Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Flexibiliteit en kwaliteit voorop bij masteropleidingen fysiotherapie

  • 08 april 2019
  • Door: Bart Stegwee

Avans+ biedt verschillende masteropleidingen aan voor fysiotherapeuten. Zo kunnen zij zich naast hun werk verder bekwamen op het gebied van kinderfysiotherapie, geriatriefysiotherapie, bekkenfysiotherapieoncologiefysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie.

Bij deze masters staat flexibiliteit voor de deelnemers voorop. ‘We leven in een tijd van keuzevrijheid waarbij we gewend zijn om ons eigen programma samen te stellen op de momenten dat we dat zelf willen. Bijvoorbeeld via Spotify, Netflix en Blendle. Die flexibiliteit willen we ook in onze opleidingen bieden. De masters zijn verder zo ontworpen dat deelnemers het maximale uit de opleiding halen in een beperkt aantal bijeenkomsten. Met een slimme combinatie van onderwijsvormen en eigen regie blijft de studiebelasting behapbaar’, vertelt Bart Stegwee, senior onderwijskundig adviseur bij Avans+.

‘In 2017 hebben we onze masteropleidingen fysiotherapie kritisch tegen het licht gehouden. Dat had meerdere redenen: we wilden de opleidingen aanpassen naar nieuwe competentieprofielen, ontwikkelingen op onderwijskundig vlak implementeren en tegemoetkomen aan de wens van het ministerie om onderwijs voor volwassenen studeerbaarder te maken. Op dat moment bleek dat er behoorlijk wat variatie in de studiebelasting zat tussen de verschillende uitstroomprofielen. We zijn toen opnieuw naar de tekentafel gegaan. Daarbij hadden we een aantal doelen: meer flexibiliteit en een betere studeerbaarheid voor de deelnemers en het implementeren van een mix van onderwijsvormen die meer van deze tijd én gebleken efficiënt en effectief zijn. We hebben de opleidingen opnieuw ingericht aan de hand van de beroepsprofielen en competentieprofielen vanuit de beroepsverenigingen. Dat is uiteindelijk de basis om fysiotherapeuten op te leiden die hun vak verstaan en worden opgenomen in kwaliteitsregisters.’

Slimme blend van onderwijsvormen

‘Onze deelnemers werken allemaal als fysiotherapeut of gaan dit uiterlijk in jaar twee van de opleiding doen. We bouwen dus voort op hun bestaande expertise en hebben daar bij het ontwerpen van de vernieuwde masteropleidingen meer rekening mee gehouden. We hebben daarnaast kritisch bekeken welke mix van werkvormen het meest efficiënt en effectief bijdraagt aan de ontwikkeling van de gespecialiseerde fysiotherapeut.

De opleidingen zijn nu opgezet aan de hand van drie manieren van leren: digitaal (zelfstandig en interactief), via interactieve bijeenkomsten en in de praktijk. Avans+ werkt met een sociaal digitaal leerplatform. Daarmee kunnen deelnemers de lesstof vooraf voorbereiden én met elkaar ideeën en vragen uitwisselen. Dat maakt het studeren meer tijd- en plaats onafhankelijk. Een docent begeleidt deze vorm van leren op afstand door verdiepende en verbredende vragen te stellen, door richting te geven aan discussies en door de deelnemers uit te dagen.

We beperken het aantal bijeenkomsten, die doorgaans veel reistijd kosten. Dit houdt de studie flexibel en behapbaar, en de bijeenkomsten die wél plaatsvinden, zijn waardevoller: de deelnemers komen hier beter voorbereid heen en zetten daarbij meer de puntjes op de i wat betreft hun praktijkvaardigheden. Je wordt immers vooral beter door te doen.’

Volwaardige masteropleiding

‘In de nieuwe opzet staat de kwaliteit van het onderwijs onverminderd op nummer één. De 5 masteropleidingen zijn volwaardige masters die voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van studiebelasting met hun huidige 60 EC’s (12-15 uur studie per week). Bij het ontwerpen van de opleidingen zijn we uitgegaan van de eisen vanuit de gespecialiseerde beroepsverenigingen. Daarbij hebben we kritisch bekeken wat we in onze opleidingen moeten aanbieden om daaraan te voldoen. Zo zorgen we er onder meer voor dat de deelnemers voldoende werkervaring opdoen doordat zij werken (of gaan werken) in hun specialisatie. Zij gebruiken hun praktijk als input voor de opleiding en passen wat zij tijdens de opleiding leren weer toe in hun praktijk. De beperkte studiebelasting is vooral te danken aan de goede blend van verschillende didactische werkvormen die Avans+ inzet. Daardoor hebben deelnemers veel flexibiliteit, terwijl we toch alle leerdoelen voldoende hebben afgedekt.’

Unieke opleiding

‘Het unieke aan onze fysiotherapie masteropleidingen is wat wij noemen: de 2 x 3 vormen van leren. Deelnemers leren online, tijdens bijeenkomsten en in hun eigen praktijk (werkleren). Dat doen zij individueel, in groepjes en door bij elkaar op het werk te kijken. Deze insteek levert aantrekkelijke opleidingen op met een goede mix van kwaliteit en flexibiliteit. Deelnemers pakken zelf de regie en leren op een slimme manier. Onze docenten dagen de deelnemers ook uit om dit te doen. Zo levert Avans+ uiteindelijk goed opgeleide, gemotiveerde fysiotherapeuten af.’

Kwaliteit boven kwantiteit

‘Deelnemers aan onze masteropleidingen fysiotherapie verdienen wat ons betreft zeker een plaats in het kwaliteitsregister, al is dat oordeel uiteindelijk aan de verschillende beroepsverenigingen. Zij bepalen of onze deelnemers voldoende zijn opgeleid. Daarbij horen we soms wat kritiek op onze studiebelasting van 60 EC’s. Is die wel voldoende? En zou die niet eerder 80 of 90 EC’s moeten zijn, zoals bij sommige andere opleiders?

Bij Avans+ hebben we bewust gekozen voor 60 EC’s. Meer EC’s leiden niet automatisch tot meer rendement of een beter leerresultaat. Gebruik maken van de juiste mix van onderwijsvormen volgens de laatste inzichten in onderwijskundige principes doet dit wel. Practise what you preach. Zoals onze deelnemers leren om hun keuzes te onderbouwen doen wij dat ook. De NVAO heeft onze masteropleidingen fysiotherapie voor de komende 6 jaar geaccrediteerd. Wij leveren dus goede fysiotherapeuten af en laten dit graag zien. Juist dankzij de kwaliteit van ons onderwijs en onze flexibiliteit zijn wij al jaren een gerenommeerde opleider in Nederland.