegkundige die zorgdraagt voor een indicatie en een “keukentafelgesprek” voert. De naam alleen al keukentafelgesprek, wie heeft dat ooit bedacht? Alsof het niet van waarde is wat de wijkverpleegkundige, een goed opgeleide hbo+ professional, daar aan tafel bespreekt. Een denigrerende term, die m.i. niet gelijk staat aan de eisen die worden gesteld aan de professional en de werkzaamheden die gedaan worden. Enfin…een wijkverpleegkundige die enkel deze gesprekken voert, maar in de praktijk al in geen 5 jaar meer ‘echte’ zorg heeft verleend. Ook Buurtzorg stak in het programma van wal: vanuit een sterke verbinding/relatie, en als rechterhand van de huisarts, wordt de meerwaarde van de wijkverpleegkundige neergezet. Het beeld van de oude wijkverpleegkundige wordt zichtbaar. Niet helemaal onterecht, maar het gaat tegenwoordig natuurlijk veel verder dan alleen de rechterhand zijn van…Het enige wat Jos Blok (Buurtzorg) vergeet is dat deze relatie uit de vorige eeuw stamt. En ik zeg niet voor niets vorige eeuw: de wereld ziet er anno 2014 echt anders uit en de context van de maatschappij, en daarmee ook die van de zorg, is aanzienlijk anders dan in 1980, toen hijzelf nog als wijkverpleegkundige werkzaam was. banner blog Wijkverpleegkunde aan zet_edited-1

Waar de toegevoegde waarde voor de cliënt ligt

Vroeger was de zorg in ons land afgestemd op een zo’n breed mogelijk aanbod op regionaal niveau, georganiseerd vanuit beheerssystemen en eisen vanuit de overheid en wetgeving. Anno 2014 moet de zorg terug naar daar waar de toegevoegde waarde ligt voor de cliënt. Immers goede zorg wordt bepaald door de waarde van de co-creatie tussen de (zorg)professional en de cliënt. De wijze van organisatie van de zorg moet zich gaan richten op de waarde-creatie rondom de zorgvraag van de cliënt, gerealiseerd in de nabijheid van de cliënt. In de huidige maatschappij, waarin technologie een steeds belangrijkere rol krijgt, e-health zijn intrede doet (denk daarbij aan consulten op afstand, medicijnverstrekking) betekent dit dat niet alles om de hoek hoeft te zitten; het betreft vooral de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. We kunnen bijvoorbeeld door technologie een consult voeren met een specialist in een ziekenhuis 200 km verderop.

Passie en vakmanschap

Zorg in de 21e eeuw vraagt om een ander paradigma, zo ook de organisatie ervan in de wijk. Met de verschuiving van de uitvoering van WMO, Jeugdzorg en de participatiewet naar de gemeente zien we andere samenwerkingsverbanden ontstaan, bijvoorbeeld de sociale wijkteams. Om het hoofd te bieden aan deze grote transitie is een succesvolle samenwerking van alle betrokkenen in het veld de sleutel tot succes. En dan niet op basis van beheerssystemen, regels en opgestelde verplichtingen vanuit gemeente en overheid. Het is een inrichtingsvraagstuk op basis van passie en vakmanschap van de professionals. Een samenwerking op basis van deskundig professioneel handelen, verbinding en vertrouwen, die enkel en alleen gericht dient te zijn op het toevoegen van waarden voor de cliënt.

Naast de cliënt, met de cliënt, vanuit de cliënt

In deze dialoog, in deze samenwerking, is de wijkverpleegkundige van groot belang. Bij uitstek is het de wijkverpleegkundige die in staat is om vanuit een helicopterview verbindingen te leggen tussen wonen, zorg en welzijn, tussen eerste- en tweedelijnszorg. Niet werkend vanuit aanbod maar, staande naast de cliënt, in overleg met de cliënt, vanuit de vraag van de cliënt! Zij is sterk maatschappelijk betrokken en vanuit haar verpleegkundige professie streeft zij per definitie naar de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van de cliënt. Dat is de wijkverpleegkundige anno 2014!

Meer informatie over onze opleiding Wijkverpleegkundige? Ik vertel u er graag meer over! U kunt mij bereiken via 0900 – 110 10 10 (lokaal tarief) of via jvanknotsenburg@avansplus.nl.

 

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.